Bestanden
Home > Bestanden


Foliumzuur 0,5 mg tabletten Samenwerkende Apothekers

RegistratienummerRVG 19025=55655
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB03BB01 - Folic Acid
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum23 mei 1995
RegistratiehouderSamenwerkende Apothekers Nederland B.V.
Kralingseweg 201
3062 CE ROTTERDAM
Werkzame stof(fen)FOLIUMZUUR
Hulpstof(fen)AARDAPPELZETMEEL
AARDAPPELZETMEEL, GEPREGELATINEERD
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
TALK (E 553 B)
Download: Bijsluiter PDF


 
 
vóór en tijdens De zwangerschap 
 
Foliumzuur 0,5 mg tabletten 
Samenwerkende Apothekers  
 
Voor vrouwen met het voornemen zwanger te worden. 
 
30 en 90 tabletten 
 
 
(1) Algemene kenmerken 
Naam van het geneesmiddel 
Foliumzuur 0,5 mg tabletten Samenwerkende Apothekers 
 
Samenstelling 
Werkzame stof: 0,5 mg foliumzuur per tablet. 
Hulpstoffen: aardappelzetmeel, lactose, voorverstijfseld aardappelzetmeel, talk, 
magnesiumstearaat.  
 
Farmaceutische vorm en inhoud 
Tabletten in polyethyleen of polypropyleen flacons à 90 of 250 stuks. 
Tabletten in blister à 50 x 1, 3 x 10 of 9 x 10 tabletten. 
Niet alle bovengenoemde verpakkingsgroottes hoeven in de handel te worden 
gebracht. 
  
Geneesmiddelengroep 
Foliumzuur is o.a. noodzakelijk voor de ontwikkeling van gezonde rode 
bloedlichaampjes. Een tekort aan foliumzuur in het lichaam kan ontstaan bij 
bijvoorbeeld een stoornis in de opname van foliumzuur in het lichaam, chronische 
alcoholisme, het langdurig gebruik van geneesmiddelen tegen epilepsie of door een 
verhoogd verbruik zoals tijdens de zwangerschap. 
 
Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen 
Samenwerkende Apothekers Nederland bv,  
Kralingseweg 201 
3062 CE Rotterdam 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 19025=55655. 
 
(2) Gebruiken bij 
  bloedarmoede ten gevolge van een tekort aan foliumzuur (megaloblastaire 
anemie) 
  ter voorkoming van een tekort aan foliumzuur in het lichaam, bijvoorbeeld ten 
gevolge van een stoornis in de opname van de darm, chronisch alcoholisme, 
of het langdurig gebruik van geneesmiddelen bij vallende ziekte (epilepsie) 
  vanaf ten minste 4 weken voor de zwangerschap bij vrouwen die zwanger 
kunnen of willen worden tot 8 weken na het begin van de zwangerschap; de 
kans op het krijgen van een kind met een neuraalbuisdefect (bv. een open 

ruggetje) wordt hierdoor verkleind. Dit geldt voor vrouwen die niet eerder een 
kind met een dergelijke aandoening hebben gekregen. 
 
(3) Voordat u het geneesmiddel gebruikt 
Niet gebruiken bij 
• bloedarmoede veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12 (pernicieuze anemie), 
die niet of onvoldoende wordt behandeld met vitamine B12. 
 
Nodige voorzorgen bij gebruik 
Gebruik tijdens  zwangerschap en het geven van borstvoeding 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de 
gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van 
borstvoeding. Foliumzuur wordt uitgescheiden in de moedermelk. 
 
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en 
de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met 
vallende ziekte (epilepsie) 
Patiënten met vallende ziekte (epilepsie) mogen deze tabletten alleen op advies van 
de arts gebruiken. Wanneer u langdurig fenytoïne of fenobarbital gebruikt tegen 
epilepsie zal uw arts u, indien nodig, maximaal 2 tabletten Foliumzuur 0,5 mg 
tabletten Samenwerkende Apothekers per dag voorschrijven. Het gebruik van meer 
dan 2 tabletten Foliumzuur 0,5 mg tabletten Samenwerkende Apothekers per dag 
kan de werking van fenytoïne en fenobarbital verminderen waardoor epileptische 
aanvallen kunnen optreden. 
 
Wisselwerking 
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars 
werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.  
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met: 
trimethoprim (bacteriedodend middel) 
pyrimethamine (middel ter voorkoming van malaria) 
methotrexate (middel gebruikt bij kanker, psoriasis (schilferende huidziekte) en 
   reuma) 
• middelen tegen vallende ziekte (epilepsie), zoals fenytoïne en fenobarbital (zie  
  “Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met vallende 
  ziekte (epilepsie)”). 
 
Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere 
naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof van het 
geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de 
verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de 
werkzame stof is van dat middel. Wanneer u deze of andere geneesmiddelen 
gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of 
apotheker. 
 
 
 

 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Het toedienen van alleen foliumzuur bij een vitamine B12 tekort (pernicieuze anemie) 
kan leiden tot beschadiging van het zenuwstelsel indien niet tijdig vitamine B12 wordt 
gegeven. 
Vrouwen die eerder een kind hebben gekregen met een neuraalbuisdefect 
(bijvoorbeeld een open ruggetje) dienen in een hogere dosering foliumzuur te 
gebruiken. Raadpleeg in dit geval uw arts. 
 
(4) Aanwijzingen voor het gebruik 
Dosering en wijze van gebruik 
De aanbevolen dosering is als volgt: 
Aanvankelijk 1-2 tabletten per dag (=24 uur). Daarna een onderhoudsdosering van 
½-1 tablet per dag. Maximaal 2 tabletten per dag. De tabletten kunnen het beste met 
een ruime hoeveelheid water (=één glas) zo mogelijk verspreid over de dag worden 
ingenomen, bij voorkeur tussen de maaltijden. 
 
Gebruik de tabletten bij het aanvullen van een tekort aan foliumzuur (bloedarmoede) 
of ter voorkoming van een foliumzuurtekort in het lichaam niet langer dan 14 dagen 
zonder uw arts daarover te raadplegen. 
 
Voor en tijdens de zwangerschap: 
1 tablet per dag (=24 uur). 
U dient de tablet vanaf ten minste 4 weken voor de zwangerschap tot 8 weken na het 
begin van de zwangerschap in te nemen. 
 
Overdosering 
Bij een overdosering foliumzuur zullen in het algemeen geen ernstige verschijnselen 
optreden. Eventueel kunnen maagklachten voorkomen. Indien u meer dan de 
voorgeschreven dosering heeft ingenomen, dient u uw arts te raadplegen. 
 
Wat te doen bij het vergeten van een dosis 
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. 
Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en 
ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis. Raadpleeg 
bij twijfel altijd uw apotheker of arts. 
 
Gevolgen bij het plotseling stoppen met dit geneesmiddel 
Wanneer u een dosis vergeet of plotseling stopt met het gebruik van dit 
geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling 
bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts. 
 
(5) Bijwerkingen  
Overgevoeligheidsreacties zoals koorts en huiduitslag kunnen, zij het zelden, 
voorkomen. Bij hoge doseringen kunnen maagklachten optreden.  
 
Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u één van de bovengenoemde 
bijwerkingen als ernstig ervaart of indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt 
vermeld in de bijsluiter. 

 
 
(6) Bewaring en houdbaarheid 
Droog en beneden 25°C bewaren in de goed gesloten verpakking. Op deze wijze 
bewaard is dit geneesmiddel te gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. 
De aanduiding “exp.” op de verpakking betekent: “niet te gebruiken na”.   
 
Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren. 
 
Laatste gedeeltelijke herziening betreft wijziging adres registratiehouder in juli 2012. 
 

« Vorige
[Foliumzuur Actavis 5 mg, tabletten]
Volgende »
[Foliumzuur Apotex 5 mg, tabletten]