Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 102654
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
N02BA01 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum07 augustus 2008
RegistratiehouderPharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
POTATO STARCH (RI)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 MG PHARMACHEMIE
dispergeerbare tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum
: 14 november 2008
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde : 1
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door

aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen

dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Wat u moet weten voordat u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie inneemt
3.
Hoe wordt Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie ingenomen?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie?


Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie, dispergeerbare tabletten


Het werkzame bestanddeel is acetylsalicylzuur, 30 mg per dispergeerbare tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aardappelzetmeel, microkristallijne cellulose (E460),
lactose.


Registratiehouder
Pharmachemie BV
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 102654, dispergeerbare tabletten


1.
WAT IS ACETYLSALICYLZUUR NEURO 30 MG PHARMACHEMIE EN WAARVOOR WORDT
HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Dispergeerbare tabletten in doordrukstrips, 30 stuks.
Dispergeerbare tabletten in polyethyleen- en/of polypropyleen flacons, 90, 100 of 1000 stuks.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.


Geneesmiddelengroep

rvg 102654 PIL 1108.2v.HC
« Vorige
[Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur neuro 30 mg Pharmachemie, dispergeerbare tabletten]

Gevonden op deze pagina: