Bestanden
Home > Bestanden


Foliumzuur 5 PCH, tabletten 5 mg

RegistratienummerRVG 50392
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB03BB01 - Folic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum15 december 1992
RegistratiehouderPharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)FOLIUMZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
TARWEZETMEEL
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstFOLIUMZUUR 5 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS


Datum
: 11 juli 2008
1.3.1
: Bijsluiter

Bladzijde : 1INFORMATIE VOOR DE PATI╦NT

SAMENSTELLING

Per tablet: 5 mg foliumzuur.

LIJST VAN HULPSTOFFEN
Natriumzetmeelglycollaat, cellulose, lactose, magnesiumstearaat, tarwezetmeel, voorverstijfseld zetmeel.

GEBRUIKEN BIJ
- vermindering van het herhalingsrisico op aanlegstoornissen van het zenuwstelsel (o.a. open ruggetje).

NIET GEBRUIKEN BIJ
- bloedarmoede ten gevolge van een tekort aan vitamine B12.

BIJWERKINGEN
Overgevoeligheidsreacties worden zelden opgemerkt.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
Bij een tekort aan vitamine B12 kan foliumzuur wel de bloedarmoede verbeteren, maar niet de symptomen
van aandoeningen van het zenuwstelsel. Deze kunnen zelfs verergeren of worden geprovoceerd.

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN TIJDENS DE BORSTVOEDING
Dit geneesmiddel kan voorzover bekend in de aanbevolen doseringen zonder gevaar voor de vrucht worden
gebruikt in de zwangerschap.
Uitscheiding in de moedermelk vindt plaats; foliumzuur kan echter in de aanbevolen dosering tijdens de
borstvoeding worden gebruikt.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om
machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN
De werking van fenyto´ne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie) kan bij langdurig gebruik van 5 mg
foliumzuur verminderen.

DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK
Vanaf het moment van daadwerkelijke zwangerschapswens tot en met de twaalfde week van de
zwangerschap: 5 mg (= 1 tablet) per dag (=24 uur).


rvg 50392 PIL 0708.3v.AK
« Vorige
[Foliumzuur 5 PCH, tabletten 5 mg]
Volgende »
[Foliumzuur 0,5 PCH, tabletten 0,5 mg]

Gevonden op deze pagina: