Bestanden
Home > Bestanden


Advil Liquid Caps 400, zachte capsules, 400 mg

RegistratienummerRVG 28320
ProcedurenummerUK/H/0368/004
Farmaceutische vormCapsule, zacht
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist - UA meer dan 24 eenheden - UAD maximaal 24 eenheden
Registratiedatum04 februari 2003
RegistratiehouderPfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)AMMONIA (E 527)
ASCORBYLPALMITAAT (E 304)
GELATINE (E 441)
GLYCEROLMONOSTEARAAT (E 471)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
LECITHINE (E 322)
MACROGOL 400
MACROGOL 600
POLYVINYLACETAATPHTHALAAT
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SORBITOL VLOEIBAAR, GEDEELTELIJK GEDEHYDRATEERD
TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN
WATER, GEZUIVERD
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter Advil Liquid-Caps 400
_____________________________________________________________
_


Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de
behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk
is. Toch blijft het belangrijk om Advil Liquid-Caps 400 zorgvuldig te gebruiken om
een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 10 dagen niet
verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Advil Liquid-Caps 400 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Advil Liquid-Caps 400 gebruikt.
3. Hoe wordt Advil Liquid-Caps 400 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Advil Liquid-Caps 400?

Advil Liquid-Caps 400, zachte capsules 400 mg

Het werkzame bestanddeel in Advil Liquid-Caps 400 is ibuprofen 400 mg.
Andere bestanddelen zijn macrogol 600, kaliumhydroxide, gedeeltelijk gehydrateerd.
vloeibaar sorbitol, gelatine, lecithine, triglycerides (middellange ketens), gezuiverd water,
zwarte inkt (bestaat uit ijzeroxide zwart (E172), propyleenglycol, polyvinylacetaatphthalaat,
macrogol 400 en ammonium hydroxide).

Registratiehouder

Wyeth Consumer Healthcare
Spicalaan 39
2132 JG Hoofddorp

In het register ingeschreven onder RVG 28320

1. WAT IS ADVIL LIQUID-CAPS 400 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Advil Liquid-Caps 400 is een doorschijnende, ovale zachte capsule, ťťnzijdig bedrukt met
zwarte inkt. De capsules bevatten 400 mg van het werkzaam bestanddeel ibuprofen in een
speciale samenstelling die voor een snelle opname in het lichaam zorgt. De capsules zijn
verpakt in een doordrukstrip en worden geleverd in doosjes met ťťn of meerdere
doordrukstrips.

Geneesmiddelengroep
Advil Liquid-Caps 400 behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende,
koortsverlagende en ontstekingsremmende werking.

Toepassing van het geneesmiddel
Advil Liquid-Caps 400 wordt toegepast bij lichte tot matige pijn inclusief reumatische pijn,
spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn; bij koorts en ter verlichting van
Advil Liquid-Caps 400/PIL/JAN10
1

Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter Advil Liquid-Caps 400
_____________________________________________________________
_

symptomen van verkoudheid en griep. Ook voor de verlichting van Migraine (met of zonder
aura symptomen, zoals visuele stoornissen, gevoelloosheid of spraakstoornissen) en de
gerelateerde symptomen zoals misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ADVIL LIQUID-CAPS 400 GEBRUIKT

Gebruik Advil Liquid-Caps 400 niet:
∑ wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of ťťn van de andere bestanddelen van
Advil Liquid-Caps 400 (zie boven voor de samenstelling)
∑ wanneer u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur
∑ wanneer u door het gebruik van andere niet-steroÔde anti-inflammatoire
geneesmiddelen (pijnstillers) last krijgt van benauwdheid door kramp van de spieren in
de ademhalingswegen (bronchospasme), van astma, van ontstoken neusslijmvlies,
zwelling in het gezicht of in de keel of van netelroos
∑ wanneer u een maagzweer heeft of heeft gehad
∑ wanneer u lijdt aan een maagdarmbloeding of een maagdarmontsteking
∑ wanneer u door gebruik van een NSAID in het verleden een bloeding of perforatie van
het maagdarmkanaal heeft gehad.
∑ wanneer u lijdt aan een hersenbloeding of een andere actieve bloeding
∑ wanneer u lijdt aan een bloedziekte
∑ wanneer uw lever, hart of nieren zeer slecht functioneren
∑ wanneer u inde laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent (zie onder
zwangerschap)

Wees extra voorzichtig met Advil Liquid-Caps 400 :
∑ wanneer u andere pijnstillers gebruikt (zoals NSAID's); gebruik dit produkt niet in
combinatie met andere pijnstillers.
∑ wanneer u lijdt aan of heeft geleden aan astma of een allergische aandoening, of
wanneer deze eerder zijn opgetreden bij het gebruik van zgn. niet steroÔde anti-
inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's); er kan dan benauwdheid door kramp van de
spieren in de ademhalingswegen (bronchospasmen) optreden.
∑ wanneer uw hart, uw lever, of uw nieren niet goed werken omdat dan de werking van
de nieren kan verminderen. In dit geval dient de laagst mogelijke dosis te worden
gebruikt en de werking van de nieren te worden gecontroleerd.
∑ bij ouderen is sprake van een verhoogd risico op bijwerkingen.
∑ neem altijd de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende de kortst mogelijke periode.
∑ wanneer u lijdt aan een auto-immuun ziekte (ziekte van uw afweersysteem) inclusief
SLE = Systemische Lupus Erythematosus - een aandoening van het immuunsysteem
waarbij het bindweefsel beÔnvloed wordt, resulterend in gewrichtspijn, huid
veranderingen en aandoeningen van andere organen.
∑ gebruik van ibuprofen kan koorts en ontsteking verlichten waardoor een arts eventueel
moeilijker een diagnose kan stellen.
∑ geneesmiddelen zoals Advil Liquid-Caps 400 kunnen in verband worden gebracht met
een klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct ") of beroerte. Het risico neemt
toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de
aanbevolen duur van de behandeling (10 dagen voor OTC producten). Het risico neemt
toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
∑ wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u
hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk,
Advil Liquid-Caps 400/PIL/JAN10
2

Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter Advil Liquid-Caps 400
_____________________________________________________________
_

diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met
uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Overleg met uw arts indien ťťn van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Advil Liquid-Caps 400 in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.
Gebruik Advil Liquid-Caps 400 tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen
wanneer dit strikt noodzakelijk is. Raadpleeg uw arts of apotheker als u probeert zwanger
te worden, of als u in het eerste of tweede trimester van de zwangerschap bent.

Gebruik Advil Liquid-Caps 400 niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Ibuprofen komt in zeer lage hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het is
onwaarschijnlijk dat dit een nadelig effect op het kind heeft. Vraag uw arts en apotheker om
advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzonderheden bekend.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Advil Liquid-Caps 400
Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Advil Liquid-Caps 400 in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik in combinatie met de volgende geneesmiddelen,
omdat ze invloed kunnen hebben op elkaars werking:
aspirine (acetylsalicylzuur) of andere NSAID's (soortgelijke pijnstillers, waaronder
selectieve COX-2-remmers, zoals celecoxib en etoricoxib)
lithium (een geneesmiddel gebruikt bij manische depressies en depressie)
methotrexaat (een geneesmiddel gebruikt bij kanker, reuma en psoriasis)
∑ corticosteroÔden (tegen ontsteking en/of overgevoeligheid/astma)
fenytoine (bij epilepsie en hartritmestoornissen)
digitalis geneesmiddelen (bij verminderende hartwerking)
∑ bloedverdunners
∑ plastabletten (diuretica) en geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
∑ antacida (tegen maagzuur)
∑ selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's, geneesmiddelen gebruikt bij
depressies)
ciclosporine (tegen afstotingsreacties na een transplantatie en tegen reuma)
tacrolimus (tegen afstotingsreacties na een transplantatie)
zidovudine (een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie)
∑ chinolonen (antibiotica)

Advil Liquid-Caps 400/PIL/JAN10
3

Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter Advil Liquid-Caps 400
_____________________________________________________________
_

3. HOE WORDT ADVIL LIQUID-CAPS 400 GEBRUIKT?

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Zonodig 1 capsule. Niet vaker innemen dan om de 4 uur.
Niet meer gebruiken dan 3 capsules (1200 mg) per 24 uur.
Niet voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar.

Wijze van gebruik
De capsule moet met wat water worden ingenomen.

Duur van de behandeling
Niet langer dan 10 dagen innemen, tenzij uw arts u dit adviseert. Als uw pijn of koorts
verergeren of u nieuwe of ernstige symptomen krijgt, het gebruik stoppen en onmiddelijk
contact opnemen met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel Advil Liquid-Caps 400 heeft gebruikt:
Neem niet meer dan 1 capsule gelijktijdig. Indien u per ongeluk meer dan de aanbevolen
dosering hebt gebruikt, raadpleeg dan uw arts of de EHBO-afdeling van een dichtbij
gelegen ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Advil Liquid-Caps 400 te gebruiken:
Afhankelijk van de ernst van de symptomen kunt u alsnog de capsule innemen of wachten
tot de volgende dosering. Neem nooit een dubbele dosis van
Advil Liquid-Caps 400 om zo de vergeten dosis in te halen.Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Advil Liquid-Caps 400
wordt gestopt

Het plotseling staken van de toediening van Advil Liquid-Caps 400 zal in het algemeen niet
tot problemen leiden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Advil Liquid-Caps 400 bijwerkingen veroorzaken. Voor de
mate waarin bijwerkingen optreden, worden de volgende begrippen gebruikt:
zeer vaak: meer dan 1 op 10 gebruikers
vaak: 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms: 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
zelden: 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Hartaandoeningen
Niet bekend
∑ vochtophoping, hoge bloeddruk, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst en hartfalen.
Geneesmiddelen zoals Advil Liquid-Caps 400 kunnen in verband worden gebracht met een
iets verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden
Advil Liquid-Caps 400/PIL/JAN10
4

Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter Advil Liquid-Caps 400
_____________________________________________________________
_

∑ aandoeningen met betrekking tot de bloedaanmaak zoals verlaagd gehalte aan
bloedplaatjes, aan witte bloedlichaampjes of aan bloedcellen. Eerste verschijnselen zijn
koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige symptomen, zwakte,
onverklaarbare bloedingen en blauwe plekken

Zenuwstelselaandoeningen
Soms
∑ hoofdpijn, duizeligheid, beroerte

Oog-, evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Zeer zelden
∑ visuele stoornissen, duizeligheid en oorsuizen

Aandoeningen van de ademhalingswegen
Zeer zelden
∑ astma, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen, moeilijke en
piepende ademhaling

Maag-darmstelselaandoeningen
Soms
∑ Pijn in de bovenbuik, opgezette buik, misselijkheid en zuurbranden
Zelden
∑ diarree, winderigheid, verstopping en overgeven
Zeer zelden
∑ maagzweren, maagdarmperforatie of maagdarmbloeding, zwarte ontlasting en braken van
bloed, ontsteking van het mondslijmvlies (blaasjes) en maagontsteking
Onbekend
∑ verslechtering van bestaande darmproblemen (Colitis ulcerosa of ziekte van Crohn)

Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden
∑ plotseling nierfalen, nierontsteking, nierweefselafsterving, bloed in de urine en troebele
urine

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms
diverse huidaandoeningen
Zeer zelden
∑ ernstige vormen van huidreacties, zoals blaren, inclusief het Stevens-Johnson syndroom,
uitslag met roodheid en vervellen

Infecties en parasitaire aandoeningen
Zeer zelden
∑ hersenvlies- en/of ruggenmergvliesontsteking

Algemene aandoeningen
Zeer zelden
∑ zwelling, vochtophoping (eventueel in de armen en benen)

Afweersysteemaandoeningen
Soms
∑ overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk
Advil Liquid-Caps 400/PIL/JAN10
5

Deel IB2 PatiŽntenbijsluiter Advil Liquid-Caps 400
_____________________________________________________________
_

Zeer zelden
∑ ernstige overgevoeligheidsreacties; tekenen kunnen zijn: zwellen van gezicht, tong en
keel, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, shock (sterke daling van
bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, verminderd bewustzijn)
Niet bekend
∑ verschijnselen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking) bij patiŽnten met een
bestaande auto-immuunziekte; de eerste symptomen zijn: stijve nek, hoofdpijn,
misselijkheid, braken, koorts of verwardheid

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden
∑ leverstoornissen, leverontsteking en geelzucht

Psychise aandoeningen
Zeer zelden
∑ nervositeit

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ADVIL LIQUID-CAPS 400

Niet bewaren boven 30 įC.
Advil Liquid-Caps 400 buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Advil Liquid-Caps 400 niet meer na de datum op de verpakking achter " Niet te
gebruiken na:".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in januari 2010.
Advil Liquid-Caps 400/PIL/JAN10
6

« Vorige
[Advil Liquid Caps 400, zachte capsules, 400 mg]
Volgende »
[Aero-OM 42mg, kauwtabletten]