Bestanden
Home > Bestanden


Concerta 54 mg, tabletten met verlengde afgifte

RegistratienummerRVG 28075
ProcedurenummerUK/H/0544/003
Farmaceutische vormTablet met verlengde afgifte
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN06BA04 - Methylphenidate
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum21 november 2002
RegistratiehouderJanssen-Cilag B.V.
Dr. Paul Janssenweg 150
5026 RH TILBURG
Additionele risicominimalisatie materialen/ARMs/h28075_armm.pdf
Werkzame stof(fen)METHYLFENIDAATHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
overeenkomend met
METHYLFENIDAAT
Hulpstof(fen)BARNSTEENZUUR (E 363)
BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
CARNAUBAWAS (E 903)
CELLULOSEACETAAT
FOSFORZUUR (E 338)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 400
NATRIUMCHLORIDE
POLOXAMEER 188
POLYETHYLEENOXIDE
POVIDON K 30 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

CONCERTA 18 mg, tabletten met verlengde afgifte
CONCERTA 27 mg, tabletten met verlengde afgifte
CONCERTA 36 mg, tabletten met verlengde afgifte
CONCERTA 54 mg, tabletten met verlengde afgifte

methylfenidaathydrochloride

De naam van dit geneesmiddel is CONCERTA, het bevat het werkzame bestanddeel
`methylfenidaathydrochloride'. De naam `methylfenidaat' wordt ook gebruikt in deze bijsluiter.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u of uw kind start met het gebruik
van dit geneesmiddel.

·
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
·
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
·
Dit geneesmiddel is aan u of uw kind persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen
dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
·
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1.
Wat is CONCERTA en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u of uw kind CONCERTA gebruikt
3.
Hoe wordt CONCERTA gebruikt
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u CONCERTA
6.
Aanvullende informatie


1.
WAT IS CONCERTA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Waarvoor wordt het gebruikt

CONCERTA wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
(ADHD).
·
Het wordt gebruikt bij kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.
·
Het wordt alleen gebruikt nadat andere behandelingen zonder geneesmiddelen zijn geprobeerd, zoals
gespreks- en gedragstherapie.
CONCERTA is niet voor de behandeling van ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar of bij volwassenen. Het
is niet bekend of het veilig is en of het nut heeft voor deze mensen.

Hoe werkt het

CONCERTA verbetert de activiteit van bepaalde delen van de hersenen die niet actief genoeg zijn. Het
geneesmiddel kan helpen om de aandacht (aandachtsspanne) en concentratie te verbeteren en impulsief
gedrag te verminderen.

1 06-01-2010a

« Vorige
[Concerta 54 mg, tabletten met verlengde afgifte]
Volgende »
[Condyline 0,5 %, applicatievloeistof 5 mg/ml]