Bestanden
Home > Bestanden


Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 100/6 microgram/dosis Fisher, aŰrosol, oplossing

RegistratienummerRVG 112364//34610
Farmaceutische vormAŰrosol, oplossing
ToedieningswegInhalatie
ATCR03AK08 - Formoterol and beclometasone
Land van herkomstPolen
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum07 augustus 2012
RegistratiehouderDr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER
Hulpstof(fen)ETHANOL
NORFLURAAN
ZOUTZUUR (E 507)
Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
slagaders rond uw hart (coronaire hartziekte), hartklepziekte of een andere 
 
bekende afwijking aan uw hart, of als u een aandoening hebt die 
Beclometasondipropionaat/ 
hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (ook wel afgekort tot HOCM, 
formoterolfumaraatdihydraat 
een aandoening waarbij de hartspier afwijkend is) wordt genoemd. 
´éĚ  als u een vernauwing van de slagaders (ook wel arteriosclerose genoemd) 
100/6 microgram/dosis Fisher, a├źrosol, oplossing 
hebt. 
Werkzame bestanddelen: beclometasondipropionaat, 
´éĚ  als u hoge bloeddruk hebt of als u weet dat u een aneurysma (een 
formoterolfumaraatdihydraat. 
abnormale uitpuiling van de bloedvatwand) hebt. 
Voor gebruik door volwassenen. 
´éĚ  als u hartritmestoornissen hebt, zoals een verhoogde of onregelmatige 
 
hartslag, een snelle pols of hartkloppingen, of als u is verteld dat uw ECG 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik 
afwijkend is. 
van dit geneesmiddel. 
´éĚ  als u een te sterk werkende schildklier hebt. 
´éĚ  Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn deze nog eens door te lezen. 
´éĚ  als u een lage kaliumbloedspiegel hebt. 
´éĚ  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
´éĚ  als u een lever- of nierziekte hebt. 
´éĚ  Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit 
´éĚ
geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk 
  als u diabetes hebt (indien u hoge doses formoterol inhaleert, kan uw 
voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het 
bloedglucose stijgen. Daarom moet u misschien een aantal extra 
geneesmiddel heeft gekregen. 
bloedtests ondergaan om uw bloedsuiker te controleren wanneer u deze 
inhalator voor het eerst gaat gebruiken en van tijd tot tijd tijdens de 
´éĚ  Wanneer ├ę├ęn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een 
behandeling). 
bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw 
´éĚ
arts of apotheker. 
  als u een tumor van de bijnier hebt (een zogenoemd feochromocytoom). 
´éĚ  als u verwacht een verdovend middel (anestheticum) te zullen krijgen. 
 
In deze bijsluiter: 
Afhankelijk van het type anestheticum moet u misschien minstens 12 uur 
1.  Wat is Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat en 
voor de anesthesie met het gebruik van 
waarvoor wordt het gebruikt 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat stoppen. 
2.  Wat u moet weten voordat u 
´éĚ  als u wordt behandeld of ooit behandeld bent voor tuberculose (TBC) of 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat gebruikt 
als bekend is dat u een virus- of schimmelinfectie van uw borst hebt. 
3.  Hoe wordt Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 
´éĚ  als u gebruik van alcohol moet vermijden vanwege een van de volgende 
gebruikt 
aandoeningen: 
4.  Mogelijke bijwerkingen 
´éĚ  leverziekte, alcoholisme, epilepsie, of hersenletsel of een 
5.  Hoe bewaart u Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 
hersenaandoening. 
6.  Aanvullende informatie 
 
 
Indien een of meer van bovenstaande punten op u van toepassing 
1.  Wat is Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat  
is/zijn, moet u dat altijd aan uw arts melden voordat u 
100/6 microgram/dosis en waarvoor wordt het gebruikt 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat gebruikt. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat is een 
Als u medische problemen of allergie├źn hebt of hebt gehad of als u niet zeker 
inhalatievloeistof onder druk, met twee werkzame bestanddelen die via de 
weet of u Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat kunt 
mond worden ge├»nhaleerd en rechtstreeks in uw longen terechtkomen. 
gebruiken, overleg dan met uw arts, astmaverpleegkundige of apotheker 
 
voordat u de inhalator gebruikt. 
De twee werkzame bestanddelen zijn beclometasondipropionaat en 
 
formoterolfumaraatdihydraat. Beclometasondipropionaat behoort tot een 
Behandeling met een b├Ęta-2-agonist als formoterol, dat in 
groep van geneesmiddelen die corticostero├»den worden genoemd (vaak 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat zit, kan een sterke 
kortweg stero├»den genaamd) en die een ontstekingsremmende werking 
daling van uw serumkaliumspiegel (hypokali├źmie) veroorzaken. 
hebben, waardoor zij de zwelling en irritatie in de wanden van de kleine 
 
luchtwegen in de longen verminderen. Stero├»den worden bij astma gebruikt 
Indien u ernstig astma hebt, moet u extra voorzichtig zijn, omdat een 
om de symptomen te behandelen en om symptomen te voorkomen. 
tekort aan zuurstof in uw bloed en bepaalde andere geneesmiddelen die u 
 
misschien gelijktijdig met 
Formoterolfumaraatdihydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat gebruikt, zoals 
langwerkende bronchusverwijders worden genoemd en die de spieren in uw 
geneesmiddelen voor de behandeling van een hartziekte of tegen hoge 
luchtwegen ontspannen. Op deze manier verwijden ze de luchtwegen, 
bloeddruk, bekend als diuretica of ÔÇśplastablettenÔÇÖ, of andere geneesmiddelen 
waardoor u makkelijker lucht in en uit uw longen kunt ademen. 
die worden gebruikt voor de behandeling van bronchiaal astma, de daling van 
 
de kaliumspiegel kunnen versterken. Om deze reden kan uw arts het 
Gezamenlijk maken deze twee werkzame bestanddelen het ademhalen 
wenselijk vinden om de kaliumspiegel van uw bloed van tijd tot tijd te meten. 
makkelijker, doordat ze symptomen als kortademigheid, piepen en hoesten bij 
 
pati├źnten met astma verlichten en tevens de symptomen van astma helpen 
Indien u gedurende langere tijd hogere doses inhalatiecorticostero├»den 
voorkomen. 
gebruikt, hebt u in stresssituaties misschien meer corticostero├»den nodig. 
 
Voorbeelden van stresssituaties zijn: opname in het ziekenhuis na een 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat is bedoeld voor de 
ongeval, het oplopen van ernstig letsel of voorafgaand aan een operatie. In 
reguliere behandeling van mensen met astma bij wie: 
een dergelijk geval zal de arts die u behandelt beslissen of u uw dosis 
´éĚ  de astma niet goed onder controle is met inhalatiecorticostero├»den en ÔÇśzo 
corticostero├»den moet verhogen en u eventueel orale stero├»detabletten of een 
nodigÔÇÖ kortwerkende bronchusverwijders, 
injectie voorschrijven. 
of 
 
´éĚ  de astma goed reageert op behandeling met zowel corticostero├»den als 
Mocht u in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, vergeet dan niet al uw 
langwerkende bronchusverwijders. 
geneesmiddelen en inhalatoren mee te nemen, waaronder 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat en alle andere 
0/6 microgram/dosis gebruikt 
geneesmiddelen of tabletten die zonder recept verkrijgbaar zijn, indien 
2.  Wat u moet weten voordat u 
mogelijk in hun originele verpakking. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat  
 
100/6 microgram/dosis gebruikt 
Gebruik van Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 
Gebruik Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat niet: 
´éĚ 
met andere geneesmiddelen: 
gebruik dit geneesmiddel NIET om acute symptomen van astma, 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort 
zoals kortademigheid, piepen en hoesten, te behandelen of voor 
geleden hebt gebruikt, waaronder andere inhalatoren. Dit geldt ook voor 
astma die verergert of voor acute astma-aanvallen. Het zal u niet 
geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
helpen en geen snelle verlichting van uw symptomen geven. Voor 
 
verlichting van de symptomen moet u de snelwerkende inhalator 
Gebruik geen b├Ętablokkers met dit geneesmiddel. Als u een b├Ętablokker 
voor symptoomverlichting gebruiken, die u altijd bij u moet hebben. 
(waaronder oogdruppels) moet gebruiken, kan het effect van formoterol 
(Een inhalator voor symptoomverlichting is een snelwerkende 
minder zijn of zal formoterol misschien helemaal niet werkzaam zijn. 
bronchusverwijder die snel verlichting geeft bij acute symptomen 
Anderzijds kan het gebruik van andere b├Ęta-adrenerge geneesmiddelen 
van astma.) 
´éĚ  als u allergisch bent of denkt dat u allergisch bent voor een van de 
(geneesmiddelen die op dezelfde manier werken als formoterol) de effecten 
werkzame bestanddelen van 
van formoterol juist versterken. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat of als u allergisch 
 
bent voor andere geneesmiddelen of inhalatoren die worden gebruikt om 
Gebruik van Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 
astma te behandelen of voor ├ę├ęn van de andere bestanddelen van 
met: 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat (zie rubriek 6: 
´éĚ  geneesmiddelen voor de behandeling van een afwijkend hartritme 
Aanvullende informatie). Raadpleeg uw arts voor advies. 
(kinidine, disopyramide, proca├»namide), geneesmiddelen die worden 
gebruikt om allergische reacties te behandelen (antihistaminica) en 
 
geneesmiddelen voor de behandeling van symptomen van depressie of 
Wees extra voorzichtig met 
psychische stoornissen, zoals monoamino-oxidaseremmers (bijvoorbeeld 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat en breng uw 
fenelzine en isocarboxazide), tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld 
arts altijd op de hoogte voordat u  
amitriptyline en imipramine) en fenothiazinen, kunnen bepaalde 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat gaat gebruiken: 
´éĚ  als u hartproblemen hebt, zoals angina pectoris (hartpijn, pijn op de borst), 
veranderingen van het elektrocardiogram (ECG, hartritmegrafiek) 
een recente hartaanval (myocardinfarct), hartfalen, een vernauwing van de 
veroorzaken. Tevens kunnen ze het risico op hartritmestoornissen 
(ventriculaire aritmie├źn) vergroten. 

´éĚ  geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson  
´éĚ  Indien u te veel beclometasondipropionaat gebruikt, kan dat leiden tot 
(L-dopa), geneesmiddelen ter behandeling van een onvoldoende 
kortdurende problemen met de werking van uw bijnieren. Dit wordt binnen 
functionerende schildklier (L-thyroxine), geneesmiddelen die oxytocine 
enkele dagen beter, maar misschien zal uw arts de cortisolspiegel van het 
bevatten (die samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaken) en 
serum moeten controleren. 
alcohol kunnen ertoe leiden dat uw hart b├Ęta-2-agonisten, zoals 
 
formoterol, minder goed verdraagt. 
Laat het uw arts weten indien u een van deze verschijnselen hebt. 
´éĚ  monoamino-oxidaseremmers (MAO-remmers), waaronder 
 
geneesmiddelen met vergelijkbare eigenschappen, zoals furazolidon en 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten 
procarbazine, die worden gebruikt om psychische stoornissen te 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat te gebruiken: 
behandelen, kunnen een stijging van de bloeddruk veroorzaken. 
Gebruik het zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, 
´éĚ  geneesmiddelen voor de behandeling van hartziekten (digoxine) kunnen 
gebruik dan niet meer de dosis die u vergeten bent, maar neem de volgende 
een daling van de kaliumspiegel van uw bloed veroorzaken. Dit kan de 
dosis gewoon op het juiste tijdstip. Verdubbel de dosis niet. 
kans op een afwijkend hartritme vergroten. 
 
´éĚ  andere geneesmiddelen die worden gebruikt om astma te behandelen 
Als u stopt met het gebruik van 
(theofylline, aminofylline of stero├»den) en diuretica (plastabletten) kunnen 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat: 
een daling van de kaliumspiegel veroorzaken. 
U mag de dosis niet verlagen of met de medicatie stoppen. Ook als u zich 
´éĚ  bepaalde anesthetica kunnen het risico op een afwijkend hartritme 
beter voelt, mag u niet met 
vergroten. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat stoppen of de dosis 
 
verlagen. Indien u dit wilt doen, raadpleeg dan uw arts. Het is heel belangrijk 
Zwangerschap en borstvoeding 
dat u Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat regelmatig 
Er zijn geen klinische gegevens bekend over het gebruik van 
gebruikt, zelfs als u geen symptomen hebt. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat tijdens de 
 
zwangerschap. U mag 
Indien uw ademhaling verslechtert: 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat niet gebruiken als u 
Indien uw kortademigheid erger wordt of als u ÔÇśpieptÔÇÖ (ademhaalt met een 
zwanger bent, als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of als u van plan 
hoorbaar fluitend geluid) vlak nadat u uw medicatie hebt ge├»nhaleerd, moet u 
bent zwanger te worden of als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u adviseert 
onmiddellijk stoppen met het gebruik van de 
het wel te doen. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat -inhalator en direct 
 
uw snelwerkende inhalator voor symptoomverlichting gebruiken. Zorg dat u 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
die altijd bij u draagt. 
Het is onwaarschijnlijk dat 
Kortademigheid en piepen direct na gebruik van een inhalator worden 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat een negatieve 
veroorzaakt door een acute vernauwing van de luchtwegen. Dit staat bekend 
invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. 
als paradoxale bronchospasmen. Zie ook rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen. 
 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van 
Indien uw astma erger wordt: 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 
Indien uw symptomen erger worden of moeilijk onder controle te houden zijn 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat bevat een kleine 
(bijv. indien u vaker uw inhalator voor symptoomverlichting gebruikt) of als uw 
hoeveelheid alcohol. Elke dosis uit uw inhalator bevat 7 mg ethanol. 
inhalator voor symptoomverlichting geen verlichting biedt, moet u onmiddellijk 
r 100/6 microgram/dosis gebruikt 
uw arts raadplegen. Misschien wordt uw astma erger en moet uw arts uw 
3. Hoe wordt Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 
dosis Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat aanpassen of 
100/6 microgram/dosis gebruikt  
een andere behandeling voorschrijven.  
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat is bestemd 
 
voor inhalatie. 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw 
Volg bij het gebruik van 
arts of apotheker. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat nauwgezet het advies 
 
van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
Gebruiksaanwijzingen: 
 
Voordat u de inhalator voor de eerste keer gebruikt, of als u de inhalator  
Uw arts zal u regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat u de optimale 
14 dagen of langer niet hebt gebruikt, moet u ├ę├ęn dosis in de lucht spuiten om 
dosis Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat gebruikt. Uw 
te controleren of de inhalator goed werkt. Indien mogelijk moet u staan of 
arts zal uw medicatie bijstellen tot de laagste dosis waarmee uw symptomen 
rechtop zitten bij het inhaleren. 
goed onder controle blijven. U mag de dosis in geen enkel geval aanpassen 
1.  Verwijder de beschermkap van het mondstuk en controleer of het 
zonder dat eerst met uw arts te overleggen. 
mondstuk schoon is en vrij van stof en vuil of andere vreemde 
 
voorwerpen. 
Volwassenen en ouderen: 
2.  Adem zo langzaam en diep mogelijk uit. 
De gebruikelijke dosering van dit geneesmiddel is tweemaal daags ├ę├ęn of 
3.  Houd de houder verticaal met het mondstuk aan de onderkant, en plaats 
twee doses. De maximale dagelijkse dosering is 4 doses. 
uw lippen om het mondstuk. Niet op het mondstuk bijten. 
 
4.  Adem langzaam en diep door uw mond in. Net nadat u bent begonnen met 
Kinderen en adolescenten onder de 18 jaar: 
inademen, drukt u op de bovenkant van de inhalator om een dosis af te 
Kinderen en adolescenten onder de 18 jaar mogen dit geneesmiddel 
geven. 
NIET gebruiken 
5.  Houd uw adem zolang mogelijk in, haal het mondstuk tot slot uit uw mond 
 
en adem langzaam uit. Niet in de inhalator uitademen. Na gebruik weer 
Risicopati├źnten: 
afsluiten met de beschermkap. 
Voor oudere pati├źnten hoeft de dosis niet te worden bijgesteld. Er is geen 
 
informatie beschikbaar over het gebruik van 
Indien u nog een dosis moet nemen, houdt u de inhalator ongeveer een halve 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat door mensen met 
minuut in verticale stand, waarna u stap 2 tot en met 5 herhaalt. 
lever- of nierproblemen. 
 
 
Belangrijk: Voer de stappen 2 tot en met 5 niet te snel uit. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat is effectief voor 
de behandeling van astma met een dosering beclometasondipropionaat 
die lager kan zijn dan bij andere inhalatoren met 
beclometasondipropionaat. Als u eerder een andere inhalator met 
beclometasondipropionaat hebt gebruikt, zal uw arts u vertellen wat de 
exacte dosis Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat is 
die u moet nemen voor uw astma. 

 
 
Indien u ziet dat er 'nevel' uit de bovenkant van de inhalator of uit uw 
Vergeet niet altijd uw snelwerkende inhalator voor symptoomverlichting 
mondhoeken komt, moet u opnieuw beginnen vanaf stap 2. 
bij u te dragen om verergerende astmasymptomen of plotseling 
 
optredende astma-aanvallen te behandelen. 
Indien u weinig kracht in uw handen hebt, is het misschien gemakkelijker om 
 
de inhalator met beide handen vast te houden: houd het bovenste deel van de 
Verhoog de dosis niet 
Indien u denkt dat het geneesmiddel niet erg werkzaam is, moet u altijd met 
inhalator met beide wijsvingers vast en het onderste deel met beide duimen. 
uw arts overleggen voordat u de dosis verhoogt. 
 
 
Om het risico op een schimmelinfectie in de mond en keel te verkleinen, moet 
u na ieder gebruik van de inhalator uw mond spoelen, met water gorgelen of 
Wat u moet doen als u meer van 
uw tanden poetsen. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat heeft gebruikt 
 
dan u zou mogen: 
´éĚ  Als u meer formoterol gebruikt dat u zou mogen, kan dat de volgende 
Indien u denkt dat het effect van 
effecten hebben: misselijkheid, braken, snelle hartslag, hartkloppingen, 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat te sterk of 
hartritmestoornissen, bepaalde veranderingen van het elektrocardiogram 
onvoldoende is, moet u dat aan uw arts of apotheker vertellen. 
(ECG), hoofdpijn, trillen, slaperigheid, te veel zuur in het bloed, een lage 
 
kaliumspiegel van het bloed, en een hoge glucosespiegel van het bloed. 
Als u moeite heeft om gelijktijdig met het indrukken van de inhaler ook in te 
Uw arts zal het misschien wenselijk vinden om een aantal bloedtesten uit 
ademen kunt u de AeroChamber PlusTM voorzetkamer gebruiken. Vraag uw 
te voeren om de kalium- en glucosespiegel van uw bloed te controleren. 
arts apotheker of een verpleegkundige naar deze voorzetkamer. 
 

Reiniging 
De inhalator niet bewaren boven 25┬░C. 
Verwijder de kap van het mondstuk en maak de buiten- en binnenzijde van 
 
het mondstuk regelmatig (1 keer per week) met een droge doek schoon. 
Indien de inhalator aan extreme kou heeft blootgestaan, neemt u de houder 
Geen water of andere vloeistoffen gebruiken om het mondstuk te reinigen. 
uit het mondstuk en warmt u het voor het gebruik gedurende enkele minuten 
 
op met uw handen. Nooit met kunstmatige middelen opwarmen. 
Het is belangrijk dat u de gebruiksaanwijzing van de AeroChamber PlusTM 
 
voorzetkamer goed doorleest en dat u de instructies over het gebruik van de 
Waarschuwing: De houder bevat een vloeistof onder druk. De houder niet 
AeroChamber PlusTM voorzetkamer nauwkeurig opvolgt. Dit geldt ook voor 
blootstellen aan temperaturen hoger dan 50┬░C. De houder niet doorboren. 
de instructie over het schoonmaken. 
 
Mogelijke bijwerkingen 
Vertaling Engelse kleefetiket op inhalator voor pati├źnten: 
4. Mogelijke bijwerkingen 
Gebruik uw inhalator niet meer na 5 maanden na de afleverdatum die uw 
Zoals alle geneesmiddelen kan 
apotheker op het etiket aangegeven heeft. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat bijwerkingen 
 
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Veel gebruikers 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met 
van deze inhalator zullen waarschijnlijk helemaal geen problemen 
huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die 
ondervinden. De mogelijke bijwerkingen worden hieronder opgesomd in 
niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van 
overeenstemming met hun frequentie. 
het milieu. 
 
6. Aanvullende informatie 
Vaak (bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 10 mensen voorkomen): 
6. Aanvullende informatie 
Hoofdpijn, heesheid, zere keel. 
Wat bevat Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat: 
 
De werkzame bestanddelen zijn: beclometasondipropionaat, 
Soms (bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 100 mensen voorkomen): 
formoterolfumaraatdihydraat. Elke afgepaste dosis uit de inhalator bevat  
Hartkloppingen, een abnormaal snelle hartslag en hartritmestoornissen, 
100 microgram beclometasondipropionaat en 6 microgram 
bepaalde veranderingen van het elektrocardiogram (ECG). 
formoterolfumaraatdihydraat. Dit komt overeen met een uit het mondstuk 
Griepverschijnselen, schimmelinfecties (van de mond en keel), 
vrijkomende dosis van 84,6 microgram beclometasondipropionaat en  
schimmelinfecties van de vagina, ontsteking van de neusbijholten, rhinitis, 
5,0 microgram formoterolfumaraat. 
oorontsteking, ge├»rriteerde keel, hoesten en slijm opgeven, astma-aanval. 
 
Misselijkheid, abnormale of verslechterde smaakwaarneming, brandend 
De andere bestanddelen zijn: watervrij ethanol, zoutzuur, drijfgas: norfluraan 
gevoel van de lippen, droge mond, slikproblemen, spijsverteringsproblemen, 
(HFA 134-a). 
maagklachten, diarree. 
 
Spierpijn en spierkrampen, aanvallen van roodheid van het gelaat, verhoogde 
Hoe ziet Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat er uit 
bloedstroom naar bepaalde weefsels in het lichaam, overmatig zweten, trillen, 
en wat is de inhoud van de verpakking: 
rusteloosheid, duizeligheid. 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat is een oplossing 
Veranderingen van sommige componenten van het bloed: verlaagd aantal 
onder druk, die zich in een aluminium houder met een doseerklep bevindt. De 
witte bloedcellen, verhoogd aantal bloedplaatjes, verlaging van de 
houder past in een polypropyleen plastic aandrijfdeel met een beschermkap. 
kaliumspiegel van het bloed, verhoging van de suikerspiegel van het bloed, 
Elke verpakking bevat ├ę├ęn houder, waarbij elke houder 120 doses levert  
verhoging van de bloedspiegel van insuline, vrije vetzuren en ketonen. 
(RVG 109831// 34610 ) of ├ę├ęn houder die 180 doses levert (RVG 112364// 34610). 
 
 
Zeldzaam (bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 1.000 mensen 
Registratiehouder / ompakker 
voorkomen): 
Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC  Lelystad 
Benauwdheid, overslaand hart (wordt veroorzaakt door een te vroege 
Beclometasondipropionaat/ formoterolfumaraatdihydraat  
samentrekking van de hartkamers), een stijging of daling van de bloeddruk, 
100/6 microgram/dosis Fisher, a├źrosol, oplossing  
nierontsteking, zwelling van de huid en slijmvliezen die verscheidene dagen 
RVG 109831//34610               L.v.h.: Verenigd Koninkrijk 
aanhoudt, netelroos of galbulten. 
Beclometasondipropionaat/ formoterolfumaraatdihydraat  
 
100/6 microgram/dosis Fisher, a├źrosol, oplossing  
Zeer zeldzaam (bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 10.000 mensen 
RVG 112364//34610                L.v.h.: Polen 
voorkomen) 
 
Onregelmatige hartslag, kortademigheid, verergering van de astma, afwijkend 
Fabrikant 
gedrag, slaapstoornissen en hallucinaties, verlaagd aantal bloedplaatjes, 
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43100 Parma, Itali├ź  
zwelling van de handen en voeten. 
Chiesi S.A., Avenue Dubonnet 11, 92400 Courbevoie, Frankrijk 
 
Torrex Chiesi Pharma GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Wenen, Oostenrijk 
Gebruik van hoge doses inhalatiecorticostero├»den gedurende lange tijd 
 
kan in zeer zeldzame gevallen systemische effecten veroorzaken: hiertoe 
Dit product wordt in de handel gebracht onder de volgende namen: 
behoren problemen met de werking van uw bijnieren (bijniersuppressie), 
In het Verenigd Koninkrijk onder de naam Fostair. 
afname van de botmineraaldichtheid (dunner worden van de botten), 
In Polen onder de naam Fostex. 
vertraagde groei bij kinderen en adolescenten, verhoogde oogdruk 
 
(glaucoom), staar. 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2012  
Slaapstoornissen depressie of ongerustheid, rusteloosheid, nervositeit, erg 
 
opgewonden of ge├»rriteerd zijn: deze effecten komen vaker voor bij kinderen, 
 
maar het is niet bekend hoe vaak. 
 
 
 
Overgevoeligheidsreacties zoals huidallergie├źn, jeukende huid, huiduitslag of 
 
het rood worden van de huid, het zwellen van de huid of van slijmvliezen, 
 
vooral van de ogen, het gezicht, de lippen en de keel, kunnen voorkomen. 
 
 
 
Evenals bij andere inhalatiemiddelen bestaat het risico dat de kortademigheid 
 
en het piepen vlak na het gebruik van 
 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat erger worden. Dit 
 
noemt men paradoxale bronchospasmen. Indien dit gebeurt, moet u 
 
onmiddellijk met het gebruik van 
 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat STOPPEN en 
 
direct uw snelwerkende ÔÇťverlichtingsÔÇŁ-inhalator gebruiken om de 
 
kortademigheidsklachten en het piepen te behandelen. U moet onmiddellijk 
 
contact met uw arts opnemen. Uw arts zal waarschijnlijk uw astma beoordelen 
 
en u misschien een andere behandeling voorschrijven. Misschien zal de arts 
 
zeggen dat u geen Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat 
 
meer mag gebruiken. 
 
 
 
Als u een van bovenstaande bijwerkingen ervaart en u er last van heeft, als 
 
de bijwerking ernstig is of meerdere dagen aanhoudt, als u zich niet goed 
 
voelt of als u iets ongewoons of een bijwerking bemerkt die niet in deze 
 
bijsluiter is vermeld, of als u bezorgd bent of iets niet begrijpt, moet u 
 
onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker. 
 
0/6 microgram/dosis 
 
5.  Hoe bewaart u 
 
Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat  
 
100/6 microgram/dosis 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 
 
Gebruik Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraatdihydraat niet meer na 
 
5 maanden na de datum waarop u de inhalator van uw apotheker krijgt en na 
BS02027 / 03 / 26 juni 2012 (Herziening: augustus 2011) 
de vervaldatum die staat vermeld op het Dr. Fisher Farma etiket achter ÔÇťExp.ÔÇŁ. 
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 

« Vorige
[Beclometasondipropionaat/formoterolfumaraat-dihydraat 100/6 microgram/dosis Fisher, aŰrosol, oplossing]
Volgende »
[Belachin-Gastreu R1 druppels]