Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 102604
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
N02BA01 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum30 juli 2008
RegistratiehouderAurobindo Pharma B.V.
Baarnsche dijk 1
3741 LN BAARN
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
POTATO STARCH (RI)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg, dispergeerbare tabletten

RVG
102604
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter
Rev.nr. 0811
Pag. 1 van 5

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg inneemt.
3. Hoe wordt Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg?

Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg, dispergeerbare tabletten

Het werkzame bestanddeel is acetylsalicylzuur, 30 mg per dispergeerbare tablet.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aardappelzetmeel, microkristallijne cellulose (E460),
lactose.

Registratiehouder
Actavis B.V.
Postbus 313
3740 AH Baarn

In het register ingeschreven onder
Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg, dispergeerbare tabletten RVG 102604

1. WAT IS ACETYLSALICYLZUUR NEURO ACTAVIS 30 MG EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Dispergeerbare tabletten in doordrukstrips, 30 stuks.
Dispergeerbare tabletten in polyethyleen- en/of polypropyleen flacons, 90, 100 of 1000 stuks.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep
Acetylsalicylzuur behoort tot de groep van de thrombocyten aggregatieremmers. Deze middelen
remmen de samenklontering van bloedplaatjes en daarmee de stolling van het bloed.

Gebruiken
om herhaling van een beroerte te voorkomen.
om voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (TIA) mits bloedingen in de

hersenen zijn uitgesloten te voorkomen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACETYLSALICYLZUUR NEURO ACTAVIS 30 MG
INNEEMT.
« Vorige
[Acetylsalicylzuur neuro Actavis 30 mg, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur cardio Actavis 80 mg, dispergeerbare tabletten]