Bestanden
Home > Bestanden


Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg

RegistratienummerRVG 25940
ProcedurenummerUK/H/0368/002
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist - UA meer dan 24 eenheden - UAD maximaal 24 eenheden
Registratiedatum12 april 2001
RegistratiehouderPfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
MACROGOL 6000
MAISZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter
Advil Ovaal 400 filmomhulde tabletten
Wyeth Consumer Healthcare
RVG 25940Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de
behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk
is. Toch blijft het belangrijk om Advil Ovaal 400 zorgvuldig te gebruiken om een
goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 10 dagen niet
verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Advil Ovaal 400 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Advil Ovaal 400 gebruikt.
3. Hoe wordt Advil Ovaal 400 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Advil Ovaal 400?

Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg

Het werkzame bestanddeel in Advil Ovaal 400 is ibuprofen 400 mg.
Andere bestanddelen zijn maiszetmeel, pregelatiniseerd zetmeel, croscarmellosenatrium,
colloidaal silicium dioxide, stearine zuur, natrium lauryl sulfaat, hydroxypropyl
methylcellulose, Macrogol 6000, titanium dioxide (E171), ijzer oxide (E172), talken zwarte
inkt (schellak, zwart ijzeroxide E172 en propyleenglycol).

Registratiehouder
Wyeth Consumer Healthcare
Spicalaan 39
2132 JG Hoofddorp

In het register ingeschreven onder RVG 25940

1.Wat is Advil Ovaal 400 en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud
Advil Ovaal 400 is een bruine, filmomhulde tablet met een ovale vorm, ťťnzijdig bedrukt
met zwarte inkt. De tabletten bevatten 400 mg van het werkzaam bestanddeel ibuprofen.
De tabletten zijn verpakt in een doordrukstrip of in een flacon. De stripverpakking wordt
geleverd in doosjes met ťťn of meerdere doordrukstrips, de flacons worden geleverd in
een doosje en bevatten 20 of 50 tabletten.

Geneesmiddelengroep
Advil Ovaal 400 behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende,
koortsverlagende en ontstekingsremmende werking.


Advil Ovaal 400/PIL/JAN10
1Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter
Advil Ovaal 400 filmomhulde tabletten
Wyeth Consumer Healthcare
RVG 25940


Toepassing van het geneesmiddel
Advil Ovaal 400 wordt toegepast bij lichte tot matige pijn inclusief reumatische pijn,
spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn; bij koorts en ter verlichting van
symptomen van verkoudheid en griep.

2. Wat u moet weten voordat u Advil Ovaal 400gebruikt

Gebruik Advil Ovaal 400 niet:
∑ wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of ťťn van de andere bestanddelen van
Advil Ovaal 400 (zie boven voor de samenstelling);
∑ wanneer u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur
∑ wanneer u door het gebruik van andere niet-steroÔde anti-inflammatoire
geneesmiddelen (pijnstillers) last krijgt van benauwdheid door kramp van de spieren in
de ademhalingswegen (bronchospasme), van astma, van ontstoken neusslijmvlies ,
zwelling in het gezicht of in de keel of van netelroos.
∑ wanneer u een maagzweer heeft of heeft gehad
∑ wanneer u lijdt aan een maagdarmbloeding of een maagdarmontsteking
∑ wanneer u door gebruik van een NSAID in het verleden een bloeding of perforatie van
het maagdarmkanaal heeft gehad.
∑ wanneer u lijdt aan een hersenbloeding of een andere actieve bloeding
∑ wanneer u lijdt aan een bloedziekte
∑ wanneer uw lever, hart of nieren zeer slecht functioneren
∑ wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent (zie onder
zwangerschap)

Wees extra voorzichtig met Advil Ovaal 400:
∑ niet gelijktijdig gebruiken met andere pijnstillers zoals zgn. niet-steroÔde anti-
inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs).
∑ wanneer u astma of een allergische aandoening hebt of wanneer deze eerder zijn
veroorzaakt door andere zgn. niet-steroÔde anti-inflammatoire geneesmiddelen
(NSAIDs); er kan dan benauwdheid door kramp van de spieren in de
ademhalingswegen (bronchospasme) optreden.
∑ wanneer uw hart, uw lever, of uw nieren niet goed werken omdat dan de werking van de
nieren kan verminderen. In dit geval dient de laagst mogelijke dosis te worden gebruikt
en de werking van de nieren te worden gecontroleerd.
∑ bij ouderen is sprake van een verhoogd risico op bijwerkingen.
∑ neem altijd de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende de kortst mogelijke periode.
∑ wanneer u lijdt aan een auto-immuunziekte (ziekte van uw afweersysteem) of lupus
erythematosus (ontsteking van huid en/of ingewanden).
∑ ibuprofen kan de koorts en de ontsteking maskeren en kan daardoor een
onbetrouwbaar beeld geven van de ernst van uw aandoening.
∑ geneesmiddelen zoals Advil Ovaal 400 kunnen in verband worden gebracht met een
klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct ") of beroerte. Het risico neemt toe
naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de
aanbevolen duur van de behandeling (10 dagen voor OTC producten). Het risico neemt
toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
∑ wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u
hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk,
diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met
uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advil Ovaal 400/PIL/JAN10
2Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter
Advil Ovaal 400 filmomhulde tabletten
Wyeth Consumer Healthcare
RVG 25940


Overleg in deze gevallen met uw arts.

Gebruik van Advil Ovaal 400 in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.
Gebruik Advil Ovaal 400 tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen
wanneer dit strikt noodzakelijk is. Raadpleeg uw arts of apotheker als u probeert zwanger
te worden, of als u in het eerste of tweede trimester van de zwangerschap bent.

Gebruik Advil Ovaal 400 niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding
Ibuprofen komt in zeer lage hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het is
onwaarschijnlijk dat dit een nadelig effect op het kind heeft. Vraag uw arts en apotheker om
advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Wordt niet beÔnvloed door Advil Ovaal 400.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Advil Ovaal 400
Geen bijzonderheden.

Gebruik van Advil Ovaal 400 in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik in combinatie met de volgende geneesmiddelen,
omdat ze invloed kunnen hebben op elkaars werking:
aspirine (acetylsalicylzuur) of andere NSAID's (soortgelijke pijnstillers, waaronder
selectieve COX-2-remmers, zoals celecoxib en etoricoxib)
lithium (een geneesmiddel gebruikt bij manische depressies en depressie)
methotrexaat (een geneesmiddel gebruikt bij kanker, reuma en psoriasis)
∑ corticosteroÔden (tegen ontsteking en/of overgevoeligheid/astma)
fenytoine (bij epilepsie en hartritmestoornissen)
digitalis geneesmiddelen (bij verminderende hartwerking)
∑ bloedverdunners
∑ plastabletten (diuretica) en geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
∑ antacida (tegen maagzuur)
∑ selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's, geneesmiddelen gebruikt bij
depressies)
ciclosporine (tegen afstotingsreacties na een transplantatie en tegen reuma)
tacrolimus (tegen afstotingsreacties na een transplantatie)
zidovudine (een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie)
∑ chinolonen (antibiotica)

3. Hoe wordt Advil Ovaal 400 gebruikt?

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Zonodig 1 tot 3 maal per dag 1 tablet innemen. Tussen twee doseringen een interval
aanhouden van minimaal 4 uur.

Advil Ovaal 400/PIL/JAN10
3Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter
Advil Ovaal 400 filmomhulde tabletten
Wyeth Consumer Healthcare
RVG 25940


Maximaal 3 tabletten (1200 mg) per 24 uur.

Niet voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar.

Wijze van gebruik
De tabletten moeten met wat water worden ingenomen.

Duur van de behandeling
Gebruik Advil Ovaal 400 niet langer dan maximaal 10 dagen. Als de symptomen verergeren
of niet beter zijn geworden na 10 dagen raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel Advil Ovaal 400 heeft gebruikt:
Neem niet meer dan 1 tablet gelijktijdig in. Indien u per ongeluk meer dan de aanbevolen
dosering hebt gebruikt, raadpleeg dan uw arts of de EHBO-afdeling van een dichtbij
gelegen ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Advil Ovaal 400 te gebruiken:
Afhankelijk van de ernst van de symptomen kunt u alsnog 1 tablet innemen of wachten tot
de volgende dosering. Neem nooit een dubbele dosis van Advil Ovaal 400 om zo de
vergeten dosis in te halen.


Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Advil Ovaal 400 wordt
gestopt

Het plotseling staken van de toediening van Advil Ovaal 400 zal normaliter niet tot
problemen leiden.

4. Mogelijke Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Advil Ovaal 400 bijwerkingen veroorzaken.
Voor de mate waarin bijwerkingen optreden, worden de volgende begrippen gebruikt:
zeer vaak: meer dan 1 op 10 gebruikers
vaak: 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms: 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
zelden: 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Hartaandoeningen
Niet bekend
∑ vochtophoping, hoge bloeddruk, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst en hartfalen.
Geneesmiddelen zoals Advil Ovaal 400 kunnen in verband worden gebracht met een iets
verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden
∑ aandoeningen met betrekking tot de bloedaanmaak zoals verlaagd gehalte aan
bloedplaatjes, aan witte bloedlichaampjes of aan bloedcellen. Eerste verschijnselen zijn
koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige symptomen, zwakte,
onverklaarbare bloedingen en blauwe plekken

Zenuwstelselaandoeningen

Advil Ovaal 400/PIL/JAN10
4Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter
Advil Ovaal 400 filmomhulde tabletten
Wyeth Consumer Healthcare
RVG 25940


Soms
∑ hoofdpijn, duizeligheid, beroerte

Oog-, evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Zeer zelden
∑ visuele stoornissen, duizeligheid en oorsuizen

Aandoeningen van de ademhalingswegen
Zeer zelden
∑ astma, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen, moeilijke en
piepende ademhaling

Maag-darmstelselaandoeningen
Soms
∑ Pijn in de bovenbuik, opgezette buik, misselijkheid en zuurbranden
Zelden
∑ diarree, winderigheid, verstopping en overgeven
Zeer zelden
∑ maagzweren, maagdarmperforatie of maagdarmbloeding, zwarte ontlasting en braken van
bloed, ontsteking van het mondslijmvlies (blaasjes) en maagontsteking
Onbekend
∑ verslechtering van bestaande darmproblemen (Colitis ulcerosa of ziekte van Crohn)

Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden
∑ plotseling nierfalen, nierontsteking, nierweefselafsterving, bloed in de urine en troebele
urine

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
diverse huidaandoeningen
Zeer zelden
∑ ernstige vormen van huidreacties, zoals blaren, inclusief het Stevens-Johnson syndroom,
uitslag met roodheid en vervellen

Infecties en parasitaire aandoeningen
Zeer zelden
∑ hersenvlies- en/of ruggenmergvliesontsteking

Algemene aandoeningen
Zeer zelden
∑ zwelling, vochtophoping (eventueel in de armen en benen)

Afweersysteemaandoeningen
Soms
∑ overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk
Zeer zelden
∑ ernstige overgevoeligheidsreacties; tekenen kunnen zijn: zwellen van gezicht, tong en
keel, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, shock (sterke daling van
bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, verminderd bewustzijn)
Niet bekend
Advil Ovaal 400/PIL/JAN10
5Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter
Advil Ovaal 400 filmomhulde tabletten
Wyeth Consumer Healthcare
RVG 25940


∑ verschijnselen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking) bij patiŽnten met een
bestaande auto-immuunziekte; de eerste symptomen zijn: stijve nek, hoofdpijn,
misselijkheid, braken, koorts of verwardheid

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden
∑ leverstoornissen, leverontsteking en geelzucht

Psychise aandoeningen
Zeer zelden
∑ nervositeit
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Advil Ovaal 400

Niet bewaren boven 30 įC.
Advil Ovaal 400 buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Advil Ovaal 400 niet meer na de datum op de verpakking achter " Niet te gebruiken
na:".


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in januari 2010.
Advil Ovaal 400/PIL/JAN10
6« Vorige
[Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg]
Volgende »
[Advil Liquid Caps 400, zachte capsules, 400 mg]