Bestanden
Home > Bestanden


Brufen 600 mg bruisgranulaat, in sachets

RegistratienummerRVG 109172//13331
Farmaceutische vormBruisgranulaat
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
Land van herkomstSpanje
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum25 januari 2011
RegistratiehouderDr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
• 
als u tot een risicogroep behoort voor het krijgen van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld 
Brufen 600 mg bruisgranulaat, in sachets 
wanneer u een hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of suikerziekte heeft of 
Ibuprofen 
wanneer u rookt); uw arts zal dan bepalen of u Brufen bruisgranulaat kunt gebruiken.   
 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit 
Inname met andere geneesmiddelen   
geneesmiddel. 
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.   

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 
Vertel het in elk geval aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort 
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde 
geleden heeft gebruikt. Uw arts kan dan besluiten of het nodig is om uw dosering van Brufen 
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 
bruisgranulaat of het andere geneesmiddel aan te passen of u een ander middel voor te 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
schrijven:  
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:   
In deze bijsluiter
• 
Aspirine (acetylsalicylzuur). Het is mogelijk dat ibuprofen het remmende effect van een lage 
1. 
Wat is Brufen bruisgranulaat en waarvoor wordt het gebruikt 
dosis Aspirine op de vorming van bloedstolsels kan tegengaan. Als u ibuprofen af en toe 
2. 
Wat u moet weten voordat u Brufen bruisgranulaat inneemt 
gebruikt is een gelijktijdig gebruik waarschijnlijk geen probleem.   
3. 
Hoe wordt Brufen bruisgranulaat ingenomen 
• 
NSAID’s. Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen.   
4. Mogelijke 
bijwerkingen 
• 
anti-coagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan): ibuprofen kan het effect 
5. 
Hoe bewaart u Brufen bruisgranulaat 
versterken van middelen die de bloedstolling tegengaan, zoals acenocoumarol en 
6. Aanvullende 
informatie 
fenprocoumon. Als deze middelen toch gelijktijdig worden toegediend, zal uw bloedstolling 
 
gecontroleerd worden gedurende de eerste weken van de gecombineerde behandeling en 
1. 
WAT IS BRUFEN BRUISGRANULAAT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
zal de dosis van het middel dat de bloedstolling tegengaat eventueel moeten worden 
De werkzame stof van Brufen bruisgranulaat is ibuprofen. Ibuprofen is een zogenaamde NSAID. 
aangepast.  
Dit is een groep van pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en 
• 
corticosteroïden (bijnierschorshormonen, met o.a. een ontstekingsremmende werking) Deze 
koortsverlagende werking hebben.     
geven een verhoogde kans op maagdarmzweren of bloeding.   
Brufen bruisgranulaat kan worden gebruikt bij verschillende aandoeningen aan gewrichten en 
• 
cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers (middelen uit een bepaalde groep van NSAID’s). 
wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals: 
Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van ibuprofen worden versterkt.   
• reumatoïde 
artritis; 
• 
selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen 
• 
gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrosen); 
neerslachtigheid). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal.   
• 
de ziekte van Bechterew. 
• 
thrombocytenaggregatieremmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan). 
 
Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal. 
Ook kan het gebruikt worden bij verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en 
 
gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
Voorzorgsmaatregelen zijn nodig gedurende gelijktijdig gebruik met de volgende 
• tenniselleboog; 
geneesmiddelen:  
• 
ontsteking van de slijmbeurzen. 
• 
aminoglygosiden (bepaalde groep van middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde 
 
infecties). Ibuprofen kan ervoor zorgen dat de werking en de kans op bijwerkingen hiervan 
Tevens kan het gebruikt worden in situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, 
toenemen.   
op de voorgrond staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
• 
antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen) en diuretica (plasmiddelen) omdat 
• 
tandheelkundige of andere mondingrepen; 
ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen kan verminderen bij gelijktijdig gebruik. U 
• operaties; 
moet daarom voldoende drinken.       
• pijnlijke 
menstruatie. 
• 
ciclosporine (een geneesmiddel dat de afweerrreactie van het lichaam tegen gaat, 
 
bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot 
Verder kan Brufen bruisgranulaat gebruikt worden bij: 
vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit).   
• 
koorts en pijn bij griep en verkoudheid; 
• 
Ginkgo Biloba (plantextract, vooral gebruikt in de homeopathie). Ginkgo Biloba kan de kans 
• 
koorts en pijn na vaccinatie; 
op bloedingen tijdens het gebruik van ibuprofen verhogen.   
• kiespijn; 
• 
hartglycosiden (bepaalde middelen die gebruikt worden bij een verminderde pompkracht van 
• hoofdpijn; 
het hart). Ibuprofen kande verminderde pompkracht van het hart verergeren, de filterfunctie 
• spierpijn; 
van de nierenverminderen en de hoeveelheid hartglycosiden in het bloed verhogen, 
• reumatische 
pijn. 
waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.   
 
• 
lithium (een middel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij depressie). Gelijktijdig gebruik kan 
2. 
WAT U MOET WETEN VOORDAT U BRUFEN BRUISGRANULAAT INNEEMT   
mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid lithium in het bloed, waardoor de kans 
Neem Brufen bruisgranulaat niet in: 
op bijwerkingen verhoogd wordt.   
• 
als u allergisch bent voor ibuprofen of andere NSAID’s of een van de andere bestanddelen 
• 
methotrexaat (een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt, 
van het geneesmiddel. Deze bestanddelen vindt u in rubriek 6; 
bijvoorbeeld gebruikt bij reumatoïde artritis).Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een 
• 
als u in het verleden astma-aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes 
verhoging van de hoeveelheid methotrexaat in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen 
(galbulten of urticaria) of allergische reacties heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur 
verhoogd wordt.   
(Aspirine) of andere NSAID’s; 
• 
tacrolimus (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld 
• 
als u in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad na 
gebruikt na orgaantransplantaties). Het risico op vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) is 
gebruik van NSAID’s; 
verhoogd als beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven.   
• 
als u last heeft van een terugkerende maagzweer of bloeding van het maagdarmkanaal of 
 
als u hier in het verleden last van heeft gehad (twee of meer vastgestelde zweren of 
Zwangerschap en borstvoeding   
bloedingen); 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.   
• 
als u last heeft van colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm 
 
gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en 
Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Uw arts 
bloed) of als u hier in het verleden last van heeft gehad; 
zal u vertellen of u Brufen bruisgranulaat mag gebruiken.   
• 
als u last heeft van de ziekte van Crohn (terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen 
 
gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering) of als 
Gebruik Brufen bruisgranulaat niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap tenzij dit 
u hier in het verleden last van heeft gehad; 
duidelijk noodzakelijk is. Als u Brufen bruisgranulaat gebruikt terwijl u zwanger probeert te worden 
• 
als u last heeft van ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (onvoldoende 
of tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, gebruik dan een zo laag mogelijke 
pompkracht van het hart); 
dosering gedurende een zo kort mogelijke periode.   
• 
als u langer dan zes maanden zwanger bent.   
 
 
Gebruik Brufen bruisgranulaat niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.   
Wees extra voorzichtig met Brufen bruisgranulaat   
 
• 
als u last heeft van een chronische ontstekingsachtige ziekte van huid en/of ingewanden 
Wees extra voorzichtig met Brufen bruisgranulaat als u zwanger wilt worden, omdat Brufen 
(systemische lupus erythematosus) of gemengde bindweefselziekten, omdat u in dat geval 
bruisgranulaat de vruchtbaarheid kan verminderen. Als u moeite heeft om zwanger te worden of 
een grotere kans heeft op het krijgen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking);   
als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen 
• 
als u op leeftijd bent; ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen als gevolg van 
met het gebruik van Brufen bruisgranulaat.   
NSAID’s, met name op bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal, die fataal kunnen 
 
zijn. Uw arts zal daarom de behandeling beginnen met de laagste dosis ibuprofen die 
Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen bruisgranulaat. 
beschikbaar is en u eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven;   
Ibuprofen komt namelijk in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is echter niet 
• 
als u in het verleden last heeft gehad van een maagzweer. Uw arts zal dan de behandeling 
waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling, dus is het in het 
beginnen met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is. Uw arts zal eventueel een 
algemeen niet nodig om te stoppen met het geven van borstvoeding.     
maagbeschermer erbij voorschrijven;   
 
• 
als u in het verleden last heeft gehad van klachten van het maagdarmkanaal en u krijgt 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines   
tijdens het gebruik van Brufen bruisgranulaat last van uw maagdarmkanaal. Meldt deze 
Vermijd deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines als u last krijgt 
klachten dan aan uw arts, vooral als deze optreden aan het begin van de behandeling;   
van een bijwerking als duizeligheid, omdat uw reactievermogen hierdoor kan worden beïnvloed.   
• 
als u tijdens het gebruik van Brufen bruisgranulaat last krijgt van maagdarmbloedingen of 
 
maagzweren. Stop dan met het gebruik van Brufen bruisgranulaat;   
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden   
• 
als u last heeft van astma, chronische ontsteking van het neusslijmvlies, ontsteking van de 
Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met 
neusbijholten (sinusitis), neuspoliepen of allergische aandoeningen, omdat Brufen 
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.   
bruisgranulaat in dat geval benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen 
 
(bronchospasmen) kan veroorzaken;   
Dit geneesmiddel bevat 197 mg natrium per sachet. Daarom is dit geneesmiddel niet geschikt 
• 
als u net een zware operatie heeft ondergaan; uw arts zal uw toestand dan nauwlettend in 
voor patiënten met een natriumarm dieet.   
de gaten houden;   
 
• 
als u last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), onvoldoende functie 
3. 
HOE WORDT BRUFEN BRUISGRANULAAT INGENOMEN   
van de nieren of de lever (nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie) of als u net een zware 
Volg bij het innemen van Brufen bruisgranulaat nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij 
operatie heeft ondergaan waarbij u veel vocht verloren heeft; de functie van uw nieren zal 
twijfel uw arts of apotheker.   
dan nauwkeurig gecontroleerd worden;   
 
• 
als u last krijgt van huidreacties, wondjes op de slijmvliezen of andere tekenen van 
De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is als volgt:   
overgevoeligheid; de kans hierop is het grootst aan het begin van de behandeling. Stop in 
 
dat geval met het gebruik van Brufen bruisgranulaat;   
Reumatoïde artritis, artrosen en ziekte van Bechterew: 
• 
als u zwanger wilt worden, omdat Brufen bruisgranulaat de vruchtbaarheid kan verminderen; 
De gebruikelijke dosering is 1200 tot 1600 mg per dag.   
als u moeite heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat 
De dosering kan worden aangepast aan de ernst van uw aandoening en uw klachten. In ernstige 
zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen bruisgranulaat;   
gevallen kan de dosis tijdelijk verhoogd worden tot een maximum van 2400 mg per dag. 
• 
als u suikerziekte hebt; door het hoge suikergehalte is Brufen bruisgranulaat dan niet 
Neem als u reuma heeft en last heeft van ochtendstijfheid de eerste dosis direct na het ontwaken 
geschikt voor u;   
in met wat thee of een andere drank. Op de nuchtere maag wordt het middel snel opgenomen, 
• 
als u in het verleden last heeft gehad van hoge bloeddruk en/of een milde of gematigde 
waardoor de pijn en stijfheid snel zullen verminderen. 
vorm van congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door 
Neem de volgende doses na de maaltijd, zodat het middel geleidelijker wordt opgenomen.   
onvoldoende pompfunctie van het hart), omdat u last kunt krijgen van vochtophoping tijdens 
 
het gebruik van NSAID’s; uw arts zal u dan nauwlettend in de gaten houden;   
Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere 
• 
als u last heeft van hoge bloeddruk die niet onder controle is, congestief hartfalen 
mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie: 
(aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het 
De gebruikelijke begindosering is 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosis verhoogd 
hart), vastgestelde ischemische hartziekte (aandoening die gepaard gaat met een tekort aan 
worden tot 1600 mg per dag. 
bloed door belemmering in de aanvoer ervan), ziekte van de arteriën in de uiteinden van uw 
Bij tandheelkundige ingrepen kan de eerste dosis het beste al voor de ingreep gegeven worden.   
lichaam en/of ziekte van de bloedvaten van de hersenen; uw arts zal dan bepalen of u 
 
Brufen bruisgranulaat kunt gebruiken;   
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en 

reumatische pijn: 
 
De gebruikelijke begindosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer; de maximale 
Oog   
dagdosering bedraagt 1200 mg.   
Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen) zoals wazig zien en verandering in de 
 
kleurwaarneming.  
Verdeel doseringen vanaf 1200 mg per dag in 3-4 keer verspreid over 24 uur; verdeel de dosering 
Zelden: ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis), vermindering van de gezichtsscherpte 
van 2400 mg in 4 keer verspreid over 24 uur.     
ten gevolge van vergiftiging (toxische amblyopie).     
 
 
Niet alle (begin)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen bruisgranulaat, gebruik hiervoor andere 
Evenwichtsorgaan en oor   
producten.  
Soms: verminderd gehoor. 
 
Zelden: oorsuizen (tinnitus), draaiduizeligheid (vertigo).   
Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Brufen bruisgranulaat niet langer dan nodig 
 
om de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te laten zijn.   
Hart   
 
Frequentie onbekend: vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende 
Strooi de inhoud van een sachet Brufen bruisgranulaat eerst in een glas water. Er ontstaat een 
pompkracht van het hart (hartfalen).   
bruisende vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak. Drink het mengsel na roeren helemaal op.   
 
 
Bloedvaten   
Wat u moet doen als u meer van Brufen bruisgranulaat heeft ingenomen dan u zou mogen   
Frequentie onbekend: vorming van bloedstolsels (trombose) in de slagaderen. 
Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er teveel van Brufen bruisgranulaat is 
 
ingenomen.  
Ademhaling   
 
Soms: astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), 
Probeer, terwijl u op een arts wacht, alvast braken op te wekken om de teveel ingenomen Brufen 
benauwdheid (dyspnoe). 
bruisgranulaat uit de maag te verwijderen. Vervolgens kunt u door het innemen van Norit de 
 
opname van ibuprofen proberen te verhinderen. 
Maagdarmstelsel   
   
Zeer vaak: diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie). 
• 
Na een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden:misselijkheid   
Vaak: misselijkheid, braken, winderigheid (flatulentie), verstopping (obstipatie), buikpijn, bloeding 
• maagpijn 
 
van het maagdarmkanaal (soms fataal, met name bij ouderen), bloed in de ontlasting, bloed 
• 
braken (bloed) en diarree (bloed)   
braken (haematemesis). 
• duizeligheid 
 
Soms: ontsteking van de maag (gastritis), zweren van de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni), 
• 
heen en weer bewegen van de ogen   
maagzweren, mondzweren, activering van een maagzweer. 
• dubbelzien 
 
Zelden: perforatie van het maagdarmkanaal. 
• hoofdpijn 
 
Zeer zelden: ontsteking van de mond (stomatitis). 
• oorsuizen. 
 
Frequentie onbekend: verergering van ontsteking van de dikke darm (colitis) en terugkerende 
 
(ernstige) ontsteking van de darmen (de ziekte van Crohn). 
Bij ernstige vergiftiging tevens:     
 
• nierfunctiestoornis 
 
Lever en gal   
• lage 
bloeddruk 
 
Soms: ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) 
• coma. 
 
(icterus). 
 
Zelden: leverbeschadiging als gevolg van overgevoeligheidsreacties 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Brufen bruisgranulaat in te nemen   
Zeer zelden: leverfunctiestoornissen (verhoging van bepaald leverenzym genaamd transaminase 
Neem indien nodig de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. 
in het bloed).   
Zorg er wel voor dat er minimaal 4 uur tussen de doseringen zit. 
 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis Brufen bruisgranulaat in te halen.   
Huid en onderhuid   
 
Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), huiduitslag van uiteenlopende 
Als u stopt met het innemen van Brufen bruisgranulaat   
aard, zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), 
Als u plotseling stopt met Brufen bruisgranulaat kunnen de klachten terugkomen. Daarom zal uw 
bloeduitstortingen in de huid (purpura), al dan niet gepaard gaand met jeuk, huiduitslag met rode 
arts - indien nodig - de dosering altijd gelijkmatig verminderen. 
onregelmatige vlekken (erythema multiforme) en overgevoeligheidsreacties met als symptomen 
 
koorts met huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel 
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of 
of tong (angio-oedeem), buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken, tekenen van 
apotheker. 
leverbeschadiging en zelfs tekenen van prikkeling van de hersenvliezen zoals nekstijfheid 
 
(meningisme). 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
Zelden: huidziekten (dermatosen) met blaarvorming (inclusief ernstige overgevoeligheidsreactie 
Zoals alle geneesmiddelen kan Brufen bruisgranulaat bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 
met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking 
iedereen deze bijwerkingen krijgt.     
(Stevens-Johnson syndroom), afsterven en loslaten van de opperhuid door vergiftiging (toxische 
De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:     
epidermale necrolyse) en huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)). 

zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten);   
Zeer zelden: kaalheid (alopecia).   

vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de   
 
10 patiënten);   
Nieren en urinewegen   

soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 
Soms: vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) in verschillende vormen, inclusief chronische 
patiënten);  
ontsteking van de nier en het nierbekken (interstitiële nefritis), aandoening van de nieren waarbij 

zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 1.000 
de filterfunctie van de nieren verstoord is (nefrotisch syndroom) en nierfalen. 
patiënten),   
Zelden: nierfunctievermindering met variërende ernst waaronder (acuut) nierfalen. 

zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten);   
 

frequentie onbekend (bijwerkingen die gemeld zijn na het in de handel komen van Brufen 
Voortplantingsstelsel   
bruisgranulaat. Omdat deze bijwerkingen spontaan gemeld zijn en uit een onbekende 
Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus.   
populatie komen, is het niet mogelijk de frequentie vast te stellen). 
Algemene aandoeningen   
 
Vaak: vermoeidheid. 
De meeste bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmstelsel. De meest gangbare van 
 
deze bijwerkingen zijn gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en diarree, welke voorkomen bij 
Onderzoeken   
ongeveer 10-30% van de behandelde patiënten.   
Zeer zelden: verhoging van urinezuur in het bloed. 
 
 
De volgende bijwerkingen zijn gemeld: 
Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
 
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
Infecties   
 
Soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en 
5. 
HOE BEWAART U BRUFEN BRUISGRANULAAT   
afscheiding (rhinitis). 
Bewaren beneden 25°C. 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 
Bloed- en lymfestelsel   
Gebruik Brufen bruisgranulaat niet na de vervaldatum die staat vermeld achter EXP op het   
Soms: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor 
Dr. Fisher Farma etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.   
infecties (leukopenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en 
 
bloedingsneiging (thrombocytopenie), bloedarmoede als gevolg van een te lage aanmaak van 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
bloedcellen (aplastische anemie). 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
Frequentie onbekend: verlengde bloedingstijd, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie / neutropenie / agranulocytose), 
 
bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).   
6. AANVULLENDE 
INFORMATIE 
 
 
Wat bevat Brufen bruisgranulaat 
Afweersysteem   
• 
Het werkzaam bestanddeel is ibuprofen. 
Soms: overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit:     
• 
De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, appelzuur, 
(a) niet-specifieke allergische reacties, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) of 
natriumsacharine, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, 
shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, 
sinaasappelsmaakstof en natriumlaurylsulfaat. 
verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige 
 
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock);   
Hoe ziet Brufen bruisgranulaat er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
(b) reacties op het ademhalingsstelsel waaronder astma, verergering van astma, benauwdheid 
Brufen 600 mg bruisgranulaat zit in sachets. 
door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) of benauwdheid (dyspnoe), 
 
of;   
De sachets zitten in de volgende verpakking: 
(c) bepaalde huidreacties, waaronder huiduitslag van verscheidene types, jeuk (pruritus), 
• 
doosje met 30 sachets of 
huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de 
• 
doosje met 40 sachets. 
huid (purpura) of plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of 
 
tong (angio-oedeem). 
Registratiehouder / ompakker 
 
Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC    Lelystad. 
Spijsvertering en stofwisseling   
Brufen 600 mg bruisgranulaat, in sachets           
Soms: vasthouden van natrium en vocht, vochtophoping (oedeem).     
RVG 33294 // 13331        
L.v.h.: Italië 
Frequentie onbekend: gebrek aan eetlust (anorexie). 
Brufen 600 mg bruisgranulaat, in sachets 
 
Psychisch   
RVG 109172// 13331      
 
L.v.h.: Spanje 
Soms: angst. 
 
Zelden: reacties lijkend op ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en 
Fabrikant 
handelen gestoord is (psychotische reacties), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en 
Abbott S.p.A., S.S. 148 Pontina, KM 52, 04010 Campoverde di Aprilia (Latina), Italië 
verwardheid. Tekenen van prikkeling van de hersenvliezen (meningisme) en slaapzucht 
 
(lethargie).  
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2011
 
Versie BS02006/ 03 / 19 december 2010 (Herziening: augustus 2010) 
Zenuwstelsel   
 
Vaak: centrale effecten zoals hoofdpijn en duizeligheid. 
Soms: slapeloosheid. 
Zelden: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), slaperigheid. 
Frequentie onbekend: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding 
voor is (paresthesie). 

« Vorige
[Broxil 500 mg, capsules]
Volgende »
[Brufen Bruis, bruisgranulaat in sachets 600 mg]