Bestanden
Home > Bestanden


Claritromycine 500 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 500 mg

RegistratienummerRVG 29850
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCJ01FA09 - Clarithromycin
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum23 maart 2005
Registratiehouder
Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road
W4 5YE LONDEN (VERENIGD KONINKRIJK)
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CHINOLINEGEEL (E 104)

DIMETICON (E 900)
HYPROLOSE (E 463)

IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LECITHINE (E 322)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
VANILLINE
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Patiëntenbijsluiter 
 
, filmomhulde tabletten 250 mg. 
Claritromycine 500 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 500 mg. 
 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. 
• 
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
• 
Heeft u (na het lezen van deze bijsluiter) nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
• 
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven; geef dit geneesmiddel niet door aan 
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde 
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter: 
1. Wat is Claritromycine Ranbaxy tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voordat u Claritromycine Ranbaxy tabletten gebruikt 
3. Hoe wordt Claritromycine Ranbaxy tabletten gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Claritromycine Ranbaxy tabletten? 
 
 
Claritromycine 250 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 250 mg 
• 
Het werkzame bestanddeel is claritromycine: één tablet bevat 250 mg claritromycine. 
• 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose (E460), 
crosscarmellosenatrium (E648), chinolinegeel (E104), hydroxypropylcellulose (E463), 
hypromellose (E464), magnesiumstearaat (E470B), povidon (E1201), propyleenglycol (E1520), 
colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), stearinezuur (E570), talk (E553B), titaandioxide 
(E171), vanilline. 
 
Claritromycine 500 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 500 mg 
• 
Het werkzame bestanddeel is claritromycine. Eén tablet bevat 500 mg claritromycine. 
• 
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose (E460), 
crosscarmellosenatrium (E648), chinolinegeel (E104), hydroxypropylcellulose (E463), 
hypromellose (E464), magnesiumstearaat (E470B), povidon (E1201), propyleenglycol (E1520), 
colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), stearinezuur (E570), talk (E553B), titaandioxide 
(E171), vanilline. 
 
 
Registratiehouder: Ranbaxy (UK) Limited, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, 
London 4W 5YE, Groot-Brittannië. 
 
• 
Claritromycine 250 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 250 mg: in het register ingeschreven onder 
RVG 29849 
• 
Claritromycine 500 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 500 mg: in het register ingeschreven onder 
RVG 29850 
 
 
1. 
Wat is Claritromycine Ranbaxy tabletten en waarvoor wordt het gebruikt? 
 
Farmaceutische vorm en inhoud 
• 
Claritromycine 250 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 250 mg, is een geneesmiddel in de vorm 
van tabletten. Het is verpakt in doordrukstrips in een kartonnen omverpakking: 7, 10, 14, 20, 
30, 50, 60, 90, 100, 250 of 500 tabletten per verpakking. 

• 
Claritromycine 500 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 500 mg, is een geneesmiddel in de vorm 
van tabletten Het is verpakt in doordrukstrips in een kartonnen omverpakking: 7, 10, 14, 20. 30, 
50, 60, 90, 100,250 of 500 tabletten per verpakking. 
 
Geneesmiddelengroep 
Claritromycine behoort tot de groep van geneesmiddelen die antibiotica wordt genoemd Antibiotica 
zijn geneesmiddelen ter voorkoming en/of bestrijding van bepaalde infecties. Claritromycine is een 
zogenaamd macrolideantibioticum, claritromycine remt de vorming van essentiële eiwitten van 
bepaalde, voor claritromycine gevoelige bacteriën, waardoor uiteindelijk de groei van deze bacteriën 
wordt geremd. 
 
Toepassing van het geneesmiddel 
Claritromycine Ranbaxy tabletten wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende plotselinge en 
langdurige infecties veroorzaakt door voor claritromycine gevoelige bacteriën bij patiënten die 
overgevoelig zijn voor zogenaamde penicillines (middelen tegen infecties) of wanneer penicillines om 
andere redenen niet kunnen worden gebruikt: 
• 
Infecties van de hogere luchtwegen, zoals keelontsteking (faryngitis) en bijholteontsteking 
(sinusitis) 
• 
Infecties van de lagere luchtwegen, zoals plotselinge verergering van langdurige ontsteking 
van de (verpakking van de) luchtpijp (chronische bronchitis) en buiten het ziekenhuis 
opgelopen longontsteking (pneumonie
• 
Lichte tot matige infecties van de huid en weke delen. 
 
Claritromycine Ranbaxy tabletten wordt ook gebruikt, in combinatie met een ander antibacterieel 


of zweer in de twaalfvingerige darm als gevolg van deze infectie. 
 
 
2. 
Wat u moet weten voordat u Claritromycine Ranbaxy tabletten gebruikt 
 
Gebruik Claritromycine Ranbaxy tabletten niet
• 
Indien u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel, claritromycine, of andere 
macroliden (de groep antibiotica waartoe claritromycine behoort) of voor de hulpstoffen van het 
geneesmiddel. 
• 
Indien u ergotamine (middel tegen o.a. migraine) gebruikt; claritromycine mag hiermee niet 
gelijktijdig worden gebruikt. 
• 

psychose
overgevoeligheidsreacties) gebruikt: gelijktijdig gebruik kan tot bepaalde hartritmestoornissen 
leiden. 
• 
Indien u een kaliumtekort heeft (hypokaliëmie) 
 
Wees extra voorzichtig met Claritromycine Ranbaxy tabletten: 
• 

remt) bij de behandeling van een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm als gevolg 
van een infectie met de bacterie Helicobacter pylori; dit kan leiden tot het ontstaan van 
bacteriën die niet meer gevoelig zijn voor claritromycine. 
• 
Indien uw lever minder goed werkt 
• 
Indien uw nieren minder goed werken. De dosis dient mogelijk verlaagd te worden (zie ook 3, 
Hoe wordt Claritromycine Ranbaxy tabletten gebruikt?). 
• 

(bepaalde antibiotica), u ook overgevoelig kunt zijn voor claritromycine. 

• 
Net als bij andere antibiotica kunnen bij langdurig gebruik infecties ontstaan door micro-
organismen (bacteriën) die ongevoelig zijn voor claritromycine. Als zo'n infectie optreedt, moet 
mogelijk de behandeling tijdelijk stopgezet worden. 
• 
Indien u diarree krijgt na aanvang van de behandeling. Dit kan namelijk wijzen op een ernstige 
aandoening van het maagdarmkanaal (pseudomembraneuze colitis). 
• 
Indien u lijdt aan afwijkingen van de slagaders van het hart (coronaire hartziekten), bepaalde 
hartritmestoornissen (ventriculaire aritmieën), ernstige verminderde pompfunctie van het hart 
(hartinsufficiëntie), te laag kaliumgehalte of magnesiumgehalte van het bloed (hypokaliëmie
hypomanesiëmie), ernstige vertraagde hartslag (bradycardie), claritromycine kan deze 
hartafwijkingen verergeren door verstoring van de prikkelgeleiding in de hartspier 
(zogenaamde verlenging van het QT-interval). Dit geldt ook als u andere geneesmiddelen slikt 
die dezelfde bijwerking op het hart hebben als claritromycine of als u deze verstoring als 
aangeboren afwijking hebt. 
• 
Indien u reeds andere geneesmiddelen slikt die de afbraak van claritromycine door de lever 
stimuleren (zie ook de rubriek Gebruik van Claritromycine Ranbaxy tabletten met andere 
geneesmiddelen
). 
• 
Indien u andere geneesmiddelen slikt die op dezelfde manier door de lever worden afgebroken 
als claritromycine (zie ook de rubriek Gebruik van Claritromycine Ranbaxy tabletten met 
andere geneesmiddelen
). 
• 
Indien u bepaalde cholesterolverlagers (zogenaamde statinen, zoals lovastatine en 

leiden tot een verhoging van de bloedconcentratie van deze middelen (zie ook de rubriek 
Gebruik van Claritromycine Ranbaxy tabletten met andere geneesmiddelen). 
 
Raadpleeg uw arts inden Ã©Ã©n van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat 
in het verleden is geweest. 
 
Zwangerschap 
Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van claritromycine bij mensen tijdens de 
zwangerschap te beoordelen. Gebruik van claritromycine tijdens de eerste drie maanden van de 
zwangerschap kan het risico op een miskraam mogelijk vergroten. In dierproeven is claritromycine 
schadelijk voor de voortplanting gebleken Het gebruik van claritromycine tijdens de zwangerschap 
wordt daarom afgeraden tenzij de voordelen opwegen tegen de risico’s. Vraag uw arts of apotheker 
om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
 
Borstvoeding 
Claritromycine wordt uitgescheiden in de moedermelk. De borstvoeding moet direct gestopt worden 
als de zuigeling last krijgt van diarree en schimmelinfecties op de slijmvliezen. Het risico voor het kind 
moet door de arts worden afgewogen tegen het voordeel van de behandeling van de moeder. Vraag 
uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van claritromycine op de rijvaardigheid of het gebruik 
van machines. Houd er rekening mee dat deze nadelig beïnvloed kunnen worden indien u last heeft 
van de bijwerking duizeligheid, flauwvallen, verwardheid of desoriëntatie. 
 
Gebruik van Claritromycine Ranbaxy tabletten met andere geneesmiddelen 
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van 
geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer 
u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen 
die u zonder recept kunt krijgen. 
 
Bij gelijktijdig gebruik van de volgende geneesmiddelen met Claritromycine Ranbaxy tabletten kan 
wederzijdse beïnvloeding optreden: 
 

• 
Geneesmiddelen die door (bepaalde enzymen in) de lever (het zogenaamde CYP3A4
afgebroken worden: gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot verhoging van de 
bloedconcentratie van deze geneesmiddelen; het kan noodzakelijk zijn de dosering van deze 
geneesmiddelen (tijdelijk) te verlagen of te staken. 
• 
Cisapride (een middel tegen bepaalde maagdarmklachten), pimozide (middel tegen psychosen 

gebruik met claritromycine kan leiden tot bepaalde hartritmestoornissen; u dient deze 
geneesmiddelen daarom niet te gebruiken als u claritromycine gebruikt. 
• 

claritromycine kan leiden tot hartritmestoornissen en dient daarom vermeden te worden tenzij 
de doseringen worden aangepast op basis van bewaking van de bloedconcentratie 
• 
Bepaalde cholesterolverlagende middelen (zogenaamde Statinen zoals lovastatine en 

afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring 
van de urine (rhabdomyolyse). 
• 
Ergotamine (middel tegen o.a. migraine): gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot 
verhoging van de bloedconcentratie en dient daarom vermeden te worden (zie ook de rubriek 
Gebruik Claritromycine Ranbaxy tabletten niet). 
• 

gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot verhoogde bloedconcentraties en dient 

• 

gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot verhoging van de bloedconcentratie van 
deze middelen; wanneer u begint of stopt met de behandeling met claritromycine dient de 
dosering van deze middelen op basis van meting van de bloedconcentratie te worden 
aangepast. 
• 

claritromycine kan leiden tot verhoging van de bloedconcentraties en de effecten van digoxine 
versterken; het kan daarom nodig zijn de hoeveelheid digoxine in het bloed regelmatig te 
controleren. 
• 
Theofylline (middel bij astma): gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot verhoging 
van de bloedconcentratie. 
• 

leiden tot verlaagde bloedconcentraties van zidovudine; dit kan grotendeels voorkomen worden 
door zidovudine en claritromycine niet gelijktijdig maar met een tussenpose van 1-2 uur in te 
nemen. 
• 
Omeprazol: gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot verhoging van de 
bloedconcentratie van beide middelen; een aanpassing van de dosering is echter niet 

maagzuur met claritromycine kan leiden tot verhoging van de bloedconcentratie van 
claritromycine; ook hier is een aanpassing van de dosering niet nodig. 
• 

tot verhoging van de bloedconcentratie van claritromycine. Bij normale nierfunctie hoeft de 
claritromycine-dosering niet te worden aangepast, maar de dagelijkse dosis dient de 1 gram 
niet te overschrijden. De claritromycine-dosering dient alleen verminderd te worden indien u 
een verminderde nierfunctie heeft; bij een matig verminderde nierfunctie dient de 
claritromycine-dosering met 50% verlaagd te worden, bij een sterk verminderde nierfunctie 
dient de claritromycine-dosering met 75% verlaagd te worden. 
• 
Geneesmiddelen die de enzymen die in de lever claritromycine afbreken (het zogenaamde 


depressie): gelijktijdig gebruik met claritromycine kan leiden tot lagere bloedconcentraties van 
claritromycine waardoor het minder goed werkt. Indien gelijktijdig gebruik niet vermeden kan 
worden moet de dosering van claritromycine eventueel worden verhoogd. Tegelijkertijd moeten 

de bloedconcentraties van de andere middelen worden bewaakt omdat die verhoogd kunnen 
zijn. 
• 

verhoging van de bloedconcentratie van rifabutine en een verlaging van de bloedconcentratie 
van claritromycine waardoor een toegenomen risico op oogontsteking (uveïtis). 
• 

tot verhoging van de afbraak van claritromycine. 
• 
Omeprazol (middel dat de vorming van maagzuur remt): bij combinatietherapie tegen de maag 
bacterie Helicobacter pylori van claritromycine en omeprazol kunnen de bloedconcentraties 
van beide middelen verhoogd zijn; een aanpassing van dosering is echter niet noodzakelijk. 
 
 
3. 
Hoe wordt Claritromycine Ranbaxy tabletten gebruikt? 
 
Volg de onderstaande instructies op, tenzij uw arts anders heeft aangegeven. Raadpleeg in geval van 
twijfel altijd uw arts. 
 
Dosering 
 
Infecties van de luchtwegen, huid en zachte lichaamsdelen 
• 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: de aanbevolen dosering bedraagt 250 mg tweemaal 
per dag (1 tablet van 250 mg 's ochtends en 's avonds). Bij ernstige infecties kan dit verhoogd 
worden tot 500 mg tweemaal daags (1 tablet van 500 mg of twee tabletten van 250 mg 's 
ochtends en 's avonds). De duur van de behandeling bedraagt over het algemeen 6 tot 14 
dagen en dient ten minste 2 dagen nadat de verschijnselen van de infectie verdwenen zijn te 
worden voortgezet. Bij bepaalde bacteriën (zogenaamde Î²-hemolytische streptokokken) dient 
de duur van de behandeling minstens 10 dagen te zijn. 
• 
Kinderen tot 12 jaar: Claritromycine Ranbaxy tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 12 jaar met een gewicht lager dan 30 kg. 
 
Bestrijding van de maagbacterie Helicobacter pylori (combinatiebehandeling met 

• 
Volwassenen: de aanbevolen dosering bedraagt 500 mg claritromycine tweemaal daags (1 
tablet van 500 mg 's ochtends en 's avonds), in combinatie met 1000 mg amoxicilline (een 
ander middel tegen bacteriën) tweemaal daags en 20 mg omeprazol (maagzuurremmer) 
tweemaal daags. De duur van de behandeling bedraagt 7 dagen. 
 
Toediening 
Claritromycine Ranbaxy tabletten kunnen 's ochtends en 's avonds voor, tijdens of na de maaltijd 
worden ingenomen met een ruime hoeveelheid vloeistof (bijv. een glas water). 
 
Als uw nieren niet goed meer werken 
Indien uw nieren niet goed meer werken (bij een zogenaamde creatinineklaring van minder dan 30 
ml/min) dient de dosering claritromycine te worden gehalveerd, d.w.z. 250 mg per dag of, bij ernstige 
infecties 250 mg tweemaal daags ('s ochtends en 's avonds voor of na de maaltijd). 
 
Als u merkt of denkt dat claritromycine te sterk werkt of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of 
apotheker. 
 
Wat u moet doen wanneer u te veel Claritromycine Ranbaxy tabletten heeft ingenomen: 
Wanneer u teveel Claritromycine Ranbaxy tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddelijk contact 
op met uw arts of apotheker laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, 
die zal u dan op de juiste manier behandelen. Bij overdosering met claritromycine kunnen 
maagdarmklachten optreden. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Claritromycine Ranbaxy tabletten in te nemen: 

• 
Als u vergeten bent Claritromycine Ranbaxy tabletten in te nemen. dan kunt u de vergeten 
dosis alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Als u er 
zeker van wilt zijn om al dan niet een vergeten dosis in te halen kan u dit het beste overleggen 
met uw arts of apotheker. 
Neem nooit een dubbele dosis claritromycine om zo de vergeten dosis in te halen. 
 
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Claritromycine Ranbaxy tabletten 
wordt gestopt: 
Uw arts heeft aangegeven hoe lang u Claritromycine Ranbaxy tabletten moet gebruiken. Stop de 
behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen De ziekteverschijnselen (o.a. koorts) zijn 
meestal binnen enkele dagen na het beginnen van de behandeling verdwenen. Desondanks dient u 
de voorgeschreven kuur in zijn geheel al te maken, om te voorkomen dat eventuele nog aanwezige 
bacteriën overleven en resistent (ongevoelig) voor claritromycine worden. Indien namelijk niet alle 
bacteriën gedood zijn kunnen de ziekteverschijnselen weer terugkomen. 
 
 
4. Mogelijke 
bijwerkingen 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan ook claritromycine bijwerkingen veroorzaken. De volgende 
bijwerkingen kunnen mogelijk voorkomen. 
 
Bijwerkingen kunnen: 
• 
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen; 
• 
Vaak (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen; 
• 
Soms (bij meer dan 1 op de 1000 maar minder dan 1 op 100 patiënten) voorkomen; 
• 
Zelden (bij meer dan 1 op 10000 maar minder dan 1 op 1000 patiënten) voorkomen; 
• 
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10 000 patiënten) voorkomen 
 
Infecties en parasitaire aandoeningen 
• 
Vaak 

Schimmelinfecties van het mondslijmvlies (orale candidiasis). 
Zoals bij andere antibacteriële middelen kan langdurig gebruik leiden tot overgroei van bacteriën die 
niet gevoelig zijn voor claritromycine. 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
• 
Soms 

Verminderd aantal witte bloedcellen (leukocyten). 
• 
Zeer zelden  : 
Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met 
blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie). 
 
Immuunsysteemaandoeningen 
• 
Soms 

Allergische reacties variërend van huiduitslag met hevige jeuk en bultjes 
(urticaria) en milde huiduitslag tot (anafylactische reacties). 
 
Psychische stoornissen 
• Zeer 
zelden 
: Angst; 
slapeloosheid; waanvoorstellingen (hallucinaties); ernstige 
 
 
geestesziekte waarbij controle over het eigen gedrag en handelen gestoord 
  
is 
(psychosen); verlies van gevoel voor richting (desoriëntatie); vervreemding 
 
 
van zichzelf of het eigen gevoel (depersonalisatie); nachtmerries; 
  
verwardheid. 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
• Vaak  : Hoofdpijn; 
reukveranderingen. 
• 
Zeer zelden  : 
Duizeligheid, draaiduizelingen (vertigo); het voelen van tintelingen zonder dat 
 
 
daar aanleiding voor is (paresthesieën); stuiptrekkingen (convulsies). 
 
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen 

• Vaak  : Oorsuizen 
(tinnitus). 
• Zeer 
zelden 
: Tijdelijk gehoorverlies. 
 
Hartaandoeningen 
• 
Zeer zelden  : 
Verlenging van de prikkelgeleiding in de hartspier (QT-interval verlenging); 
versnelde hartslag (ventriculaire tachycardie); bepaalde stoornissen van de 
prikkelgeleiding in de hartspier (torsade de pointes). 
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
• 
Vaak 

Misselijkheid; diarree; braken; pijn in de onderbuik; gestoorde spijsvertering 
(dyspepsie); ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis); ontsteking van de 
tong (glossitis); tijdelijke verkleuring van de tanden of de tong; 
smaakstoornissen (metaalachtige of bittere smaak). 
• 
Zeer zelden  : 
Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis); milde tot levensbedreigende 
plotselinge ontsteking van het darmslijmvlies met zweren en afgestorven 
darmweefsel in de ontlasting (pseudomembraneuze colitis). 
 
Lever- en galaandoeningen 
• Soms  : Leverfunctiestoornissen, 
meestal tijdelijk; leverontsteking (hepatitis); 
 
 
belemmering van de galafvoer (cholestase) met of zonder geelzucht. 
• 
Zeer zelden  : 
Leverfalen met dodelijke afloop bij patiënten die reeds een leveraandoening 
hadden of andere geneesmiddelen gebruikten die schadelijk zijn voor de 
lever. 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
• 
Zeer zelden  : 
Ernstige overgevoeligheidsreactie met hoge koorts, rode vlekken op de 
huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom); 
ernstige, plotselinge overgevoeligheidsreactie met koorts en blaren op of 
vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse). 
 
 
Skeletspierstelsel-. en bindweefselaandoeningen 
• Soms  : Gewrichtspijnen 
(artralgie); spierpijnen (myalgie). 
 
Nier- en urinewegaandoeningen 
• 
Zeer zelden  : 
Ontsteking van het nierweefsel (interstitiële nefritis); nierfalen. 
 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. 
Hoe bewaart u Claritromycine Ranbaxy tabletten? 
Claritromycine Ranbaxy tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Voor Claritromycine Ranbaxy tabletten is er geen speciale bewaar temperatuur. 
 
Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik Claritromycine Ranbaxy tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter Niet te 
gebruiken na 
of Exp
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2010. 
 
 
 

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: 
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl 
 
 

« Vorige
[Claritromycine 500 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 500 mg]
Volgende »
[Claritromycine ratiopharm 250 mg, filmomhulde tabletten]