Bestanden
Home > Bestanden


Alprazolam 0,25 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 26304
ProcedurenummerNL/H/0338/001
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN05BA12 - Alprazolam
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum12 februari 2001
RegistratiehouderRatiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 ULM (DUITSLAND)
Werkzame stof(fen)ALPRAZOLAM
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DOCUSAAT NATRIUM
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMBENZOAAT (E 211)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STARCH, PREGELATINISED (NOT FROM WHEAT STARCH)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg
Alprazolam

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel

· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door
aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen
dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg inneemt
3. Hoe wordt Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg en waarvoor wordt het gebruikt
Alprazolam behoort tot de groep van medicijnen die benzodiazepines genoemd worden. Deze
werken door beïnvloeding van de boodschappers in de hersenen en helpen bij de behandeling
van angst.
Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg wordt gebruikt
- bij de symptomatische behandeling van angst
2. Wat u moet weten voordat u Alprazolam-ratiopharm 0,25 mg inneemt
Gebruik Alprazolam-ratiopharm niet
- wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor alprazolam of voor één van de andere
ingrediënten van Alprazolam-ratiopharm
- wanneer u lijdt aan een aandoening die ernstige spierzwakte (myasthenia gravis)
veroorzaakt
- wanneer u lijdt aan een ernstige ademhalingsstoornis
- wanneer u soms plotseling stopt met ademhalen gedurende de nacht (slaap apnoe
syndroom)
- wanneer u lijdt aan een ernstige leverstoornis
- in gevallen van acute alcoholvergiftiging of intoxicatie met andere stoffen die werken
op het zenuwstelsel
- bij kinderen en adolescenten onder de leeftijd van 18 (zie ook rubriek "Wees extra voorzichtig
« Vorige
[Alprazolam 0,25 mg, tabletten]
Volgende »
[Alprazolam 0,5 mg, tabletten]

Gevonden op deze pagina: