Bestanden
Home > Bestanden


Acetylcyste´ne-vastzittende hoest 600 mg, bruistabletten

RegistratienummerRVG 24211=17414
Farmaceutische vormBruistablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCR05CB01 - Acetylcysteine
AfleverstatusAlgemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 september 2007]
Registratiedatum14 mei 1999
RegistratiehouderHealthypharm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN-LEUR
Werkzame stof(fen)ACETYLCYSTEINE
Hulpstof(fen)CITROENSMAAKSTOF AU
CITROENSMAAKSTOF CT
CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
LACTOSE 0-WATER
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMCARBONAAT 0-WATER (E 500 (I))
NATRIUMCYCLAMAAT (E 952)
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
SACCHAROIDE NATRIUM 0-WATER (E 954)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
Download: Bijsluiter PDF


Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg, bruistabletten 
RVG 24211=17414 
Administrative information 
600 mg acetylcyste├»ne per bruistablet 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-1 
 
 
Pati├źntenbijsluiter 
 

 
Acetylcyste├»neÔÇôvastzittende hoest 600 mg, bruistabletten 
 
 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde 
aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Acetylcyste├»neÔÇô
vastzittende hoest 600 mg zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
´éĚ  Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
´éĚ  Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig. 
´éĚ  Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren  
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1.  Wat is Acetylcyste├»neÔÇôvastzittende hoest 600 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 
2.  Wat u moet weten voordat u Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg gebruikt 
3.  Hoe wordt Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg gebruikt? 
4.  Mogelijke bijwerkingen 
5.  Hoe bewaart u Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg? 
 
 
Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg, bruistabletten 
´éĚ  Het werkzame bestanddeel is acetylcyste├»ne; ├ę├ęn bruistablet bevat 600 mg acetylcyste├»ne. 
´éĚ  De andere bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: citroenaroma, citroenzuur, lactose, mannitol, natrium-
carbonaat, natriumcitraat, natriumcyclamaat, natriumwaterstofcarbonaat, saccharinenatrium. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Vergunninghouder:  
Healthypharm B.V. 
Nieuwe Donk 3 
4879 AC Etten-Leur 
Nederland 
 
Fabrikant 
Centrafarm Pharmaceuticals B.V. 
Nieuwe Donk 3 
4879 AC Etten-Leur 
Nederland 
 
In het register ingeschreven onder RVG 24211=17414. 
 
1.  Wat is Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 
Farmaceutische vorm en inhoud 
Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg is een geneesmiddel in de vorm van bruistabletten: 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 06-2012 
Rev. 6.0 
Regulatory Affairs 
JW011656 
 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg, bruistabletten 
RVG 24211=17414 
Administrative information 
600 mg acetylcyste├»ne per bruistablet 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-2 
 
´éĚ  Tablettencontainer met dop: 10 of 15 bruistabletten per verpakking. 
Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht. 
 
Geneesmiddelengroep 
Acetylcyste├»ne behoort tot de groep van geneesmiddelen die mucolytica wordt genoemd. Acetylcyste├»ne 
breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dun vloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Het 
zelfreinigend vermogen van longen en luchtwegen wordt hierdoor vergemakkelijkt. 
 
Toepassing van het geneesmiddel 
Acetylcyste├»ne wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand 
verergert of het herstel hindert zoals bij astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), 
emfyseem (blijvend verminderde elasticiteit van het longweefsel lijdende tot (ernstige) benauwdheid), 
bronchi├źctasie├źn (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp) en taaislijmziekte. 
 
2.  Wat u moet weten voordat u Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg gebruikt 
Gebruik Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg niet
´éĚ  Als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel van het product, acetylcyste├»ne, of de hulp-
stoffen. 
 
Wees extra voorzichtig met acetylcyste├»ne : 
´éĚ  Als u lijdt aan een maagzweer of een maagzweer heeft gehad. 
 
Zwangerschap 
Acetylcyste├»ne kan in lage dosering voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het 
voorschrift, worden gebruikt tijdens de periode van zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies 
voordat u een geneesmiddel inneemt

 
Borstvoeding 
Acetylcyste├»ne kan in lage dosering, overeenkomstig het voorschrift, worden gebruikt tijdens de periode 
van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om 
machines te gebruiken. Een invloed is echter niet waarschijnlijk. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg 
´éĚ  Dit geneesmiddel bevat de hulpstof mannitol; mannitol kan een licht laxerende werking hebben. 
´éĚ  Dit geneesmiddel bevat de hulpstof lactose (melksuiker); indien uw arts u heeft meegedeeld dat u 
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel in-
neemt. 
´éĚ  Dit geneesmiddel bevat 250 mg natrium per tablet; voorzichtigheid is geboden bij pati├źnten met 
een gecontroleerd natriumdieet. 
 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 06-2012 
Rev. 6.0 
Regulatory Affairs 
JW011656 
 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg, bruistabletten 
RVG 24211=17414 
Administrative information 
600 mg acetylcyste├»ne per bruistablet 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-3 
 
Gebruik van acetylcyste├»ne met andere geneesmiddelen 
Informeer uw arts of apotheker wanneer u ook nog andere geneesmiddelen gebruikt (ook al is het slechts 
af en toe) of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt ko-
pen. 
 
Acetylcyste├»ne mag voor het innemen niet gemengd worden met antibiotica (middelen tegen bacteri├źle in-
fecties). Het innemen na elkaar is wel toegestaan. 
 
Voor zover bekend be├»nvloeden acetylcyste├»ne en andere geneesmiddelen elkaar niet bij gelijktijdig ge-
bruik. 
 
3.  Hoe wordt Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg ingenomen? 
Volg de onderstaande instructies op, tenzij uw arts anders heeft aangegeven. 
 
Dosering 
´éĚ  Volwassenen: 1 bruistablet ├á 600 mg per dag 
 
De bruistablet oplossen in een half glas water door te roeren met een plastic lepeltje. De oplossing moet 
direct worden opgedronken. 
 
Bij pati├źnten met een gedempte hoestreflex (bejaarden en verzwakte pati├źnten) wordt aangeraden de ta-
blet ÔÇÖs morgens in te nemen 
 
 
In geval u bemerkt dat acetylcyste├»ne te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
Wat u moet doen wanneer u te veel van acetylcyste├»ne heeft ingenomen: 
Er zijn tot nu toe geen gevallen van overdosering bekend. Zeer hoge doseringen kunnen leiden tot mis-
selijkheid, braken, roodheid van de huid en blozen. Wanneer u teveel acetylcyste├»ne heeft ingenomen, 
neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg in te nemen: 
Als u vergeten bent Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg in te nemen, dan kunt u de vergeten dosis 
alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Dit kunt u als volgt bepa-
len: 
´éĚ  Als minder dan de helft van de tijd, die er tussen twee normale innametijdstippen zit, verstreken is, 
kunt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk innemen. 
´éĚ  Als meer dan de helft van de tijd, die er tussen normale twee innametijdstippen zit, verstreken is, 
moet u de vergeten dosis niet meer innemen. 
Neem nooit een dubbele dosis van Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg om zo de vergeten dosis in te 
halen. 
 
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met acetylcyste├»ne wordt gestopt: 
Wanneer gestopt wordt met de behandeling met acetylcyste├»ne zullen zich geen bijzonderheden voordoen. 
 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 06-2012 
Rev. 6.0 
Regulatory Affairs 
JW011656 
 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg, bruistabletten 
RVG 24211=17414 
Administrative information 
600 mg acetylcyste├»ne per bruistablet 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-4 
 
4.  Mogelijke bijwerkingen 
Zoals alle geneesmiddelen kan ook acetylcyste├»ne bijwerkingen veroorzaken. Hieronder is een lijst van 
mogelijke bijwerkingen. 
 
´éĚ  Misselijkheid; braken. 
´éĚ  Ongunstige werking op het maagslijmvlies bij pati├źnten die een maagzweer hebben of hebben gehad. 
´éĚ  Zelden: overgevoeligheidsreacties. 
 
In geval u last heeft van een bijwerking die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, 
informeer dan uw arts of apotheker.
 
 
5.  Hoe bewaart u Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg? 
´éĚ  Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg buiten bereik en zicht van kinderen bewa-
ren.Tablettencontainer: niet bewaren boven 25 ┬░C; bewaren in de goed gesloten verpakking. Niet in 
de koelkast bewaren. 
 
Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik Acetylcyste├»ne-vastzittende hoest 600 mg niet meer na de datum op de verpakking achter Niet te 
gebruiken na
 of Exp
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2012. 
 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 06-2012 
Rev. 6.0 
Regulatory Affairs 
JW011656 
 
 
 

« Vorige
[Acetylcysteine Apotex 600 mg, poeder voor oraal gebruik]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg, dispergeerbare tabletten]