Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 27601=26195
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum03 april 2002
RegistratiehouderMylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAISZETMEEL
Download: Bijsluiter PDF


Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 1 of 6 
 
 
 
 
 
Uw arts heeft u Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg voorgeschreven. Dit is een middel dat 
de samenklontering van bloedplaatjes remt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het 
gebruik van Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het 
middel al langer gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die 
manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 
 
Wat is de samenstelling van Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg? 
Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg bevat per dispergeerbare tablet 30 milligram 
acetylsalicylzuur. 
Hulpstoffen: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, lactose. 
 
Hoe is Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg verpakt? 
Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg is verpakt in een kartonnen doosje met 3, 6 of 9 
doordrukstrips van ieder 10 tabletten (totaal 30, 60 of 90 tabletten) of in een kartonnen 
doosje met 50 tabletten in een EAV-verpakking. 
 
Wat doet Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg? 
Acetylsalicylzuur behoort tot de groep middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan 
(trombocytenaggregatieremmers). 
Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg remt de vorming van een stof in het bloedplaatje, 
waardoor de bloedplaatjes minder snel gaan samenklonteren. De vorming van “klontjes 
wordt daardoor tegengegaan en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten door deze 
klontjes. 
 
Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen? 
Mylan B.V. 
Dieselweg 25 
3752 LB Bunschoten 
 
Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten is in het register 
ingeschreven onder RVG 27601=26195. 
 
Wanneer wordt Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg gebruikt? 
 

Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 2 of 6 
 
 
 
 
 
Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg wordt door de arts voorgeschreven bij patiënten met 
voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (in de medische vaktaal ook TIA 
genoemd, de afkorting van Transient Ischaemic Attack) of een beroerte, mits er geen sprake 
is van een hersenbloeding. Dit zijn aandoeningen waarbij het samenklonteren van de 
bloedplaatjes tegengegaan moet worden. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met 
bovenstaande aandoeningen een kleinere kans hebben op een tweede 
doorbloedingsstoornis wanneer zij regelmatig een geneesmiddel met acetylsalicylzuur (30 
mg) gebruiken. Acetylsalicylzuur werkt preventief . 
 
Wanneer mag u Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg niet gebruiken? 
U mag Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg niet gebruiken als u: 
-   een bloedig herseninfarct heeft of heeft gehad (hersenbloeding); 
-  maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen; 
-  een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm of slokdarm heeft; 
- maag-/darmbloedingen 
heeft; 
-  overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen 
(b.v. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen); 
-  een verminderde leverfunctie of ernstig verminderde nierfunctie heeft; 
-  neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft; 
-  met antistollingsmiddelen wordt behandeld. 
 
Waar moet u verder op letten voordat u Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg gebruikt? 
U mag geen Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg gebruiken kort voor of kort na het trekken 
van tanden en/of kiezen in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd. Overleg 
met uw arts of het gebruik van Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg tijdelijk moet worden 
gestaakt. De duur van de therapie-onderbreking kan per persoon verschillen maar zal 
meestal een week bedragen.  
 
Kinderen met verschijnselen van griep of waterpokken mogen Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 
30 mg alleen gebruiken op advies van de arts. Tengevolge van een virusinfectie (b.v. griep of 
waterpokken) al dan niet in combinatie met toediening van acetylsalicylzuur kan  
voornamelijk bij kinderen een ernstige aandoening (Reye syndroom) voorkomen met als 
verschijnselen: braken, sufheid, ademhalingsstoornissen, stuipen en bewusteloosheid. Dit is 
 

Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 3 of 6 
 
 
 
 
 
een zeer zeldzame maar levensgevaarlijke ziekte waarbij een arts onmiddellijk moet 
ingrijpen. 
 
Als u Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere 
kans op maagklachten. 
 
Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, tabletten bevat ongeveer 46 mg lactose per tablet. Bij 
gebruik van de aanbevolen dosering is de maximale dagdosis 46 mg lactose.  
 
Als de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts. 
 
Mag u Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding 
geeft? 
Als u zwanger bent, mag u Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg uitsluitend gebruiken op 
advies van uw arts. Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij 
gebruik van lage doseringen hoeft u de borstvoeding niet te staken. 
 
Beïnvloedt Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg het reactie- en concentratievermogen? 
Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich in 
incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient u hiermee rekening te houden. 
 
Kan Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg samen met andere (genees)middelen worden 
gebruikt? 
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en elkaars 
bijwerkingen beïnvloeden of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.  
 
Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? 
Werking van de behandeling kan beïnvloed worden wanneer acetylsalicylzuur gelijktijdig 
wordt gebruikt met andere middelen tegen: 
  bloedstolling (b.v. warfarine); 
  hoge bloeddruk (b.v. diureticum); 
  pijn en ontsteking (b.v. steroïden of anti-ontstekingsmiddelen); 
  jicht (probenecide, de zgn. urinezuurverlagende middelen); 
  kanker of reumatoïde arthritis (methotrexaat); 
 

Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 4 of 6 
 
 
 
 
 
 bloedsuikerverlagende 
middelen 
(sulfonylureumderivaten). 
 
Voordat u met acetylsalicylzuur begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt. 
Als u regelmatig acetylsalicylzuur gebruikt raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig 
met andere middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept heeft 
gekregen). 
 
Hoe moet u Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg dispergeerbare tabletten innemen en 
welke dosering moet u nemen? 
De dosering is: 1 tablet (30 mg) per dag. 
Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de toediening, maar u moet uitgaan van een 
langdurige behandeling. 
 
Deze dispergeerbare tabletten zijn bedoeld voor volwassenen, niet voor kinderen. 
 
Wijze van innemen: 
Tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. 
 
Wat moet u doen als u een dosering vergeten bent? 
Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosering vergeten bent, neem de tablet dan alsnog 
in. Komt u er de volgende dag pas achter, neem dan die dag voor één keer twee tabletten in. 
Neem nooit een dubbele dosis in. 
 
Wat moet u doen bij een overdosering? 
In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts 
gewaarschuwd worden. 
Verschijnselen bij een matige vergiftiging zijn: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, 
verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn. 
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging zijn: koorts, heftig transpireren leidend tot 
uitdroging, onrust, verkramping, hallucinaties, coma en hartstilstand. 
Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet 
dan moet de maag gespoeld worden. 
 
Welke bijwerkingen kunnen optreden? 
 

Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 5 of 6 
 
 
 
 
 
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties 
(bijwerkingen) veroorzaken. 
 
Gebruik van Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg kan aanleiding geven tot: 
  maagklachten (dan gebruik stoppen); 
  bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is meestal voor de 
patiënt niet direct waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot 
bloedarmoede); 
  verlenging van de bloedingstijd; 
 jicht 
(zelden); 
 overgevoeligheidsverschijnselen, waaronder jeuk en huiduitslag; 
  plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), 
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie 
(angioneurotisch oedeem); 
  ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en 
afscheiding (rhinitis); 
  benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme); 
  shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, 
verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige 
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock). 
Neem in dat geval geen Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg meer, maar overleg eerst met uw 
arts. 
 
Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is, of een bijwerking 
die u als ernstig ervaart, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te 
brengen. 
 
Hoe lang is Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg houdbaar en hoe moet u het bewaren? 
Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking. 
Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren. 
Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum (maand/jaar). 
 
Bij welke aandoening wordt Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg gebruikt? 
 

Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 6 of 6 
 
 
 
 
 
In het bloed bevinden zich hele kleine deeltjes, de bloedplaatjes (niet te verwarren met de 
rode of witte bloedlichaampjes). De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de 
bloedstolling. Zij klonteren samen wanneer er een wondje is en vormen rond het wondje een 
propje waardoor het bloeden uit het wondje stopt (bloedstelping). Bij een aantal 
aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller dan normaal te gaan 
samenklonteren, ook wanneer er geen wondje aanwezig is (bijvoorbeeld bij aandoeningen 
van de bloedvaten). Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook kunnen er stukjes 
van zo’n klontje losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de bloedstroom waardoor een 
bloedvat verderop afgesloten kan raken. Indien dit in de bloedvaten van de hersenen 
optreedt kan dit leiden tot een beroerte. Het vormen van deze klontjes is ongewenst en moet 
worden voorkomen. 
Acetylsalicylzuur remt de vorming van deze klontjes. 
 
Laatste herziening van deze bijsluiter: 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012 
 

« Vorige
[Acetylsalicylzuur Sandoz cardio tablet 80, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten]