Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 27602=26194
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum03 april 2002
RegistratiehouderMylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAISZETMEEL
Download: Bijsluiter PDF


Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 1 of 6 
 
 
 
 
 
Uw arts heeft u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg voorgeschreven. Dit is een middel dat 
de samenklontering van bloedplaatjes remt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het 
gebruik van Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het 
middel al langer gebruikt; de informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die 
manier blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 
 
Wat is de samenstelling van Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg? 
Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg bevat per dispergeerbare tablet 80 mg 
acetylsalicylzuur.  
Hulpstoffen: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, lactose 
 
Hoe is Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg verpakt? 
Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg is verpakt in een kartonnen doosje met 3, 6 of 9 
doordrukstrips van ieder 10 tabletten (totaal 30, 60 of 90 tabletten) of  in een kartonnen 
doosje met 50 tabletten in een EAV-verpakking. 
 
Wat doet Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg? 
Acetylsalicylzuur behoort tot de groep middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan 
(trombocytenaggregatieremmers). 
Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg remt de vorming van een stof in het bloedplaatje, 
waardoor de bloedplaatjes minder snel gaan samenklonteren. De vorming van “klontjes 
wordt daardoor tegengegaan en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten door deze 
klontjes. 
 
Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen? 
Mylan B.V. 
Dieselweg 25 
3752 LB Bunschoten 
 
Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten zijn in het register 
ingeschreven onder RVG 27602=26194. 
 
Wanneer wordt Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg gebruikt? 
Uw arts kan u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg voorschrijven als u: 

Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 2 of 6 
 
 
 
 
 
-  getroffen bent door een hartinfarct. Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg dient dan ter 
voorkoming van een volgend infarct; 
-  instabiele angina pectoris (pijn op de borst) heeft; 
-  stabiele angina pectoris (pijn op de borst) heeft.  
-  een bypass-operatie heeft ondergaan. 
 
Dit zijn allemaal aandoeningen waarbij het samenklonteren van bloedplaatjes tegengegaan 
moet worden. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met bovenstaande aandoeningen een 
kleinere kans hebben op een tweede doorbloedingsstoornis wanneer zij regelmatig een 
geneesmiddel met acetylsalicylzuur (80 mg) gebruiken. Acetylsalicylzuur werkt preventief . 
 
Wanneer mag u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg niet gebruiken? 
U mag Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg niet gebruiken als u: 
-   een bloedig herseninfarct heeft of heeft gehad (hersenbloeding); 
-  maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen; 
-  een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm of slokdarm heeft; 
- maag-/darmbloedingen 
heeft; 
-  overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen 
(b.v. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen); 
-  een verminderde leverfunctie of ernstig verminderde nierfunctie heeft; 
-  neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft; 
-  met antistollingsmiddelen wordt behandeld. 
 
Waar moet u verder op letten voordat u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg gebruikt? 
U mag geen Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg gebruiken kort voor of kort na het trekken 
van tanden en/of kiezen, in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd. Overleg 
met uw arts of het gebruik van Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg tijdelijk moet worden 
gestaakt. De duur van de therapie-onderbreking kan per persoon verschillen maar zal 
meestal een week bedragen. 
 
Kinderen met verschijnselen van griep of waterpokken mogen Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 
80 mg alleen gebruiken op advies van de arts. Tengevolge van een virusinfectie (b.v. griep of 
waterpokken) al dan niet in combinatie met toediening van acetylsalicylzuur kan  
voornamelijk bij kinderen een ernstige aandoening (Reye syndroom) voorkomen met als 
verschijnselen: braken, sufheid, ademhalingsstoornissen, stuipen en bewusteloosheid. Dit is 

Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 3 of 6 
 
 
 
 
 
een zeer zeldzame maar levensgevaarlijke ziekte waarbij een arts onmiddellijk moet 
ingrijpen. 
 
Als u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere 
kans op maagklachten. 
 
Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg bevat ongeveer 123 mg lactose per tablet. Bij gebruik 
van de aanbevolen onderhoudsdosering is de maximale dagdosis 123 mg lactose, bij de 
opstartdosis is de dagdosis eenmalig 246 mg lactose. 
 
Als de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts. 
 
Mag u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding 
geeft? 
Als u zwanger bent, mag u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg uitsluitend gebruiken op 
advies van uw arts. Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij 
gebruik van lage doseringen hoeft u de borstvoeding niet te staken. 
 
Beïnvloedt Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg het reactie- en concentratievermogen? 
Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich in 
incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient u hiermee rekening te houden. 
 
Kan Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg met andere (genees)middelen worden gebruikt? 
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en elkaars 
bijwerkingen beïnvloeden of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.  
 
Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? 
Werking van de behandeling kan beïnvloed worden wanneer acetylsalicylzuur gelijktijdig 
wordt gebruikt met andere middelen tegen: 
  bloedstolling (b.v. warfarine); 
  hoge bloeddruk (b.v. diureticum); 
  pijn en ontsteking (b.v. steroïden of anti-ontstekingsmiddelen); 
  jicht (probenecide, de zgn. urinezuurverlagende middelen); 
  kanker of reumatoïde arthritis (methotrexaat); 
 bloedsuikerverlagende 
middelen 
(sulfonylureumderivaten). 

Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 4 of 6 
 
 
 
 
 
 
Voordat u met acetylsalicylzuur begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt. 
Als u regelmatig acetylsalicylzuur gebruikt raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig 
met andere middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept heeft 
gekregen). 
 
Hoe moet u Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg dispergeerbare tabletten innemen en 
welke dosering moet u nemen? 
  Bent u getroffen door een hartinfarct en neemt u acetylsalicylzuur ter voorkoming van 
een volgend infarct, dan neemt u op de eerste dag 2 tabletten (160 mg) en daarna 1 
tablet (80 mg) per dag. 
  Heeft u instabiele angina pectoris (pijn op de borst/hartkramp), dan neemt u op de 
eerste dag 2 tabletten (160 mg) en daarna 1 tablet (80 mg) per dag. 
  Heeft u een bypass-operatie ondergaan, dan neemt u op de eerste dag 2 tabletten (160 
mg) en daarna 1 tablet (80 mg) per dag. 
  Heeft u stabiele angina pectoris (pijn op de borst/hartkramp), dan neemt u 1 tablet (80 
mg) per dag. 
 
Deze dispergeerbare tabletten zijn bedoeld voor volwassenen, niet voor kinderen. 
Houdt u aan de bovenstaande doseringen, tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven. 
Er is nog onzekerheid over de duur van de toediening bij de verschillende toepassingen, 
maar u moet uitgaan van een langdurige behandeling. 
 
Wijze van innemen: 
Tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. 
 
Wat moet u doen als u een dosering vergeten bent? 
Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosering vergeten bent, neem de tablet dan alsnog 
in. Komt u er de volgende dag pas achter, ga dan door met de normaal voor die dag 
voorgeschreven dosering. 
Neem nooit een dubbele dosis in. 
 
Wat moet u doen bij een overdosering? 
In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts 
gewaarschuwd worden. 

Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 5 of 6 
 
 
 
 
 
Verschijnselen bij een matige vergiftiging zijn: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, 
verwardheid, misselijkheid, braken en maagpijn. 
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging zijn: koorts, heftig transpireren leidend tot 
uitdroging, onrust, verkramping, hallucinaties, coma en hartstilstand. 
Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden  de patiënt te laten braken, lukt dat niet 
dan moet de maag gespoeld worden. 
 
Welke bijwerkingen kunnen optreden? 
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties 
(bijwerkingen) veroorzaken.  
 
Gebruik van Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg kan aanleiding geven tot: 
  maagklachten (dan gebruik stoppen); 
  bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is meestal voor de 
patiënt niet direct waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot 
bloedarmoede); 
 verlenging 
van 
de 
bloedingstijd; 
 jicht 
(zelden); 
  overgevoeligheidsverschijnselen, waaronder jeuk en huiduitslag; 
  plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), 
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie 
(angioneurotisch oedeem); 
  ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en 
afscheiding (rhinitis); 
  benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme); 
  shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, 
verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige 
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock). 
Neem in dat geval geen Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg meer, maar overleg eerst met uw 
arts. 
 
Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen. 
 
Hoe lang is Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg houdbaar en hoe moet u het bewaren? 

Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten 
m1-3-1 PIL 

 
Page 6 of 6 
 
 
 
 
 
Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking. 
Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren. 
Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum (maand/jaar). 
 
Bij welke aandoening wordt Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg gebruikt? 
In het bloed bevinden zich hele kleine deeltjes, de bloedplaatjes (niet te verwarren met de 
rode of witte bloedlichaampjes). De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de 
bloedstolling. Zij klonteren samen wanneer er een wondje is en vormen rond het wondje een 
propje waardoor het bloeden uit het wondje stopt (bloedstelping). 
Bij een aantal aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller dan normaal te 
gaan samenklonteren, ook wanneer er geen wondje aanwezig is (bijvoorbeeld bij 
aandoeningen van de bloedvaten). Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook 
kunnen er stukjes van zo’n klontje losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de 
bloedstroom waardoor een bloedvat verderop afgesloten kan raken. Indien dit in de 
bloedvaten van de hersenen optreedt kan dit leiden tot een beroerte. Het vormen van deze 
klontjes is ongewenst en moet worden voorkomen. 
Acetylsalicylzuur remt de vorming van deze klontjes. 
 
Laatste herziening van deze bijsluiter: 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012 

« Vorige
[Acetylsalicylzuur Neuro Mylan 30 mg, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur Neuro CF 30 mg, dispergeerbare tabletten]