Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur 500 mg, maagsapresistente tabletten

RegistratienummerRVG 50161
Farmaceutische vormMaagsapresistente tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN02BA01 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist - UA meer dan 24 eenheden - UAD maximaal 24 eenheden
Registratiedatum16 april 1982
RegistratiehouderHealthypharm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN-LEUR
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)ARABISCHE GOM (E 414)
CALCIUMCARBONAAT (E 170)
CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CELLULOSEACETAATFTALAAT
DIMETHYLFTALAAT
GELATINE (E 441)
GELE OF WITTE WAS (E901)
MACROGOLGLYCEROLRICINOLEAAT
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
METHYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 218)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Acetylsalicylzuur 500 mg, enteric coated tablets
RVG 50161
Administrative information
500 mg acetylsalicylic acid
and prescribing information
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-1

PATI╦NTENBIJSLUITER

ACETYLSALICYLZUUR 500 mg, maagsapresistente tabletten

Samenstelling
Acetylsalicylzuur 500 mg, maagsapresistente tabletten bevatten per maagsapresistente tablet
500 mg acetylsalicylzuur.

Lijst van hulpstoffen
Calciumwaterstoffosfaat, talk, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, schellak,
propyleenglycol, sacharose, gelatine, celluloseacetaatftalaat, dimethylftalaat,
calciumcarbonaat, magnesiumstearaat, arabische gom, cremophor EL,
methylhydroxybenzoaat, titaandioxide (E 171), witte was.

Werking
Acetylsalicylzuur heeft in het lichaam een pijnstillend, koortswerend en ontstekingsremmend
effect.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Healthypharm B.V., Etten-Leur

RVG-nummer
In het register ingeschreven onder:
RVG 50161, Acetylsalicylzuur 500 mg, maagsapresistente tabletten

Te gebruiken bij
Koorts en pijn bij griep of verkoudheid, koorts en pijn na inenting, hoofdpijn, kiespijn,
zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn, reumatische pijn.

Niet gebruiken bij
Personen die bekend zijn met maagklachten na het gebruik van acetylsalicylzuur, die een
maagzweer hebben of hebben gehad of die bloedingen gehad hebben in de maag of de
darmen.
Personen die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of pijnstillende
ontstekingsremmers met een gelijksoortig werkingsmechanisme. AstmapatiŰnten kunnen als
gevolg van het gebruik van acetylsalicylzuur een aanval krijgen of zelfs flauwvallen.
Personen met stoornissen in de leverfunctie of ernstige stoornissen van de nierfunctie mogen
acetylsalicylzuur niet gebruiken.
Personen met een verhoogde neiging tot bloedingen of stoornissen in de bloedstolling, zoals
hemofilie, een tekort aan bloedplaatjes of het gebruik van bloedverdunnende middelen,
mogen acetylsalicylzuur niet gebruiken.
Tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
Ernstig hartfalen.

Waarschuwingen en voorzorgen
Veelvuldig gebruik van acetylsalicylzuur wordt ontraden. Indien de klachten waarvoor u
acetylsalicylzuur gebruikt toch aanhouden, veranderen of terugkeren dan dient u alsnog een
arts te raadplegen.
Acetylsalicylzuur mag niet gebruikt worden kort voor of na het trekken van tanden of kiezen.
Acetylsalicylzuur mag niet gelijktijdig of kort voor of na de consumptie van alcohol worden
ingenomen.
Bij kinderen die lijden aan griep of waterpokken mag acetylsalicylzuur alleen op advies van
Department of


Authorisation
Disk:
Approved MEB
Regulatory Affairs
Date: 08-2007
Rev. 6.0
MVjs99756
& DevelopmentHealthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Acetylsalicylzuur 500 mg, enteric coated tablets
RVG 50161
Administrative information
500 mg acetylsalicylic acid
and prescribing information
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-2


een arts gebruikt worden. Indien u verschijnselen waarneemt, zoals langdurig overgeven,
bewustzijnsverlaging en gedragsstoornissen (mogelijk duidend op het syndroom van Reye),
moet u onmiddellijk een arts waarschuwen en hem vertellen dat de persoon acetylsalicylzuur
gebruikt heeft. De arts kan dan verder op de juiste manier ingrijpen.
Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAIDs) die tijdens het gebruik de
vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan be´nvloeden. Dit is omkeerbaar door het gebruik van
dit geneesmiddel te stoppen.

Waarop verder te letten

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking
en/of bijwerking kunnen be´nvloeden.
Acetylsalicylzuur heeft een bloedverdunnend effect en kan de effecten van bloedverdunnende
middelen en heparine versterken. Gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en alcohol vergroot
de kans op het optreden van maagklachten. Acetylsalicylzuur kan de bepaling van suiker in
urine verstoren.
Overleg met uw arts indien u ÚÚn of meerdere van bovengenoemde geneesmiddelen gelijk-
tijdig met acetylsalicylzuur gebruikt of gaat gebruiken, zodat passende maatregelen kunnen
worden genomen.

Bij zwangerschap of borstvoeding
U mag acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.
Acetylsalicylzuur mag niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de
zwangerschap.
Acetylsalicylzuur wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in moedermelk. Het geven van
borstvoeding tijdens het gebruik van acetylsalicylzuur wordt afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid en reactievermogen
In incidentele gevallen kan duizeligheid optreden. Hiermee dient u rekening te houden bij het
besturen van motorvoertuigen, het deelnemen aan het verkeer en het bedienen van
machines.

Aanwijzingen voor gebruik

Dosering

Volwassenen:

Bij pijn:
500 - 1000 mg per keer (1 - 2 tabletten). U mag ten hoogste 4000 mg (8 tabletten) per dag
innemen, verdeeld over tenminste 4 tijdspunten.

Kinderen:
Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen behandeld worden met Acetylsalicylzuur 500 mg. De
dosering bedraagt voor deze kinderen viermaal daags 500 mg (1 tablet). Deze kinderen
mogen ten hoogste 4 tabletten (2000 mg) per dag innemen verdeeld over 4 tijdspunten. De
tijd tussen de verschillende giften dient tenminste 4 uur te zijn. Voor kinderen jonger dan 12
jaar zijn tabletten Ó 100 mg verkrijgbaar.

Indien de klachten, waarvoor u acetylsalicylzuur bent gaan gebruiken binnen 14 dagen niet
verdwijnen en dus aanhouden, veranderen of verergeren dient u uw huisarts te raadplegen.
Vertel hem welke geneesmiddelen u gebruikt (heeft) en hoe lang. Uw huisarts kan u dan
verder op de juiste manier behandelen.

Department of


Authorisation
Disk:
Approved MEB
Regulatory Affairs
Date: 08-2007
Rev. 6.0
MVjs99756
& DevelopmentHealthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Acetylsalicylzuur 500 mg, enteric coated tablets
RVG 50161
Administrative information
500 mg acetylsalicylic acid
and prescribing information
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-3


Vergeten dosering
Indien u vergeten bent uw tablet Acetylsalicylzuur 500 mg in te nemen, dan dient u dit alsnog
te doen. Als de tijd tot de volgende dosering in verhouding kort is dan kunt u de volgende do-
sering beter overslaan en daarna de behandeling volgens het voorschrift van uw arts
voortzetten. Neem nooit 2 doseringen kort na elkaar.

Wijze van innemen
De tabletten heel doorslikken met een ruime hoeveelheid water of andere vloeistof. De
tabletten mogen niet gekauwd of gebroken worden.

Overdosering
De opvallendste verschijnselen van een overdosering met acetylsalicylzuur zijn: duizeligheid,
hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid en maag- en darmbezwaren zoals misselijkheid, braken en
maagpijn. Bij zeer ernstige overdoseringen treden verschijnselen op zoals uitdroging, onrust,
stuipen, hallucinaties en een te laag bloedsuikergehalte. Indien u een overdosering vermoedt
of bemerkt of indien u veel meer tabletten hebt ingenomen dan voorgeschreven of
aangegeven dan dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat de arts de verpakking of
de patiŰntenbijsluiter zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen van acetylsalicylzuur zijn maagklachten zoals
ontsteking van de maagwand en zuurbranden en bloedverlies in maag en darmen, dat
meestal onopgemerkt blijft en in enkele ernstige gevallen kan leiden tot bloedarmoede en
duizeligheid. Bij langdurig en veelvuldig gebruik kunnen overgevoeligheidsreacties optreden
met jeuk, roodheid van de huid, opzwelling van het gelaat, de lippen en de tong, ontsteking
van het neusslijmvlies, krampen in de luchtwegen en soms zelfs shock. Verlenging van de
bloedingstijd tijdens het gebruik van acetylsalicylzuur kan optreden.
Bij het hinderlijk aanhouden van deze bijwerkingen, bij het optreden van bijwerkingen die niet
in deze lijst voorkomen of als u een bijwerking als ernstig ervaart, dient u contact op te nemen
met uw arts.

Algemene wenken
Het is raadzaam uw arts of apotheker te melden dat u dit geneesmiddel gebruikt.
Indien de klachten binnen 14 dagen na het gebruik van dit geneesmiddel niet verdwijnen
moet u alsnog een arts raadplegen. Hij kan u dan verder adviseren omtrent de behandeling
van uw aandoening.
Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar de tabletten bij een temperatuur niet boven 25║C. Op deze manier bewaard kan het
geneesmiddel tot de op de verpakking vermelde datum worden gebruikt. De uiterste
gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter "Niet te gebruiken na" of "Exp.".
Buiten bereik van kinderen houden.

Datum laatste gedeeltelijke herziening: januari 2008
Department of


Authorisation
Disk:
Approved MEB
Regulatory Affairs
Date: 08-2007
Rev. 6.0
MVjs99756
& Development« Vorige
[Acetylsalicylzuur 500 mg, maagsapresistente tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur 500 PCH, tabletten 500 mg]

Gevonden op deze pagina: