Bestanden
Home > Bestanden


Betahistine 2 HCl Accord 8 mg tabletten, tabletten

RegistratienummerRVG 24028
ProcedurenummerNL/H/2045/001
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN07CA01 - Betahistine
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum16 februari 1999
RegistratiehouderAccord Healthcare Ltd
Sage House, 319 Pinner Road
HA1 4 HF NORTH HARROW, MIDDLESEX (VERENIGD KONINKRIJK)
Werkzame stof(fen)BETAHISTINEDIHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
overeenkomend met
BETAHISTINE
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
CROSPOVIDON (E 1202)
LACTOSE 1-WATER
MAISZETMEEL
PLANTAARDIGE OLIE, GEHYDREERD
POVIDON K 25 (E 1201)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstBIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Betahistine 2HCl Accord 8 mg en 16 mg Tabletten
(BETAHISTINEDIHYDROCHLORIDE)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
· Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit
geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
geneesmiddel heeft gekregen.
·
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Betahistinetabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Betahistinetabletten inneemt?
3. Hoe worden Betahistinetabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe moet u Betahistinetabletten bewaren?
6. Meer informatie

1. Wat zijn Betahistinetabletten en waarvoor worden ze gebruikt?

Betahistine behoort tot de groep geneesmiddelen voor de behandeling van duizeligheid.
Betahistinetabletten worden gebruikt bij de ziekte van Ménière (een bepaalde vorm van duizeligheid). Behalve van
duizeligheid kunt u bij deze ziekte ook last hebben van oorsuizen, vermindering van het gehoor, hoofdpijn en
misselijkheid.

2. Wat moet u weten voordat u Betahistinetabletten inneemt?

Neem Betahistinetabletten niet in:
·
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor betahistinedihydrochloride of één van de andere bestanddelen van
Betahistinetabletten.

Wees extra voorzichtig met Betahistinetabletten:
· als u astma heeft
· als u leidt aan feochromocytoom (een zeldzame ziekte van de bijnier). Uw arts moet u dan regelmatig onderzoeken.
· als u klachten heeft die kunnen wijzen op een maagzweer of als u in het verleden een maagzweer heeft gehad.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Het is mogelijk dat betahistine de werking van antihistaminica beïnvloedt. Antihistaminica zijn geneesmiddelen die vooral
gebruikt worden bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts en bij wagenziekte.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Inname van Betahistinetabletten met het eten en drinken:
Voedsel heeft geen invloed op de opname door het lichaam van betahistinetabletten.

Zwangerschap en borstvoeding:

Over het gebruik van Betahistinetabletten tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding zijn
onvoldoende gegevens bekend. Indien u zwanger bent, moet u daarom altijd voorzichtig zijn en éérst overleggen met uw
arts. U dient Betahistinetabletten niet te gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:


Over de invloed van betahistine dihydrochloride op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken zijn
geen gegevens bekend. Wanneer u echter last krijgt van slaperigheid kan het reactievermogen verminderd zijn. U dient
dan werkzaamheden en situaties te vermijden die oplettendheid en concentratie vereisen, zoals het besturen van een
voertuig, het gebruik van gereedschap en het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Betahistinetabletten:
Dit geneesmiddel bevat lactosemononydraat. Patiënten met zeldzame erfelijke afwijkingen van galactose tolerantie,
personen met Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen deze medicatie niet te gebruiken.
Raadpleeg uw arts als u weet dat u suikerintolerantie hebt.

3. Hoe worden Betahistinetabletten ingenomen?
Neem Betahistinetabletten altijd precies in volgens het voorschrift van uw arts. Als u het niet zeker weet, dient u contact
op te nemen met uw arts of apotheker.
· De dosering is in het algemeen 3 maal daags ½ à 1 tablet van 16 mg of 1 à 2 tabletten van 8 mg. Uw arts kan de
dosering aanpassen aan de hand van de resultaten.
· De verbeteringen kunnen geleidelijk verlopen, zodat deze pas na enkele weken merkbaar is.
· De duur van de behandeling is voor iedereen verschillend.
· Stop niet zonder overleg met de arts.
· Toediening van Betahistinetabletten aan kinderen en jonge volwassenen onder de 18 jaar wordt ontraden.Neem het geneesmiddel in met water of andere vloeistof. Kies een vast tijdstip. Dat geeft een regelmatig effect en
voorkomt dat u vergeet om het geneesmiddel in te nemen. U kunt Betahistinetabletten het beste `s ochtends, 's middags
en 's avonds innemen. Als u maagklachten heeft, neem Betahistinetabletten dan bij voorkeur tijdens de maaltijd in.

Als u teveel Betahistinetabletten heeft gebruikt.
Neem altijd direct contact op met een arts als u of iemand in uw omgeving te veel Betahistine heeft ingenomen. Neem de
rest van de tabletten of het hele doosje mee zodat uw arts ze gemakkelijk kan identificeren.

Wat moet u doen als u bent vergeten uw Betahistinetabletten in te nemen.
Als u bent vergeten om uw Betahistinetabletten in te nemen, wacht u tot u de volgende dosis moet nemen. Neem nooit
een dubbele hoeveelheid in.

Stoppen met Betahistinetabletten:
Als u Betahistinetabletten op recept gebruikt, stop dan niet op eigen houtje met de behandeling, maar houd u aan het
voorschrift van uw arts.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kunnen Betahistinetabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Het gebruik van Betahistinetabletten kan bij sommige patiënten leiden tot milde maagklachten. Neem in dit geval de
Betahistinetabletten tijdens de maaltijd in. Helpt dit niet, neem dan contact op met uw arts. Zo nodig kan de dosering
verlaagd worden.

Voor Betahistinetabletten zijn de volgende bijwerkingen gemeld:
Zeer zelden: allergische huidreacties zoals huiduitstalg, jeuk en netelroos.
Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties zoals zwellingen van huid en slijmvliezen in het gezicht, op handen of voeten.
Zelden: maagklachten.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is
vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe moet u Betahistinetabletten bewaren?
·
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
·
Niet bewaren bij temperaturen boven 25 ºC.
·
Bewaar uw tabletten in de originele verpakking.
· Neem de tabletten niet meer in als de houdbaarheidsdatum verlopen is, die duidelijk op de verpakking wordt
aangegeven. De uiterste houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
· Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijke afval. Vraag uw
apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij
de bescherming van het milieu.

6. Meer informatie
Wat bevatten Betahistinetabletten?
De naam van uw geneesmiddel is Betahistine 2HCl Accord 8 mg en 16 mg Tabletten, en het werkzame bestanddeel is
betahistinedihydrochloride.
Betahistinetabletten bevatten 8 mg of 16 mg betahistinedihydrochloride.
De tabletten bevatten de volgende niet-werkzame bestanddelen:
Lactosemonohydraat (Flolac 100), povidon K25, watervrij citroenzuur, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, (Flocel
102), crospovidon (polyplasdon XL 10), gehydrogeneerde plantaardige olie (sterotex)

Hoe Betahistinetabletten eruit zien en de inhoud van de verpakking:
Betahistine 2HCl Accord 8 mg Tabletten
Witte, ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen met de opdruk ` BE `op de ene kant, en een afbreeklijn op de
andere kant.
Betahistine 2HCl Accord 16 mg Tabletten
Witte, ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen met de opdruk ` BF `op de ene kant, en een afbreeklijn op de
andere kant
Betahistinetabletten zijn verpakt in doordrukstrips met 10 tabletten. De doos bevat 30 tabletten.

Marketingautorisatiehouder:
Accord Healthcare Limited, Sage house, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, VK.

Fabrikant:

Accord Healthcare Limited, Sage house, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, VK.

Betahistine 2HCl Accord 8 mg Tabletten ­ RVG 24028

Betahistine 2HCl Accord 16 mg Tabletten ­ RVG 24029


Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2008.« Vorige
[Betahistine 2 HCl Accord 8 mg tabletten, tabletten]
Volgende »
[Betahistine 2 HCl Accord 16 mg tabletten, tabletten]

Gevonden op deze pagina: