Bestanden
Home > Bestanden


Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie 50 g/l, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml en 1000 ml

RegistratienummerRVG 51661
Farmaceutische vormOplossing voor infusie
ToedieningswegParenteraal
ATCB05CX01 - Glucose
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum20 oktober 1992
RegistratiehouderFresenius Kabi Nederland BV
Amersfoortseweg 10E
3705 GJ ZEIST
Werkzame stof(fen)GLUCOSE 1-WATER
overeenkomend met
GLUCOSE 0-WATER
Hulpstof(fen)WATER, GEZUIVERD
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


IB3 tekst

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel
· Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie en waarvoor wordt het
gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie
gebruikt
3. Hoe wordt GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe wordt GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie bewaard?

GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie

Vorm en samenstelling
GLUCOSE 5% is een oplossing voor directe toediening in een ader.
Glucose 5% bevat per 1000 ml:
Glucose monohydraat

55 g
Overeenkomend met:
Glucose
50
g

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: water voor injecties.

Inschrijving
De registratiehouder is:
Fresenius Kabi Nederland B.V.
Postbus 2397
5202 CJ `s-Hertogenbosch

GLUCOSE 5%, INFUSIEVLOEISTOF is ingeschreven onder nummer RVG
51661

1. WAT IS GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie EN WAARVOOR
WORDT HET GEBRUIKT?
GLUCOSE 5% is een oplossing voor directe toediening in een ader.
GLUCOSE 5% wordt gebruikt bij uitdroging als er tegelijkertijd ook sprake is van
afwijkingen in de waterhuishouding.
GLUCOSE 5% wordt op de markt gebracht in glazen flessen, kunststofflessen of
kunststofzakken van verschillende inhoud.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U GLUCOSE 5%, oplossing voor

intraveneuze infusie TOEGEDIEND KRIJGT

GLUCOSE 5% moet niet gebruikt worden wanneer u last heeft van:

· Een teveel aan vloeistof in het lichaam.
· Een afwijking van de hypofyse waardoor er een heel hoge urineproductie is
(diabetes insipidus) als deze niet behandeld wordt.
· Suikerziekte die ontregeld is zolang er geen sprake is van lage
suikerconcentraties in het bloed.
· Afwijkingen in het gebruik van suiker door het lichaam na een operatie.
· Ernstige
"bloedvergiftiging"

Extra voorzichtigheid met GLUCOSE 5% is op zijn plaats bij:
· Suikerziekte.
· Een verminderd vermogen om het suikergehalte in het bloed te regelen.
· Een slecht functionerende lever.
· Vochtophoping in armen en/of benen (oedemen).

De zoutconcentraties in uw bloed worden tijdens de toediening nauwlettend in de
gaten gehouden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor U van
toepassing is, of dat in het verleden geweest is.

Zwangerschap
GLUCOSE 5% kan gedurende de zwangerschap worden toegediend.

Borstvoeding
GLUCOSE 5% kan gedurende het geven van borstvoeding worden toegediend.

Gebruik van GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie in combinatie
met andere geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen (catecholaminen, steroïden) zorgen ervoor dat glucose
minder goed wordt opgenomen.
Bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen die op het hart werken (hartglycosiden)
kan toediening van GLUCOSE 5% , leiden tot vergiftigingsverschijnselen.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort
geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt
verkrijgen.


3. HOE WORDT GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie
GEBRUIKT?
GLUCOSE 5% wordt via een toedieningssysteem direct in een ader gebracht.

Dagelijkse dosering
De dosering en de duur van de behandeling wordt aan uw persoonlijke behoeften
aangepast.
Overdosering:
Bij het te snel en in te grote hoeveelheden toedienen van Glucose 5% , kan er te veel
vocht in het lichaam terecht komen. Ook kan het evenwicht tussen diverse zouten in
het bloed ontregeld worden.
De glucose concentratie in het bloed kan stijgen en er kan glucose in de urine terecht
komen.

In geval u bemerkt dat GLUCOSE 5% te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan
uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan GLUCOSE 5% bijwerkingen veroorzaken. Deze
bijwerkingen zijn:
· Aderontsteking.
· Een te lage suikerconcentratie in het bloed als reactie op de toediening van
glucose.
· Een te hoge suikerconcentratie in het bloed en daardoor de aanwezigheid van
suiker in de urine.
· Ophoping van vet in de lever.
· Verstoringen in de concentraties van verschillende zouten (fosfaat, magnesium,
kalium).

In geval er bij U een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u
als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE WORDT GLUCOSE 5%, oplossing voor intraveneuze infusie
BEWAARD?

GLUCOSE 5% buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25oC, niet bevriezen.

Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik GLUCOSE 5% niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te
gebruiken na:"

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in oktober 2007.

« Vorige
[Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie 50 g/l, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml en 1000 ml]
Volgende »
[Glucose 10%, oplossing voor intraveneuze infusie 100 g/l, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml en 1000 ml]

Gevonden op deze pagina: