Bestanden
Home > Bestanden


Fluoxetine Capsules 20 mg, capsules

RegistratienummerRVG 23896
ProcedurenummerNL/H/0185/001
Farmaceutische vormCapsule, hard
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN06AB03 - Fluoxetine
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum08 september 1999
RegistratiehouderUnichem Laboratories Limited
Studio 8b, Ard Gaoithe Commercial Centre, Ard Gaoithe Business Park, Cashel Road
CLONMEL, CO. TIPPERARY (IERLAND)
Werkzame stof(fen)FLUOXETINEHYDROCHLORIDE
overeenkomend met
FLUOXETINE
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
GELATINE (E 441)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
INDIGOKARMIJN (E 132)
LACTOSE 1-WATER
LECITHINE (E 322)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
SCHELLAK (E 904)
SILICONEN ANTISCHUIM DC 1510
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Fluoxetine capsules 20 mg


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Fluoxetine capsules 20 mg en waarvoor worden zij gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Fluoxetine capsules 20 mg inneemt
3. Hoe worden Fluoxetine capsules 20 mg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fluoxetine capsules 20 mg
6. Aanvullende informatie


1.
WAT ZIJN FLUOXETINE CAPSULES 20 MG EN WAARVOOR WORDEN ZIJ
GEBRUIKT


Fluoxetine capsules 20 mg worden gebruikt voor het behandelen van:
∑ Ernstige depressie
∑ Angststoornissen met dwanggedachten of dwanghandelingen (obsessieve compulsieve
stoornissen)
∑ Vreetbuien (boulimia nervosa), samen met psychotherapie, om vreetbuien en braken te voorkomen


2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLUOXETINE CAPSULES 20 MG INNEEMT

Neem Fluoxetine capsules 20 mg niet in

∑ als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluoxetine of voor ťťn van de andere bestanddelen van
Fluoxetine
∑ als u wordt behandeld, of gedurende de afgelopen twee weken bent behandeld, met wat bekend
staat als een niet-selectieve MAO-remmer, of als u wordt behandeld met een type A MAO-
remmer. De combinatie kan ernstige aandoeningen zoals verhoogde lichaamstemperatuur,
stijfheid, spiertrekkingen (myoklonie), verwardheid, prikkelbaarheid en agitatie veroorzaken die
kunnen leiden tot delirium en coma.
∑ Gelijktijdig gebruik of gebruik binnen twee weken na de behandeling met wat irreversibele MAO-
remmers worden genoemd, wordt afgeraden.
∑ Wanneer u stopt met het innemen van fluoxetine mag u pas 5 weken na het stoppen niet-selectieve
MAO-remmers innemen.
∑ Gelijktijdig gebruik van wat reversibele MAO-remmers worden genoemd (bijv. moclobemide)
wordt afgeraden. U kunt fluoxetine een dag nadat u bent gestopt met het innemen van een
reversibele MAO-remmer weer innemen.
Zie `Inname met andere geneesmiddelen' voor verdere informatie.
1 van 8

PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896

Wees extra voorzichtig met Fluoxetine capsules 20 mg
∑ Fluoxetine dient niet te worden gebruikt voor het behandelen van kinderen en adolescenten jonger
dan 18 jaar. PatiŽnten die jonger zijn dan 18 hebben een verhoogd risico van zelfmoordpogingen,
zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, tegendraads gedrag en woede)
wanneer zij worden behandeld met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dat
kan uw arts Fluoxetine capsules 20 mg voorschrijven aan patiŽnten die jonger zijn dan 18 jaar
omdat het in het belang van de patiŽnt is. Als uw arts Fluoxetine capsules 20 mg heeft
voorgeschreven aan een patiŽnt die jonger is dan 18 jaar en u wilt dit bespreken, wordt u gevraagd
contact op te nemen met uw arts. Wanneer een van de bovenvermelde symptomen zich ontwikkelt
of verslechtert bij patiŽnten die jonger zijn dan 18 jaar terwijl zij Fluoxetine capsules 20 mg
innemen, wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Er zijn geen
langetermijnveiligheidsgegevens voor Fluoxetine capsules 20 mg over groei, ontwikkeling en
cognitieve en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep.
Gedachten aan zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis
Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen, kunt u soms denken aan zelfverwonding of
zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen wanneer u uw geneesmiddelen voor depressie
(antidepressiva) voor het eerst neemt, omdat deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te
werken, over het algemeen 2 weken of soms langer.
U heeft een waarschijnlijker kans op het hebben van dit soort gedachten:
- als u eerder gedachten aan zelfmoord of zelfverwonding heeft gehad.
- als u een jonge volwassene bent. Informatie uit klinische trials heeft een verhoogd risico van
zelfmoordgedrag laten zien bij jonge volwassenen onder de leeftijd van 25 jaar met psychiatrische
stoornissen die worden behandeld met antidepressiva.
Als u op enig moment aan zelfverwonding of zelfmoord denkt, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts of ga meteen naar het ziekenhuis.
Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt
dat u depressief bent of lijdt aan een
angststoornis en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen te vertellen of zij denken
dat uw depressie of angststoornis erger wordt en of zij zich zorgen maken over verandering in uw
gedrag.

U dient voorzichtig te zijn met het gebruik van dit geneesmiddel:
∑ Als u overgevoeligheidsreacties hebt zoals huiduitslag, al dan niet met ernstige jeuk en
blaarvorming, of plotselinge ophoping van vloeistof in uw keel of huid en ademhalingsproblemen.
Het is dan verstandig onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Wanneer er geen andere
oorzaak voor het optreden van deze reacties kan worden gevonden, moet worden gestopt met het
gebruik van fluoxetine.
∑ Als u lijdt aan aanvallen/toevallen (convulsies). Neem contact op met uw arts als u convulsies hebt
of de frequentie ervan toeneemt.
∑ Als u ook elektroconvulsietherapie (ECT) ontvangt, omdat langdurige convulsies soms
voorkwamen bij patiŽnten die ook fluoxetine innamen.
∑ Als u manisch (uitzonderlijk opgewekt) of hypomanisch bent geweest. Neem contact op met uw
arts wanneer u manie opmerkt.
∑ Wanneer u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. In het geval van verminderde leverfunctie
kan uw arts de dosering verlagen, bijv. om de andere dag in plaats van elke dag.
∑ In geval van hart- of vaatziekte of kort na herstel van een hartaanval.
∑ Omdat er gewichtsverlies kan optreden. Meestal blijft de mate van het gewichtsverlies in proportie
ten opzichte van het lichaamsgewicht dat u aan het begin van de behandeling had.
∑ Als u diabetes hebt. Bij aanvang met fluoxetine is een bloedsuikerverlagend effect mogelijk; bij
het stoppen met fluoxetine is een bloedsuikerverhogend effect mogelijk. Als gevolg daarvan kan
het noodzakelijk zijn de dosering van insuline/bloedsuikerverlagende geneesmiddelen en
dergelijke aan te passen.
∑ Als u een onaangenaam gevoel hebt van rusteloosheid/niet stil kunnen zitten. Dit ontwikkelt zich
meestal tijdens de eerste behandelingsweken. Verhoging van de dosering is dan ongewenst.2 van 8

PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896

∑ Wanneer u stopt met de behandeling met fluoxetine. Ontwenningsverschijnselen doen zich vaak
voor, met name wanneer u plotseling stopt. Zie ook rubriek 3, onder `Als u stopt met het
innemen van Fluoxetine capsules 20 mg
'.
∑ Als u bloedingstoornissen hebt. Er kunnen bloeduitstortingen en kleine bloedingen in de huid en
slijmvliezen ontstaan. Vaginale bloeding of bloeding in de maag of darm doen zich zelden voor. U
dient ook voorzichtig te zijn wanneer u naast fluoxetine ťťn of meer van de volgende
geneesmiddelen inneemt:
- bloedverdunners (bijv. acenocoumarol en fenprocoumon); of
- geneesmiddelen die de bloedplaatjes beÔnvloeden (bijv. clozapine, fenothiazinen, de meeste
tricyclische antidepressiva [geneesmiddelen voor depressie], aspirine en andere pijnstillers zoals
ibuprofen) of
- andere geneesmiddelen die het risico van bloeding verhogen
∑ Als u, naast fluoxetine, sint-janskruid (Hypericum perforatum) inneemt, omdat in dergelijke
gevallen een verergering van de bijwerkingen kan optreden.
∑ Als u ťťn of meer van de volgende symptomen ondervindt: verhoogde lichaamstemperatuur,
stijfheid, spiertrekkingen (myoklonie), snelle veranderingen in leverfunctie, veranderingen in de
mentale toestand, zoals verwardheid, prikkelbaarheid en extreme onrust. Deze symptomen kunnen
wijzen op wat bekend is als serotoninesyndroom. Neem onmiddellijk contact op met uw arts.


Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel kan er een interactie met, onder andere, de volgende
geneesmiddelen optreden:
∑ Wat bekend is als MAO-remmers, een bepaald type antidepressiva (geneesmiddel tegen
depressie). Niet-selectieve MAO-remmers en type A MAO-remmers mogen niet gelijktijdig
worden gebruikt met fluoxetine (zie ook rubriek 2, onder `Neem Fluoxetine capsules 20 mg niet
in
'). Type B MAO-remmers kunnen met terughoudendheid gelijktijdig met fluoxetine worden
ingenomen. Uw arts zal u dan goed onder controle houden.
∑ FenytoÔne (tegen epilepsie). De hoeveelheid fenytoÔne in het bloed kan veranderen, als gevolg
waarvan bijwerkingen kunnen optreden. Indien nodig zal de arts de dosering aanpassen en u
regelmatig controleren.
∑ Geneesmiddelen als tramadol (een pijnstiller) en tryptanen (geneesmiddelen tegen migraine) die
de mogelijkheid van het zogeheten serotoninesyndroom, kunnen vergroten. Tryptanen verhogen
ook de kans op bijwerkingen. Zie boven onder `Wees extra voorzichtig met Fluoxetine capsules
20 mg'
.
Lithium (tegen manisch depressieve stoornissen) en tryptofaan (tegen depressie) veroorzaken
mogelijk een verhoogde kans op het serotoninesyndroom. Hierin doen zich de volgende
symptomen voor: verhoogde lichaamstemperatuur, stijfheid, spiertrekkingen (myoklonie), snelle
veranderingen in leverfunctie, veranderingen in de mentale toestand, zoals verwardheid,
prikkelbaarheid en extreme onrust. Als u ook lithium gebruikt zal uw arts u nauwlettend
controleren.
∑ Bepaalde geneesmiddelen die worden afgebroken door hetzelfde enzym als fluoxetine, zoals
flecaÔnide (tegen hartritmestoornissen), carbamazepine (tegen epilepsie) en geneesmiddelen tegen
depressie (de tricyclische antidepressiva). De arts zal beginnen met een lage dosering van deze
geneesmiddelen, of de dosering verlagen. Dit is ook van toepassing wanneer u de afgelopen 5
weken fluoxetine hebt ingenomen.
∑ Bloedverdunners. De mogelijkheid van bloedingen kan toenemen, zie ook hierboven onder `Wees
extra voorzichtig met Fluoxetine capsules 20 mg'.
∑ Geneesmiddelen die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, omdat er een verergering
van de bijwerkingen kan zijn.

3 van 8

PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896

Inname van Fluoxetine capsules 20 mg met voedsel en drank
Fluoxetine verhoogt het effect van alcohol niet. Het gebruik van alcohol wordt echter niet aanbevolen
tijdens de behandeling met fluoxetine.

Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van fluoxetine tijdens de zwangerschap is tot nu toe niet in verband gebracht met
afwijkingen bij de zuigeling. Men dient echter voorzichtig te zijn met het gebruik van fluoxetine
tijdens de zwangerschap, met name aan het einde van de zwangerschap, omdat zich de volgende
bijwerkingen hebben voorgedaan bij zuigelingen: prikkelbaarheid, trillen/schudden, onvoldoende
spierspanning, aanhoudend huilen en problemen met zuigen en slapen.

Fluoxetine passeert in de moedermelk en kan bijwerkingen veroorzaken bij baby's. Wanneer
behandeling met fluoxetine nodig is, moet stoppen met het geven van borstvoeding worden
overwogen. Wanneer niet wordt gestopt met het geven van borstvoeding, dient de laagst mogelijke
effectieve dosis fluoxetine te worden voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen auto en bedien geen machines tot u zeker weet dat fluoxetine geen effect heeft op uw
vermogen een auto te besturen of machines te bedienen.


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Fluoxetine capsules 20 mg
∑ Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie hebt voor
bepaalde suikers, neem dan contact op met uw arts alvorens u dit geneesmiddel inneemt.


3.
HOE WORDEN FLUOXETINE CAPSULES 20 MG INGENOMEN

Volg bij het innemen van Fluoxetine capsules 20 mg altijd nauwgezet het advies van uw arts.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Neem de capsules met enige vloeistof voorafgaand aan of
tijdens een maaltijd of tussen maaltijden in. U kunt de dagelijkse dosis fluoxetine in ťťn keer of
verdeeld over de dag innemen.
De gebruikelijke dosering is slechts een richtlijn:

Volwassenen en ouderen:
Ernstige depressie:
20 tot 60 mg per dag (1 tot 3 capsules). De aanvangsdosering is gewoonlijk 20 mg per dag. Na 3
weken kan de arts de dosering verhogen wanneer het effect niet toereikend is. De mogelijkheid van
bijwerkingen kan dan groter zijn. Wanneer het effect toereikend is, wordt de behandeling gedurende
ten minste 6 maanden voortgezet.

Obsessieve-compulsieve stoornissen
20 tot 60 mg per dag (1 tot 3 capsules). De aanvangsdosering is gewoonlijk 20 mg per dag. Na 2
weken kan de arts de dosering verhogen wanneer het effect niet toereikend is. De mogelijkheid van
bijwerkingen kan dan groter zijn. Wanneer de behandeling na 10 weken geen effect heeft, zal de arts
het stoppen met de behandeling overwegen.

Vreetbuien (boulimia nervosa)
De aanbevolen dosering is 60 mg (3 capsules per dag).
4 van 8

PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896

Kinderen en adolescenten onder de 18 jaar oud
Fluoxetine-capsules dienen niet te worden gebruikt voor het behandelen van kinderen en adolescenten
onder de 18 jaar oud (zie ook onder `Wees extra voorzichtig met Fluoxetine capsules 20 mg').

Ouderen
Voor oudere patiŽnten is de aanbevolen maximale dosis 40 mg en in uitzonderlijke gevallen 60 mg per
dag.

Als u merkt dat Fluoxetine capsules 20 mg te sterk of niet sterk genoeg zijn, vraag uw arts of
apotheker dan om advies.


Hoe lang dient u Fluoxetine capsules 20 mg te nemen?
Fluoxetine en de meeste andere geneesmiddelen voor depressie werken niet onmiddellijk. U zult pas
na 3 tot 4 weken een effect opmerken. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Fluoxetine capsules 20 mg
moet innemen.


Wat u moet doen als u meer van Fluoxetine capsules 20 mg heeft ingenomen dan u zou mogen:
Wanneer u te veel capsules heeft ingenomen, moet u onmiddellijk uw arts informeren. De volgende
symptomen kunnen zich voordoen: misselijkheid, braken, toevallen, stoornissen in het hart en de
bloedvaten (variŽrend van onregelmatige hartslag tot hartstilstand), stoornissen in de werking van de
longen en veranderingen in het centrale zenuwstelsel, variŽrend van agitatie tot coma.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Fluoxetine capsules 20 mg in te nemen
Wanneer u een dosis bent vergeten, zal de werkzaamheid gewoonlijk worden gehandhaafd. Neem de
volgende capsule op de gebruikelijke tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te
halen. Als u nog vragen heeft, vraag dan uw arts of apotheker.


Als u stopt met het innemen van Fluoxetine capsules 20 mg
Ontwenningsverschijnselen doen zich vaak voor, met name wanneer u plotseling stopt. Deze
verschijnselen zijn ook afhankelijk van hoeveel en hoe lang u fluoxetine hebt gebruikt. De volgende
verschijnselen kunnen zich voordoen: duizeligheid; sensorische stoornissen zoals tintelingen zonder
enige reden; slapeloosheid, levendige dromen of andere slaapstoornissen; zwakte, prikkelbaarheid of
angst, misselijkheid en/of braken; tremoren en hoofdpijn. Deze symptomen doen zich meestal in de
eerste dagen na het stoppen met de behandeling voor en zijn mild tot matig. Vraag uw arts altijd om
advies wanneer u wilt stoppen met het nemen van de capsules.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Fluoxetine capsules 20 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Lichaam over het algemeen
∑ Overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, uitslag al dan niet met jeuk en blaren;
overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties) variŽrend van misselijkheid, braken, buikpijn
en rugpijn tot shock; ontsteking van bloedvaten;
serumziekte, met symptomen zoals koorts, zwelling van gewrichten, spierpijn en huiduitslag;
plotselinge ophoping van vloeistof in de huid en keel en ademhalingsproblemen (angio-oedeem)
∑ Tremoren5 van 8

PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896

∑ Overgevoeligheid voor (zon)licht
∑ Zeer zelden: serotoninesyndroom. Symptomen van dit syndroom omvatten rusteloosheid,
verwardheid, zweten, waandenkbeelden (hallucinaties), verhoging in reflexen (hyperreflexie),
plotselinge spiertrekkingen (myoklonie) en koude rillingen.
∑ Zeer zeldzame, ernstige plotselinge (overgevoeligheids-)reactie vergezeld van koorts en blaren op
de huid/vervellen van de huid (toxische epidermale necrolyse) (syndroom van Lyell).


Spijsvertering
∑ Maag-darmstoornissen zoals diarree, misselijkheid, braken, verstoorde spijsvertering,
slikproblemen, verandering in smaakperceptie
∑ Droge mond
∑ Abnormale resultaten van leverfunctietests
∑ Ontsteking van de lever met gele verkleuring van de huid en ogen


Centraal zenuwstelsel
∑ Hoofdpijn
∑ Slaapstoornissen, bijv. slapeloosheid, levendige dromen
∑ Duizeligheid
∑ Gebrek aan eetlust
∑ Vermoeidheid
∑ Buitensporige vrolijkheid
∑ Vreemde bewegingen van voorbijgaande aard, bijv. tremor, beven, coŲrdinatieproblemen,
spiertrekkingen
∑ Toevallen
∑ Zelden, rusteloosheid/niet stil kunnen zitten


De volgende bijwerkingen kunnen ook het gevolg zijn van de aandoening zelf:
∑ Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)
∑ Uitzonderlijke vrolijkheid (manie)
∑ Verwardheid
∑ Agitatie
∑ Angst en nervositeit
∑ Verminderd vermogen zich te concentreren en te denken, incl. vervreemding van zichzelf of van
zijn/haar eigen gevoelens
∑ Paniekaanvallen
∑ Er zijn meldingen geweest van mensen die ideeŽn hebben over, of gedrag vertonen met
zelfverwonding of zelfmoordneigingen tijdens het gebruik van fluoxetine of vlak na behandeling
met fluoxetine (zie rubriek 2: Wees extra voorzichtig met Fluoxetine capsules 20 mg).


Urinewegen
∑ Onvolledige lediging van de blaas
∑ Regelmatig moeten urineren


Voortplantingsstelsel
∑ Vertraagde of geen ejaculatie; onvermogen een orgasme te hebben
∑ Langdurige erectie
∑ Afscheiding van borstmelk
6 van 8

PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896


Ademhaling
∑ Keelontsteking
∑ Strak gevoel op de borst
∑ Zelden: reacties in de longen, inclusief ontsteking en vorming van bindweefsel

Andere bijwerkingen:
∑ Haaruitval
∑ Geeuwen
∑ Problemen met het gezichtsvermogen (wazig zien en verwijding van de pupillen)
∑ Excessief zweten
∑ Bloedvatverwijding
∑ Gewrichtspijn, spierpijn
∑ Daling in bloeddruk bij snel opstaan, soms vergezeld van duizeligheid
∑ Bloeduitstorting
∑ Zelden: bloeding, bijv. uit de vagina, het maagdarmkanaal of huid/slijmvliezen
∑ Zelden: te weinig natrium in het bloed (gekenmerkt door verwardheid of slaperigheid);
voornamelijk bij oudere patiŽnten of patiŽnten die plastabletten gebruiken.

Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5.
HOE BEWAART U FLUOXETINE CAPSULES 20 MG

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Fluoxetine capsules 20 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de
doordrukstrip na `exp.'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30įC.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Wat bevatten Fluoxetine capsules 20 mg
- Het werkzame bestanddeel is fluoxetinehydrochloride, equivalent aan 20 mg fluoxetine.
Olijfgroene en groene capsules, gemarkeerd `FLE 20', bevatten 20 milligram (mg)
fluoxetine als hydrochloride.

De andere bestanddelen zijn:

Lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460(i)), magnesiumstearaat (E572),
crospovidon, gelatine, ijzeroxidegeel en -zwart (E172), indigokarmijn (E132),
titaandioxide (E171) en drukinkt die schellak (E904), ijzeroxidezwart (E172) en
propyleenglycol (E1520) bevat.
7 van 8

PatiŽntenbijsluiter Fluoxetine capsules 20 mg
RVG 23896


Hoe zien Fluoxetine capsules 20 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Fluoxetine capsules 20 mg zijn olijfkleurige/groene capsules gemarkeerd FLE 20.
De capsules worden verpakt in doordrukverpakkingen. Een doos bevat 10, 14, 20, 28, 30, 50,
60, 100 200, 500 of 1000 capsules. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de
handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Niche Generics Ltd
1 The Cam Centre, Wilbury Way
Hitchin, Hertfordshire
SG4 0TW
VK

In het register ingeschreven onder RVG 23896.


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2010


8 van 8

« Vorige
[Fluoxetine Capsules 20 mg, capsules]
Volgende »
[Fluoxetine Apotex 20 mg, capsules]