Bestanden
Home > Bestanden


Claritromycine Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten

RegistratienummerRVG 32619
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCJ01FA09 - Clarithromycin
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum27 november 2006
Registratiehouder
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)

HYPROLOSE (E 463)

MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)

SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)
VANILLINE
WATER, GEZUIVERD
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstRVG 32618/9
Versie januari 2008

pagina 1 van 5


Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven:
geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Claritromycine Mylan en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Claritromycine Mylan inneemt.
3. Hoe wordt Claritromycine Mylan ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Claritromycine Mylan?
Claritromycine Mylan 250 mg en 500 mg, filmomhulde tabletten
· Het werkzame bestanddeel is: per tablet 250 mg resp. 500 mg claritromycine.
· Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: voorverstijfseld zetmeel, microkristallijne cel ulose (E460),
croscarmellose natrium (E468), povidon (E1201), colloïdaal siliciumdioxide (E551), stearinezuur (E570),
magnesiumstearaat (E470B), hypromellose (E464), hydroxypropylcel ulose (E463), titaandioxide (E171),
propyleenglycol, vanil ine, quinoline geel (E104).
Registratiehouder: Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten.
In het register ingeschreven onder: RVG 32618 (250 mg) en RVG 32619 (500 mg).

1. Wat is Claritromycine Mylan en waarvoor wordt het gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt

De tabletten bevatten claritromycine, een stof die de groei van bepaalde bacteriën remt. Claritromycine behoort
tot een bepaalde groep antibiotica, de zgn. macroliden. Deze groep is werkzaam tegen een groot aantal
verschil ende bacteriën.

Hoe dit geneesmiddel eruit ziet en hoe het is verpakt
Claritromycine Mylan 250 mg en 500 mg filmomhulde tabletten zijn gele, ovale tabletten. Op de 250 mg tabletten
staat de vermelding `C250' aan de ene zijde en `G' aan de andere zijde. Op de 500 mg tabletten staat de
vermelding `C500' aan de ene zijde en `G' aan de andere zijde.
De tabletten zijn verpakt in doosjes met 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 50 of 100 tabletten in doordrukstrip of
flacon*. In iedere verpakking is een folder met informatie voor de patiënt bijgevoegd.
*Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarom u Claritromycine Mylan krijgt voorgeschreven
Claritromycine Mylan kan door uw arts worden voorgeschreven bij de behandeling van infecties veroorzaakt door
bacteriën die gevoelig zijn voor claritromycine zoals infecties van:
· de hogere luchtwegen, met name keelontsteking (pharyngitis) en ontsteking van een bijholte (sinusitis).
· de lagere luchtwegen, met name bij ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven
van slijm (bronchitis). Claritromycine Mylan kan ook worden voorgeschreven voor de behandeling van matige
of minder ernstige longontsteking (pneumonie) die opgelopen is buiten het ziekenhuis;
· de huid en de weke delen, met name ontsteking van de haarzakjes in de huid (fol iculitis), ontsteking van het
onderhuidse bindweefsel (cellulitis) en `wondroos', een besmettelijke huidziekte (erysipelas);
· de maag, veroorzaakt door de bacterie H. pylori, om zuurbranden als gevolg van een maagzweer tegen te
gaan (eradicatie van H. pylori). Claritromycine Mylan wordt in dit geval samen voorgeschreven met een


2. Wat u moet weten voordat u Claritromycine Mylan inneemt

Gebruik Claritromycine Mylan niet:

· wanneer u overgevoelig bent voor macroliden (de groep antibiotica waartoe claritromycine behoort) of voor
één van de andere bestanddelen van Claritromycine Mylan;
« Vorige
[Claritromycine Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten]
Volgende »
[Claritromycine Actavis 250 mg, filmomhulde tabletten]

Gevonden op deze pagina: