Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 27704=26194
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 april 2002
RegistratiehouderCentrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAISZETMEEL
Download: Bijsluiter PDF


Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
 
Marketing Authorisation 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten 
RVG 27704=26194 
Application File 
Verkorte Procedure 
80 mg acetylsalicylzuur  
2  Proposal for packaging, labelling & package leaflet 
page 6 
 
Patiëntenbijsluiter 
 
Uw arts heeft u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg voorgeschreven. Dit is een middel dat de 
samenklontering van bloedplaatjes remt. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg. Leest u de bijsluiter goed, ook als u het middel al langer gebruikt; de 
informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten. Op die manier blijft u op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen. 
 
Wat is de samenstelling van Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg? 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg bevat per dispergeerbare tablet 80 mg acetylsalicylzuur.  
Hulpstoffen: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, lactose 
 
Hoe is Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg verpakt? 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg is verpakt in een kartonnen doosje met 3, 6 of 9 doordrukstrips van 
ieder 10 tabletten (totaal 30, 60 of 90 tabletten) of  in een kartonnen doosje met 50 tabletten in een EAV-
verpakking. 
 
Wat doet Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg? 
Acetylsalicylzuur behoort tot de groep middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan 
(trombocytenaggregatieremmers). 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg remt de vorming van een stof in het bloedplaatje, waardoor de 
bloedplaatjes minder snel gaan samenklonteren. De vorming van “klontjes wordt daardoor tegengegaan 
en daarmee ook het afsluiten van bloedvaten door deze klontjes. 
 
Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen? 
Centrafarm B.V. 
Nieuwe Donk 9 
4879 AC Etten-Leur 
Nederland 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 27704=26194. 
 
Wanneer wordt Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg gebruikt? 
Uw arts kan u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg voorschrijven als u: 
-  getroffen bent door een hartinfarct. Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg dient dan ter voorkoming van 
een volgend infarct; 
-  instabiele angina pectoris (pijn op de borst) heeft; 
-  stabiele angina pectoris (pijn op de borst) heeft.  
-  een bypass-operatie heeft ondergaan. 
 
Dit zijn allemaal aandoeningen waarbij het samenklonteren van bloedplaatjes tegengegaan moet worden. 
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met bovenstaande aandoeningen een kleinere kans hebben op 
een tweede doorbloedingsstoornis wanneer zij regelmatig een geneesmiddel met acetylsalicylzuur (80 
mg) gebruiken. Acetylsalicylzuur werkt preventief . 
 
Wanneer mag u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg niet gebruiken? 
U mag Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg niet gebruiken als u: 
-   een bloedig herseninfarct heeft of heeft gehad (hersenbloeding); 
-  maagpatiënt bent of bij eerder gebruik maagpijn heeft gekregen; 
-  een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm of slokdarm heeft; 
- maag-/darmbloedingen heeft; 
-  overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende verbindingen (b.v. sommige 
astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen); 
-  een verminderde leverfunctie of ernstig verminderde nierfunctie heeft; 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
 
Approved MEB 
Regulatory Affairs 
Date: 06-2010 
JW014139 
Rev. 3.0 
& Development 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
 
Marketing Authorisation 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten 
RVG 27704=26194 
Application File 
Verkorte Procedure 
80 mg acetylsalicylzuur  
2  Proposal for packaging, labelling & package leaflet 
page 7 
 
-  neiging tot bloeden of stollingsstoornissen heeft; 
- met 
antistollingsmiddelen wordt behandeld. 
 
Waar moet u verder op letten voordat u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg gebruikt? 
U mag geen Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg gebruiken kort voor of kort na het trekken van tanden 
en/of kiezen, in verband met het risico op een verlengde bloedingstijd. Overleg met uw arts of het gebruik 
van Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg tijdelijk moet worden gestaakt. De duur van de therapie-
onderbreking kan per persoon verschillen maar zal meestal een week bedragen. 
 
Kinderen met verschijnselen van griep of waterpokken mogen Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg alleen 
gebruiken op advies van de arts. Tengevolge van een virusinfectie (b.v. griep of waterpokken) al dan niet 
in combinatie met toediening van acetylsalicylzuur kan voornamelijk bij kinderen een ernstige aandoening 
(Reye syndroom) voorkomen met als verschijnselen: braken, sufheid, ademhalingsstoornissen, stuipen 
en bewusteloosheid. Dit is een zeer zeldzame maar levensgevaarlijke ziekte waarbij een arts onmiddellijk 
moet ingrijpen. 
 
Als u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg samen met alcohol gebruikt, heeft u een grotere kans op 
maagklachten. 
 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg bevat ongeveer 123 mg lactose per tablet. Bij gebruik van de 
aanbevolen onderhoudsdosering is de maximale dagdosis 123 mg lactose, bij de opstartdosis is de 
dagdosis eenmalig 246 mg lactose. 
 
Als de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts. 
 
Mag u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft? 
Als u zwanger bent, mag u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg uitsluitend gebruiken op advies van uw 
arts. Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij gebruik van lage 
doseringen hoeft u de borstvoeding niet te staken. 
 
Beïnvloedt Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg het reactie- en concentratievermogen? 
Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich in incidentele gevallen 
duizeligheid voordoet, dient u hiermee rekening te houden. 
 
Kan Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg met andere (genees)middelen worden gebruikt? 
Sommige geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en elkaars bijwerkingen 
beïnvloeden of mogen om bepaalde redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.  
 
Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? 
Werking van de behandeling kan beïnvloed worden wanneer acetylsalicylzuur gelijktijdig wordt gebruikt 
met andere middelen tegen: 
• Bloedstolling 
(b.v. 
warfarine) 
•  Hoge bloeddruk (b.v. diureticum) 
•  Pijn en ontsteking (b.v. steroïden of anti-ontstekingsmiddelen) 
•  Jicht (probenecide, de zgn. urinezuurverlagende middelen) 
•  Kanker of reumatoïde arthritis (methotrexaat) 
•  bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureumderivaten) 
 
Voordat u met acetylsalicylzuur begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt. Als u 
regelmatig acetylsalicylzuur gebruikt raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig met andere 
middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept heeft gekregen). 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
 
Approved MEB 
Regulatory Affairs 
Date: 06-2010 
JW014139 
Rev. 3.0 
& Development 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
 
Marketing Authorisation 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten 
RVG 27704=26194 
Application File 
Verkorte Procedure 
80 mg acetylsalicylzuur  
2  Proposal for packaging, labelling & package leaflet 
page 8 
 
Hoe moet u Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg dispergeerbare tabletten innemen en welke dosering 
moet u nemen? 
•  Bent u getroffen door een hartinfarct en neemt u acetylsalicylzuur ter voorkoming van een volgend 
infarct, dan neemt u op de eerste dag 2 tabletten (160 mg) en daarna 1 tablet (80 mg) per dag. 
•  Heeft u instabiele angina pectoris (pijn op de borst/hartkramp), dan neemt u op de eerste dag 2 
tabletten (160 mg) en daarna 1 tablet (80 mg) per dag. 
•  Heeft u een bypass-operatie ondergaan, dan neemt u op de eerste dag 2 tabletten (160 mg) en 
daarna 1 tablet (80 mg) per dag. 
•  Heeft u stabiele angina pectoris (pijn op de borst/hartkramp), dan neemt u 1 tablet (80 mg) per 
dag. 
 
Deze dispergeerbare tabletten zijn bedoeld voor volwassenen, niet voor kinderen. 
Houdt u aan de bovenstaande doseringen, tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven. 
Er is nog onzekerheid over de duur van de toediening bij de verschillende toepassingen, maar u moet 
uitgaan van een langdurige behandeling. 
 
Wijze van innemen: 
Tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. 
 
Wat moet u doen als u een dosering vergeten bent? 
Als u dezelfde dag nog merkt dat u een dosering vergeten bent, neem de tablet dan alsnog in. Komt u er 
de volgende dag pas achter, ga dan door met de normaal voor die dag voorgeschreven dosering. 
Neem nooit een dubbele dosis in. 
 
Wat moet u doen bij een overdosering? 
In het geval van of bij het vermoeden van overdosering, moet onmiddellijk een arts gewaarschuwd 
worden. 
Verschijnselen bij een matige vergiftiging zijn: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, 
misselijkheid, braken en maagpijn. 
Verschijnselen bij een ernstige vergiftiging zijn: koorts, heftig transpireren leidend tot uitdroging, onrust, 
verkramping, hallucinaties, coma en hartstilstand. 
Bij een matige vergiftiging kan geprobeerd worden de patiënt te laten braken, lukt dat niet dan moet de 
maag gespoeld worden. 
 
Welke bijwerkingen kunnen optreden? 
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties (bijwerkingen) 
veroorzaken.  
 
Gebruik van Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg kan aanleiding geven tot: 
• 
maagklachten (dan gebruik stoppen) 
• 
bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is meestal voor de patiënt niet 
direct waarneembaar; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede) 
• 
verlenging van de bloedingstijd 
• jicht 
(zelden) 
• 
overgevoeligheidsverschijnselen, waaronder jeuk en huiduitslag 
• 
plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of 
jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem) 
• 
ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis) 
• 
benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) 
• 
shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd 
bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor 
bepaalde stoffen (anafylactische shock) 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
 
Approved MEB 
Regulatory Affairs 
Date: 06-2010 
JW014139 
Rev. 3.0 
& Development 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
 
Marketing Authorisation 
Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten 
RVG 27704=26194 
Application File 
Verkorte Procedure 
80 mg acetylsalicylzuur  
2  Proposal for packaging, labelling & package leaflet 
page 9 
 
Neem in dat geval geen Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg meer, maar overleg eerst met uw arts. 
 
Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, 
wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen. 
 
Hoe lang is Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg houdbaar en hoe moet u het bewaren? 
Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking. 
Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren. 
Gebruik dit middel niet meer na de op de verpakking vermelde datum (maand/jaar). 
 
Bij welke aandoening wordt Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg gebruikt?
 
In het bloed bevinden zich hele kleine deeltjes, de bloedplaatjes (niet te verwarren met de rode of witte 
bloedlichaampjes). De bloedplaatjes spelen een belangrijke rol bij de bloedstolling. Zij klonteren samen 
wanneer er een wondje is en vormen rond het wondje een propje waardoor het bloeden uit het wondje 
stopt (bloedstelping). 
Bij een aantal aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller dan normaal te gaan 
samenklonteren, ook wanneer er geen wondje aanwezig is (bijvoorbeeld bij aandoeningen van de 
bloedvaten). Een bloedvat kan daardoor afgesloten worden. Ook kunnen er stukjes van zo’n klontje 
losschieten. Dit wordt dan meegenomen met de bloedstroom waardoor een bloedvat verderop afgesloten 
kan raken. Indien dit in de bloedvaten van de hersenen optreedt kan dit leiden tot een beroerte. Het 
vormen van deze klontjes is ongewenst en moet worden voorkomen. 
Acetylsalicylzuur remt de vorming van deze klontjes. 
 
Laatste herziening van deze bijsluiter: 
Juni 2010 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
 
Approved MEB 
Regulatory Affairs 
Date: 06-2010 
JW014139 
Rev. 3.0 
& Development 
 
 

Document Outline


« Vorige
[Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur Apotex neuro 30 mg, tabletten]