Bestanden
Home > Bestanden


Diltiazem HCl Apotex 60 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 14145
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC08DB01 - Diltiazem
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum05 juni 1992
RegistratiehouderApotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR LEIDEN
Werkzame stof(fen)DILTIAZEMHYDROCHLORIDE
Hulpstof(fen)CASTOROLIE, GEHYDREERD
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POVIDON (E 1201)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


DILTIAZEM HCl APOTEX 60 mg
Module 1.3.1.3


RVG 14145
PIL


Version 2008_10
Page 1 of 3

1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET

DILTIAZEM HCl APOTEX 60 MG

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de
hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de
informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u
zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:
De tabletten zijn wit, plat en hebben de inscriptie "DIL 60".

Verpakkingsvorm
De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 90 stuks of in flaconverpakkingen.

Samenstelling
De werkzame stof is diltiazemhydrochloride. Iedere tablet bevat 60 mg diltiazemhydrochloride.
Als hulpstoffen zijn gebruikt: lactose, gehydrogeneerde castorolie, polyethyleenglycol,
magnesiumstearaat en povidon K25.

Hoe werkt Diltiazem HCl Apotex 60 mg
Diltiazem behoort tot de groep van de zogenaamde calcium-antagonisten. Het zorgt ervoor dat de
hartdoorbloeding toeneemt en dat de weerstand die de bloedvaten in het lichaam bieden, afneemt.
Hierdoor hoeft het hart minder hard te werken, waardoor het minder zuurstof nodig heeft. Bovendien
wordt de zuurstoftoevoer naar het hart ook verbeterd.

Inschrijving
De registratiehouder van dit geneesmiddel is Apotex Europe BV, Darwinweg 20, 2333 CR, Leiden,
Nederland
Voor informatie: Apotex Nederland BV, Postbus 408, 2300 AK, Leiden, Nederland, Tel.nr.:
071 524 3100

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 14145 Diltiazem HCl Apotex 60 mg, tabletten.

Voor wie is Diltiazem HCl Apotex 60 mg bestemd
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiŽnten met:
- vasospastische angina pectoris (pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort van de hartspier
door krampen in de bloedvaten);
- stabiele angina pectoris
- lichte en matige vormen van verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Wanneer mag u Diltiazem HCl Apotex 60 mg niet gebruiken
Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze
aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn:
- bepaalde stoornissen in de geleiding in het hart (sick sinus syndroom, 2e of 3e graads
atrioventriculiair block, linkerventrikelfalen met pulmonale stuwing)
- een hartslag lager dan 40 slagen per minuut
- overgevoeligheid voor diltiazem of ťťn van de andere bestanddelen uit de tablet.
Ook mag diltiazem niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.DILTIAZEM HCl APOTEX 60 mg
Module 1.3.1.3


RVG 14145
PIL


Version 2008_10
Page 2 of 3

Diltiazem HCl Apotex 60 mg bij zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding wordt
afgeraden. In dierproeven is het middel schadelijk gebleken en diltiazem gaat over in de moedermelk.

BeÔnvloedt Diltiazem HCl Apotex 60 mg de rijvaardigheid en het reactievermogen?
Diltiazem kan als bijwerking duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken. Hiermee moet u
rekening houden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen
Licht altijd uw arts in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt.
Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om
andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van diltiazem kunnen beÔnvloeden of waarvan
diltiazem de werking kan beÔnvloeden, zijn:
bepaalde hartmiddelen (digoxine), bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk (beta-blokkers),
carbamazepine (middel tegen epilepsie), ciclosporine (middel om afstotingsreacties te voorkomen na
transplantaties), theofylline (middel bij longaandoeningen) en bepaalde maagmiddelen (bv.
cimetidine).

Waarschuwingen en voorzorgen
Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Voorzichtigheid is geboden bij patiŽnten met hart- of nierfunctiestoornissen, te lage hartslag of
bepaalde hartaandoeningen (eerste graads atrioventriculair block). Ook bij oudere patiŽnten moet
men voorzichtig zijn met het gebruik van diltiazem. In deze gevallen dient men vooraf onderzocht te
worden en een hartfilmpje (ECG) te laten maken. Aanbevolen wordt te beginnen met een lage
dosering die dan daarna eventueel geleidelijk verhoogd kan worden.
De bloeddruk moet regelmatig gecontroleerd worden.
Indien u voor een operatie narcose moet ondergaan dient u uw behandelend arts op de hoogte te
brengen dat u diltiazem gebruikt.

Aanwijzingen voor het gebruik

De tabletten moeten in hun geheel (dus niet kauwen of oplossen) met een ruime hoeveelheid water
(half glas) ingenomen worden.

Dosering
Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen
voldoende resultaat:
Bij vasospastische angina pectoris (t.g.v. krampen in de bloedvaten) :
1 tablet, drie tot viermaal per dag.
Bij stabiele angina pectoris :
aanvankelijk 1 tablet, drie tot viermaal per dag; zo nodig geleidelijk verhogen tot maximaal 2 tabletten,
driemaal per dag.
Bij verhoogde bloeddruk:
aanvankelijk 1 tablet, driemaal per dag; deze dosering kan verhoogd worden tot 2 tabletten, driemaal
per dag.

Verschijnselen en behandeling van overdosering
Als er teveel is ingenomen kan als symptoom optreden: ernstige vertraging van de hartslag.
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.
DILTIAZEM HCl APOTEX 60 mg
Module 1.3.1.3


RVG 14145
PIL


Version 2008_10
Page 3 of 3

Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te
doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan.

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als u klachten heeft. Overleg
eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Diltiazem HCl Apotex 60 mg
Het gebruik van diltiazem kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:
duizeligheid, algehele zwakte, hoofdpijn, moe en pijnlijk gevoel in de benen, huiduitslag en
maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, buikpijn en obstipatie. Deze bijwerkingen zijn zeldzaam en
van voorbijgaande aard. Stoppen met het gebruik van diltiazem is dan over het algemeen ook niet
nodig. Een enkele keer zijn ernstige huidreacties gemeld.
Bij het optreden van vochtophoping, vooral in de benen en vertraging van de hartslag kan meestal
een verlaging van de dosering de klachten verminderen of laten verdwijnen.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een
bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Diltiazem HCl Apotex 60 mg bewaard worden
Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.
Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus
ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-25ļC).

Hoe lang kan Diltiazem HCl Apotex 60 mg bewaard worden
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en
jaar).
Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).
U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in maart 2009« Vorige
[Diltiazem HCl Apotex 60 mg, tabletten]
Volgende »
[Diltiazem HCl Actavis 60 mg, tabletten]