Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur Neuro CF 30 mg, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 27703=26195
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 april 2002
RegistratiehouderCentrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 0-WATER
MAISZETMEEL
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
m1-3-1 PIL


Page 1 of 6

Uw arts heeft u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg voorgeschreven. Dit is een middel dat de
samenklontering van bloedplaatjes remt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het
gebruik van Acetylsalicylzuur neuro 30 mg. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het middel al
langer gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die manier blijft u
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wat is de samenstelling van Acetylsalicylzuur neuro 30 mg?
Acetylsalicylzuur neuro 30 mg bevat per dispergeerbare tablet 30 milligram acetylsalicylzuur.
Hulpstoffen: maÔszetmeel, microkristallijne cellulose, lactose.

Hoe is Acetylsalicylzuur neuro 30 mg verpakt?
Acetylsalicylzuur neuro 30 mg is verpakt in een kartonnen doosje met 3, 6 of 9
doordrukstrips van ieder 10 tabletten (totaal 30, 60 of 90 tabletten) of in een kartonnen
doosje met 50 tabletten in een EAV-verpakking.

Wat doet Acetylsalicylzuur neuro 30 mg?
Acetylsalicylzuur behoort tot de groep middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan
(trombocytenaggregatieremmers).
Acetylsalicylzuur neuro 30 mg remt de vorming van een stof in het bloedplaatje, waardoor de
bloedplaatjes minder snel gaan samenklonteren. De vorming van "klontjes" wordt daardoor
tegengegaan en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten door deze klontjes.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen?
Meda Pharma BV
Postbus 167
1180 AD Amstelveen
Acetylsalicylzuur neuro 30 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 26195.

Wanneer wordt Acetylsalicylzuur neuro 30 mg gebruikt?
Acetylsalicylzuur neuro 30 mg wordt door de arts voorgeschreven bij patiŽnten met
voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (in de medische vaktaal ook TIA
genoemd, de afkorting van Transient Ischaemic Attack) of een beroerte, mits er geen sprake
is van een hersenbloeding. Dit zijn aandoeningen waarbij het samenklonteren van de
bloedplaatjes tegengegaan moet worden. Uit onderzoek is gebleken dat patiŽnten met

Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
m1-3-1 PIL


Page 2 of 6

bovenstaande aandoeningen een kleinere kans hebben op een tweede
doorbloedingsstoornis wanneer zij regelmatig een geneesmiddel met acetylsalicylzuur (30
mg) gebruiken. Acetylsalicylzuur werkt preventief .

Wanneer mag u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg niet gebruiken?
U mag Acetylsalicylzuur neuro 30 mg niet gebruiken als u:
- een bloedig herseninfarct heeft of heeft gehad (hersenbloeding);
- maagpatiŽnt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen;
- een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm of slokdarm heeft;
- maag-/darmbloedingen
heeft;
- overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen
(b.v. sommige astmapatiŽnten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen);
- een verminderde leverfunctie of ernstig verminderde nierfunctie heeft;
- neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft;
- met antistollingsmiddelen wordt behandeld.

Waar moet u verder op letten voordat u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg gebruikt?
U mag geen Acetylsalicylzuur neuro 30 mg gebruiken kort voor of kort na het trekken van
tanden en/of kiezen in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd. Overleg met
uw arts of het gebruik van Acetylsalicylzuur neuro 30 mg tijdelijk moet worden gestaakt. De
duur van de therapie-onderbreking kan per persoon verschillen maar zal meestal een week
bedragen.

Kinderen met verschijnselen van griep of waterpokken mogen Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
alleen gebruiken op advies van de arts. Tengevolge van een virusinfectie (b.v. griep of
waterpokken) al dan niet in combinatie met toediening van acetylsalicylzuur kan
voornamelijk bij kinderen een ernstige aandoening (Reye syndroom) voorkomen met als
verschijnselen: braken, sufheid, ademhalingsstoornissen, stuipen en bewusteloosheid. Dit is
een zeer zeldzame maar levensgevaarlijke ziekte waarbij een arts onmiddellijk moet
ingrijpen.

Als u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere kans op
maagklachten.


Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
m1-3-1 PIL


Page 3 of 6

Acetylsalicylzuur neuro 30 mg, tabletten bevat ongeveer 46 mg lactose per tablet. Bij gebruik
van de aanbevolen dosering is de maximale dagdosis 46 mg lactose.

Als de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Mag u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?
Als u zwanger bent, mag u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg uitsluitend gebruiken op advies
van uw arts. Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij
gebruik van lage doseringen hoeft u de borstvoeding niet te staken.

BeÔnvloedt Acetylsalicylzuur neuro 30 mg het reactie- en concentratievermogen?
Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich in
incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient u hiermee rekening te houden.

Kan Acetylsalicylzuur neuro 30 mg samen met andere (genees)middelen worden gebruikt?
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en elkaars
bijwerkingen beÔnvloeden of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?
Werking van de behandeling kan beÔnvloed worden wanneer acetylsalicylzuur gelijktijdig
wordt gebruikt met andere middelen tegen:
∑ Bloedstolling (b.v. warfarine)
∑ Hoge bloeddruk (b.v. diureticum)
∑ Pijn en ontsteking (b.v. steroÔden of anti-ontstekingsmiddelen)
∑ Jicht (probenecide, de zgn. urinezuurverlagende middelen)
∑ Kanker of reumatoÔde arthritis (methotrexaat)
∑ bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureumderivaten)

Voordat u met acetylsalicylzuur begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt.
Als u regelmatig acetylsalicylzuur gebruikt raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig
met andere middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept heeft
gekregen).Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
m1-3-1 PIL


Page 4 of 6

Hoe moet u Acetylsalicylzuur neuro 30 mg dispergeerbare tabletten innemen en welke
dosering moet u nemen?
De dosering is: 1 tablet (30 mg) per dag.
Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de toediening, maar u moet uitgaan van een
langdurige behandeling.

Deze dispergeerbare tabletten zijn bedoeld voor volwassenen, niet voor kinderen.

Wijze van innemen:
Tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Wat moet u doen als u een dosering vergeten bent?
Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosering vergeten bent, neem de tablet dan alsnog
in. Komt u er de volgende dag pas achter, neem dan die dag voor ťťn keer twee tabletten in.
Neem nooit een dubbele dosis in.

Wat moet u doen bij een overdosering?
In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts
gewaarschuwd worden.
Verschijnselen bij een matige vergiftiging zijn: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen,
verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn.
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging zijn: koorts, heftig transpireren leidend tot
uitdroging, onrust, verkramping, hallucinaties, coma en hartstilstand.
Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiŽnt te laten braken, lukt dat niet
dan moet de maag gespoeld worden.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties
(bijwerkingen) veroorzaken.

Gebruik van Acetylsalicylzuur neuro 30 mg kan aanleiding geven tot:
∑ maagklachten (dan gebruik stoppen)

Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
m1-3-1 PIL


Page 5 of 6

∑ bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is meestal voor de
patiŽnt niet direct waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot
bloedarmoede)
∑ verlenging van de bloedingstijd
∑ jicht
(zelden)
∑ overgevoeligheidsverschijnselen, waaronder jeuk en huiduitslag
∑ plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie
(angioneurotisch oedeem)
∑ ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en
afscheiding (rhinitis)
∑ benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
∑ shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid,
verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
Neem in dat geval geen Acetylsalicylzuur neuro 30 mg meer, maar overleg eerst met uw arts.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, of een bijwerking
die u als ernstig ervaart, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te
brengen.

Hoe lang is Acetylsalicylzuur neuro 30 mg houdbaar en hoe moet u het bewaren?
Niet bewaren boven 25įC, in de originele verpakking.
Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum (maand/jaar).

Bij welke aandoening wordt Acetylsalicylzuur neuro 30 mg gebruikt?
In het bloed bevinden zich hele kleine deeltjes, de bloedplaatjes (niet te verwarren met de
rode of witte bloedlichaampjes). De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de
bloedstolling. Zij klonteren samen wanneer er een wondje is en vormen rond het wondje een
propje waardoor het bloeden uit het wondje stopt (bloedstelping). Bij een aantal
aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller dan normaal te gaan
samenklonteren, ook wanneer er geen wondje aanwezig is (bijvoorbeeld bij aandoeningen
van de bloedvaten). Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook kunnen er stukjes

Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
m1-3-1 PIL


Page 6 of 6

van zo'n klontje losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de bloedstroom waardoor een
bloedvat verderop afgesloten kan raken. Indien dit in de bloedvaten van de hersenen
optreedt kan dit leiden tot een beroerte. Het vormen van deze klontjes is ongewenst en moet
worden voorkomen.
Acetylsalicylzuur remt de vorming van deze klontjes.

Laatste herziening van deze bijsluiter:
December 2008

« Vorige
[Acetylsalicylzuur Neuro CF 30 mg, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur Neuro CF 30 mg, dispergeerbare tabletten]