Bestanden
Home > Bestanden


Aeropax emulsie 10 mg/ml

RegistratienummerRVG 05963
Farmaceutische vormEmulsie voor oraal gebruik
ToedieningswegOraal gebruik
ATCA03AX13 - Silicones
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum14 juli 1971
RegistratiehouderSandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)SIMETICON
Hulpstof(fen)CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DIMETICON (E 900)
GLYCEROLMONOSTEARAAT 40-55 (E 471)
MACROGOLSTEARAAT, TYPE I
METHYLCELLULOSE (E 461)
SACCHAROIDE NATRIUM 0-WATER (E 954)
SILICA, HYDRATE FORM UNKNOWN (E 551)
SORBINEZUUR (E 200)
SORBITOL, VLOEIBAAR (KRISTALLISEERBAAR of NIET-KRISTALLISEERBAAR (E 420)
WATER, GEZUIVERD
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Aeropax emulsie 10 mg/ml
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling
van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft
het belangrijk om Aeropax emulsie 10 mg/ml zorgvuldig te gebruiken om een goed
resultaat te bereiken.
Ě1
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Ě2
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Ě3
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Aeropax emulsie 10 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Wat u moet weten voordat u Aeropax emulsie 10 mg/ml inneemt.
3.
Hoe wordt Aeropax emulsie 10 mg/ml ingenomen?
4.
Mogelijke bijwerkingen.
5.
Hoe bewaart u Aeropax emulsie 10 mg/ml?
Aeropax emulsie 10 mg/ml, emulsie
1 Het werkzame bestanddeel is: simeticon. Aeropax emulsie 10 mg/ml bevat simeticon
overeenkomend met 10 mg dimeticon per ml emulsie.
2 De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: glycerolmonostearaat (E471), polyoxyl
40 stearaat, sorbitol (E420), sorbinezuur (E200), pepermuntolie, microkristallijne
cellulose (E460), methylcellulose (E461), natriumcarboxymethylcellulose (E466),
natriumsaccharine (E954), gezuiverd water.
Registratiehouder
Sandoz B.V.
Voor inlichtingen en correspondentie
Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere
Aeropax emulsie 10 mg/ml, is in het register ingeschreven onder:
RVG 05963, emulsie.
1. WAT IS AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT?
2.
Het werkzame bestanddeel in Aeropax emulsie 10 mg/ml is simeticon. Simeticon
behoort tot de groep geneesmiddelen die gasvorming in het maagdarmkanaal
verminderen.
Verpakkingen
amberkleurige glazen facons van 100 en 300 ml.
Toepassing
Aeropax emulsie 10 mg/ml kan worden toegepast:
1 wanneer grote hoeveelheden lucht zijn ingeslikt;

2 bij opgeblazenheid: ophoping van gassen of lucht in maag of darmen, ook indien dit
een gevolg is van onjuiste voeding of gebrek aan beweging, bijvoorbeeld bij
bedlegerigheid;
3 bij opgeblazen gevoel ten gevolge van een ontsteking van de maagwand, een
ontsteking van een darmuitstulping of na een operatie;
4 vˇˇr onderzoek van de maag (gastroscopie) of r÷ntgenonderzoek van het
maagdarmkanaal.
3. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML INNEEMT.
4.
Gebruik Aeropax emulsie 10 mg/ml niet
Als u overgevoelig bent voor simeticon of voor een van de overige bestanddelen.
Wees extra voorzichtig met Aeropax emulsie 10 mg/ml
Wanneer na 14 dagen de klachten nog niet over zijn, dient u uw arts te raadplegen.
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Er zijn geen gegevens over het gebruik van simethicon tijdens de zwangerschap, omdat
simethicon niet uit het maagdarmkanaal wordt opgenomen, kan Aeropax emulsie 10
mg/ml tijdens de zwangerschap gebruikt worden.
Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Aangezien simeticon niet wordt opgenomen uit het maagdarmkanaal, mag Aeropax
emulsie 10 mg/ml tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Aeropax emulsie 10 mg/ml heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid
of op de bekwaamheid om machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aeropax emulsie 10 mg/ml
Aeropax bevat sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.
Gebruik van Aeropax emulsie 10 mg/ml in combinatie met andere geneesmiddelen
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars
werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen be´nvloeden. De volgende opmerkingen
kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden
of in de nabije toekomst. Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van Aeropax
emulsie 10 mg/ml met:
1 laxeermiddelen op basis van minerale olie, zoals paraffine. Hierdoor wordt de
werking van Aeropax emulsie 10 mg/ml verminderd.
Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies
vragen aan uw arts of apotheker.
5. HOE WORDT AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML INGENOMEN?
Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen
Vˇˇr onderzoek van de maag (gastroscopie) of r÷ntgenonderzoek van het
maagdarmkanaal
1 theelepel (5 ml) 4x daags vˇˇr het onderzoek.
Voor andere toepassingen
1-2 theelepels (5-10 ml) 3x daags na de maaltijd en 1-2 theelepels (5-10 ml) voor het
slapen gaan.
Kinderen van 12 jaar en ouder
Vˇˇr onderzoek van de maag (gastroscopie) of r÷ntgenonderzoek van het
maagdarmkanaal
1 theelepel (5 ml) 4x daags vˇˇr gastroscopie of r÷ntgenonderzoek van het
maagdarmkanaal.
Voor andere toepassingen
1 theelepel (5 ml) 3x daags na de maaltijd en 1 theelepel (5 ml) voor het slapen gaan.
Aeropax emulsie 10 mg/ml mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar,
omdat dit geneesmiddel pepermuntolie bevat.
Als u merkt dat Aeropax emulsie 10 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg
dan uw arts of apotheker.
Wat u moet doen wanneer u te veel van Aeropax emulsie 10 mg/ml heeft
ingenomen
Wanneer u te veel van Aeropax emulsie 10 mg/ml heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aeropax emulsie 10 mg/ml in te nemen
Indien u Aeropax emulsie 10 mg/ml vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog
innemen. Als u dit ontdekt kort vˇˇr, of op het moment dat u aan de volgende dosering
toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het
doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosis van
Aeropax emulsie 10 mg/ml om zo de vergeten dosering in te halen.
6. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals alle geneesmiddelen kan Aeropax emulsie 10 mg/ml bijwerkingen veroorzaken.
Milde bijwerkingen van Aeropax emulsie 10 mg/ml kunnen zijn:
1 misselijkheid
2 verstopping
In uitzonderlijke gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden zoals huiduitslag
(exantheem), jeuk (pruritis), vochtophoping (oedeem) in het gezicht of in de tong,
moeilijkheden met ademhalen.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
7. HOE BEWAART U AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML?
Aeropax emulsie 10 mg/ml buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25║C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Gebruik Aeropax emulsie 10 mg/ml niet meer na de datum vermeld op de verpakking
achter "niet te gebruiken na:" of "Exp.:".
Voor alle geneesmiddelen geldt
Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.
Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in: mei 2007.
Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

« Vorige
[Aeropax emulsie 10 mg/ml]
Volgende »
[Aeropax tabletten 40 mg]

Gevonden op deze pagina: