Bestanden
Home > Bestanden


Ibuprofen 200 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 23733
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist - UA meer dan 48 eenheden - UAD maximaal 48 eenheden
Registratiedatum16 november 1998
RegistratiehouderFocus Farma B.V
Lagedijk 1-3
1541 KA KOOG AAN DE ZAAN
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
ERYTHROSINE (E 127)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE (HYDRATE FORM UNKNOWN) (RI)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

IBUPROFEN 200 mg tabletten

Ibuprofen

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Ibuprofen 200 mg
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 aantal dagen.
-
Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1.
Wat is Ibuprofen en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Ibuprofen gebruikt
3.
Hoe wordt Ibuprofen gebruikt
4. Mogelijke
bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Ibuprofen
6. Aanvullende
informatie1.
WAT IS IBUPROFEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Ibuprofen behoort tot de groep van de ontstekingsremmende pijnstillers.
Ibuprofen, de werkzame stof werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend.
Ibuprofen 200 mg wordt toegepast bij de behandeling van:
∑ hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, mestruatiepijn, reumatische pijn, pijn en koorts bij griep en
verkoudheid of na een vaccinatie.2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U IBUPROFEN GEBRUIKT

Gebruik Ibuprofen niet
∑ als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of voor ťťn van de andere bestanddelen
van de tablet of voor andere ontstekingsremmende middelen (zoals bijvoorbeeld
acetylsalicylzuur, diclofenac, indomethacine). Dit kan zich onder andere hebben geuit in
astma-aanvallen, een verstopte neus of huiduitslag al dan niet met jeuk en galbulten na inname
van deze producten
∑ als u een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm hebt (actief of herhaaldelijk
terugkerend)
∑ bij een maag- of darmbloeding
∑ bij een hersenbloeding
∑ als u een ontsteking van de dikke darm hebt
∑ bij een ernstige storing van de nieren en/of de lever
∑ bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen
∑ bij aanleg voor bloedingen
∑ bij ernstig hartfalen
1

Wees extra voorzichtig met ibuprofen
Gebruik Ibuprofen in de volgende gevallen uitsluitend in overleg met uw arts:
∑ indien u in het verleden een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm hebt gehad;
∑ bij ouderen (deze groep patiŽnten is doorgaans gevoeliger voor de bijwerkingen van
ibuprofen);
∑ Indien u lijdt aan bloedstollingsstoornissen (ibuprofen kan namelijk in hoge doseringen de
bloedstolling remmen);
∑ Indien u lijdt aan een minder goed werkende lever of minder goed werkende nieren (meestal
zal uw arts de dosering aanpassen);
∑ Indien u lijdt aan verhoogde bloeddruk en/of een hartaandoening (ibuprofen kan namelijk
vocht vasthouden).

Indien er bloedverlies optreedt in de ontlasting (te herkennen aan een inktzwarte stinkende ontlasting)
dient direct te worden gestopt met het gebruik van ibuprofen en de arts te worden geraadpleegd.
Bloedverlies in de ontlasting wijst namelijk op een maag- of darmbloeding!

Indien de arts bij u een afwijking in het bloedbeeld heeft geconstateerd of een aanzienlijke stoornis in
de werking van de lever moet worden gestopt met het gebruik van ibuprofen.
Door de onstekingremmende werking van ibuprofen kunnen typische ontstekingsverschijnselen zoals
pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Het
gebruik van de tabletten wordt dan ook afgeraden bij patiŽnten met een infectie.

Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op
een hartaanval ("hartinfarct") of een beroerte. Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis en gebruik
het middel niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling. Het risico neemt toe naarmate de
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol spiegel
heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit is met name van toepassing
voor de volgende geneesmiddelen:
∑ Ontwateringsmiddelen (diuretica of "plaspillen"): ibuprofen kan de bloeddrukverlagende
werking van deze middelen verminderen;
∑ Antistollingsmiddelen: ibuprofen kan in hoge dosering de werking van deze middelen
versterken; meld het gebruik van ibuprofen daarom aan de trombosedienst;
∑ BŤta-blokkers (groep geneesmiddelen die wordt gebruikt bij verhoogde bloeddruk, pijn op de
borst en hartritmestoornissen): ibuprofen kan de bloeddrukverlagende werking van deze
middelen verminderen;
∑ Sterke ontstekingremmende middelen (zogenaamde corticosteroÔden, zoals prednison en
prednisolon): deze middelen kunnen de bijwerkingen van ibuprofen op de maag en darmen
versterken;
Digoxine (geneesmiddel bij slechte hartwerking), fenytoÔne (geneesmiddel bij epilepsie) en
lithium (geneesmiddel bij depressie): in incidentele gevallen kan ibuprofen de werking en/of
bijwerkingen van deze geneesmiddelen versterken

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?
Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld
acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep
bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers bijvoorbeeld Captopril, B-blokkers, angiotensine II ≠
antagonisten) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed hebben, of hierdoor beÔnvloed
2

worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen
gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap
Gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap, met name tijdens de laatste maanden, wordt sterk
afgeraden.
Indien u tijdens gebruik van ibuprofen zwanger wordt, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk en heeft zeer waarschijnlijk geen
effect op de zuigeling tenzij de zuigeling overgevoelig is voor ibuprofen.
Gebruik ibuprofen tijdens de periode van borstvoeding uitsluitend in overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Indien u tijdens het gebruik van ibuprofen last krijgt van duizeligheid dient u geen auto te besturen of
een machine te bedienen.3.
HOE WORDT IBUPROFEN GEBRUIKT
Indien u dit geneesmiddel op voorschrift van de arts gaat gebruiken, dan dient het voorschrift van de
arts te worden gevolgd.
De gebruikelijke doseringen zijn:
Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar wordt meestal begonnen met 2 tabletten (400 mg
ibuprofen) in een keer in te nemen, zonodig gevolgd door 1 of 2 tabletten (200 - 400 mg ibuprofen) per
keer elke 4 tot 6 uur, maximaal 6 tabletten (1200 mg ibuprofen) per etmaal.
Bij menstruatiepijn wordt meestal begonnen met 6 tabletten (1200 mg ibuprofen) per dag, in ernstige
gevallen kan deze dosis worden verhoogd tot 8 tabletten (1600 mg ibuprofen) per dag tot de klachten
onder controle zijn gebracht. Doseringen vanaf 1200 mg ibuprofen per dag dienen over 3 tot 4 giften te
worden verdeeld.
De aanbevolen doseringen niet overschrijden!

Wijze van gebruik
ReumapatiŽnten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste dosis direct na het ontwaken
innemen met wat thee of een andere drank. De werkzame stof wordt dan snel opgenomen, waardoor de
pijn en de stijfheid snel worden verlicht.
De volgende doses moeten na de maaltijd worden ingenomen.
De tabletten innemen met een half glas water op de lege maag.
Indien u last krijgt van maagklachten dienen de tabletten na de maaltijd te worden ingenomen met een
half glas water.

Wat moet u doen als u meer ibuprofen heeft gebruikt dan u zou mogen
Bij het innemen van teveel tabletten Ibuprofen (kinderen!) dient onmiddellijk de arts of het
dichtstbijzijnde ziekenhuis te worden gewaarschuwd. Bewaar de verpakking zodat de arts kan zien om
welk geneesmiddel het gaat.
Bij overdosering kunnen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken (soms met bloed), duizeligheid,
dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen.
In ernstige gevallen kunnen optreden: verlaagde bloeddruk, slecht werkende nieren en coma.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ibuprofen te gebruiken
Indien u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk tenzij het bijna tijd is voor
de volgende dosis.
In het laatste geval moet u de vergeten dosis niet meer innemen, doch overgaan op het oorspronkelijke
doseringsschema.
3

Verdubbel nooit zelf de dosering! Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van Ibuprofen
Stop nooit zelf met het gebruik van Ibuprofen doch overleg altijd eerst met uw arts. De pijnstillende en
ontstekingremmende werking van Ibuprofen zal na enkele dagen minder worden zo dat uw
oorspronkelijke klachten weer kunnen terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Ibuprofen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.

De frequentie van de bijwerkingen wordt als volgt ingedeeld:
Vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiŽnten
Soms: komt voor bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiŽnten
Zelden: komt voor bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiŽnten
Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiŽnten.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen:

Aandoeningen aan het bloed- en lymfestelsel
Zeer zelden: vochtophopingen, bijvoorbeeld aan enkel en polsen.
Bij regelmatig gebruik van meer dan 1000 mg ibuprofen per dag kan de bloedingstijd worden
verlengd. Dit is met name van belang voor patiŽnten met bloedstollingstoornissen en patiŽnten die
antistollingsmiddelen gebruiken (zie ook rubriek "gebruik met andere geneesmiddelen")

Aandoeningen aan het zenuwstelsel
Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slecht slapen, oorsuizen, neerslachtigheid

Aandoeningen aan het oog
Slecht zien

Aandoeningen aan het maagdarmstelsel
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten
Soms: misselijkheid, zuurbranden, pijn in de maagstreek
Zelden: braken, diarree
Zeer zelden: mondslijmvliesontsteking. In ernstige gevallen kan een maag- of darmbloeding optreden
bij daarvoor gevoelige personen (zie ook de rubriek "Wees extra voorzichtig met Ibuprofen")

Aandoeningen aan lever en gal
Zeer zelden: een gele huidskleur, een geel beslag in de ogen

Aandoeningen aan huid en onderhuid
Soms: huiduitslag, in de vorm van waterige blaasjes, bobbeltjes of rode tot paarsachtige vlekken, al
dan niet gepaard gaande met jeuk. De ernst van de huiduitslag kan nogal variŽren.
Zeer zelden: in een enkel geval kan haaruitval bij vrouwen van het negroÔde ras optreden.
Spontaan optredende blauwe plekken op de huid of de slijmvliezen

Algemene aandoeningen
Soms: indien u kort na een inname van ibuprofen last krijgt van koorts, een algeheel beroerd gevoel en
huiduitslag, dan bent u overgevoelig voor ibuprofen. In deze laatste gevallen, moet u het gebruik van
ibuprofen staken en contact opnemen met uw arts
Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus
4

Een aantal niet zo vaak voorkomende bijwerkingen zijn voor uzelf als zodanig niet te herkennen, maar
kunnen zich uiten in de vorm van vochtophopingen, bijvoorbeeld aan enkel en polsen, een gele
huidskleur, een geel beslag in de ogen, spontaan optredende blauwe plekken op de huid of de
slijmvliezen of een hardnekkige keelpijn. Deze laatste 4 symptomen kunnen met name optreden na
langdurig gebruik van hoge doseringen.
Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op
een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.
Vochtophoping (oedeemvorming), hoge bloeddruk (hypertensie) en verminderde werking van het hart
(hartfalen) zijn gemeld bij het gebruik van NSAID's (zoals bijvoorbeeld Ibuprofen).

Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.5.
HOE BEWAART U IBUPROFEN
De tabletten bewaren beneden de 25įC op een droge plaats en in de originele verpakking.
De tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum achter "Niet te
gebruiken na" of achter de aanduiding "EXP." (=expiry date = vervaldatum) op de strip.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.


6.

AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Ibuprofen
∑ Het werkzame bestanddeel is ibuprofen. Ibuprofen 200 mg bevat per tablet 200 mg ibuprofen
∑ De andere bestanddelen zijn maÔszetmeel, lactose, microkristallijne cellulose,
croscarmellosennatrium, magnesiumstearaat, colloÔdaal siliciumdioxide, hydropropylmethyl-
cellulose, glyceryltriacetaat, en de kleurstoffen titaandioxide (E 171) en erytrosine (E 127)

De tabletten zijn omhuld, dat wil zeggen voorzien van een beschermend laagje.

Hoe ziet Ibuprofen er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Ibuprofen 200 mg wordt geleverd in doordrukstrips ŗ 10 tabletten per strip (3 strips per doosje).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Registratiehouder:
Karib Limited,
Karib House, 63-65 Imperial Way,
Croydon Surrey CR0 4RR, UK

Fabrikant

Focus Farma BV
Lagedijk 1-3
1541 KA Koog aan de Zaan, NL
Tel.: +31 (0)75 612 0511
Fax: +31 (0)75 614 4031
E-mail: info@focusfarma.nl

Apothecon BV
Nijverheidsweg 3
3771 ME Barneveld
Tel.: +31 (0)342 426120
Fax: +31 (0)342 426130
E-mail: info@apothecon.nl

Voor inlichtingen en correspondentie:
C/o Karib Ltd.
5

Focus Care Pharmaceuticals BV
Lagedijk 1-3, NL-1541 KA Koog a/d/ Zaan
The Netherlands
Telefoon: +31 (0) 75 612 0511
Telefax: +31 (0) 75 614 4031

In het register ingeschreven onder:
Ibuprofen 200 mg, tabletten RVG 23733

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2010

6

« Vorige
[Ibuprofen 200 mg, tabletten]
Volgende »
[Ibuprofen 400 mg, tabletten]