Bestanden
Home > Bestanden


Frisium 20, tabletten 20 mg

RegistratienummerRVG 09601
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN05BA09 - Clobazam
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum09 februari 1982
RegistratiehouderSanofi-Aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE GOUDA
Werkzame stof(fen)CLOBAZAM
Hulpstof(fen)LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Frisium 10, tabletten 10 mg
Frisium 20, tabletten 20 mgClobazam


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw uw arts of apotheker .


In deze bijsluiter:
1.
Wat is Frisium en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Frisium gebruikt
3.
Hoe wordt Frisium gebruikt
4. Mogelijke
bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Frisium
6. Aanvullende
informatie


1.
WAT IS FRISIUM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Het werkzame bestanddeel van Frisium, clobazam, behoort tot een speciale groep van de
benzodiazepines, de 1,5 benzodiazepines.
Naast een angst-oplossende (anxiolytische) werking heeft clobazam ook een anti-epileptisch effect.
Frisium werkt dus ontspannend bij angst en is een extra hulp bij epilepsie samen met andere
geneesmiddelen.

Frisium kan om twee redenen worden voorgeschreven. De eerste is dat uw arts bij u overmatige angst
heeft geconstateerd, waardoor u zeer gespannen bent.
Een tweede reden is dat u behandeld wordt voor epilepsie, maar dat de resultaten niet bevredigend zijn
en dat u nog een ander geneesmiddel erbij nodig heeft.


2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U FRISIUM GEBRUIKT

Gebruik Frisium niet
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor clobazam of voor één van de andere bestanddelen van
Frisium.
-
als u lijdt aan een bepaalde spierzwakte (myasthenia gravis)
-
als u lijdt aan het zg slaap-apneu syndroom (korte perioden van niet ademhalen tijdens slaap).
-
als u ernstige problemen met ademhaling heeft
-
als uw lever onvoldoende werkt
Frisium BSL augustus 2008
1
« Vorige
[Frisium 20, tabletten 20 mg]
Volgende »
[Froben 50, omhulde tablet 50 mg]

Gevonden op deze pagina: