Bestanden
Home > Bestanden


Indapamide Apotex 2,5 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 25749
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC03BA11 - Indapamide
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum29 augustus 2000
RegistratiehouderUnichem Laboratories Limited
Studio 8b, Ard Gaoithe Commercial Centre, Ard Gaoithe Business Park, Cashel Road
CLONMEL, CO. TIPPERARY (IERLAND)
Werkzame stof(fen)INDAPAMIDE 0-WATER
Hulpstof(fen)LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


INDAPAMIDE APOTEX 2,5 mg
Module 1.3.1.3


RVG 25749
PIL


Version 2008_10
Page 1 of 6

1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLETBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

INDAPAMIDE APOTEX 2,5 mg
tabletten

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Indapamide Apotex 2,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Indapamide Apotex 2,5 mg gebruikt
3. Hoe wordt Indapamide Apotex 2,5 mg gebruikt
4. Mogelijke

bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Indapamide Apotex 2,5 mg
6. Aanvullende

informatie

1. Wat is Indapamide Apotex 2,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt

Geneesmiddelengroep
Indapamide behoort tot de groep van de zogenaamde diuretica (plasmiddelen).
Het heeft een bloeddrukverlagende werking.

Toepassing van het geneesmiddel
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met een verhoogde bloeddruk.

2. Wat u moet weten voordat u Indapamide Apotex 2,5 mg gebruikt

Gebruik Indapamide Apotex 2,5 mg niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor indapamide, sulfamideverbindingen of voor één van de
andere bestanddelen van Indapamide Apotex 2,5 mg
- als u een slechte nierfunctie heeft
- als u leverfunctiestoornissen heeft
- als u ernstig verlaagde kaliumconcentraties in het bloed heeft (hypokaliëmie) (in ernstige vorm te
herkennen aan spierkrampen en vermoeidheid)

Wees extra voorzichtig met Indapamide Apotex 2,5 mg
- bij stoornissen in de water- en zouthuishouding, suikerziekte (diabetes mellitus), jicht of
nierklachten
- als u aan sport doet; de werkzame stof kan een positieve uitslag geven bij dopingtests
- als u een verminderde leverwerking heeft; u kunt ernstige leverfunctiestoornissen (hepatische
encefalopathie) ontwikkelen. De toediening van het diureticum moet in dat geval onmiddellijk
gestaakt worden.
- als u een onderzoek naar de functie van de bijschildklier moet ondergaan. Stel uw arts hiervan op
« Vorige
[Indapamide Apotex 2,5 mg, tabletten]
Volgende »
[Indapamide Mylan 2,5 mg, tabletten]

Gevonden op deze pagina: