Bestanden
Home > Bestanden


Lercanidipine HCL Actavis 10 mg, filmomhulde tabletten

RegistratienummerRVG 101997
ProcedurenummerDK/H/1490/001
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC08CA13 - Lercanidipine
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum18 december 2009
RegistratiehouderActavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 HAFNARFJORDUR (IJSLAND)
Werkzame stof(fen)LERCANIDIPINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
overeenkomend met
LERCANIDIPINE
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
POVIDON K 30 (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Lercanidipine HCl Actavis 10 en 20 mg, filmomhulde tabletten RVG 101997 en 101998
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter
Rev.nr. 1002
Pag. 1 van 6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Lercanidipine HCl Actavis 10 mg, filmomhulde tabletten
Lercanidipine HCl Actavis 20 mg, filmomhulde tabletten

Lercanidipine HCl
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u
het geneesmiddel heeft gekregen.
· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Lercanidipine HCl Actavis en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Lercanidipine HCl Actavis gebruikt
3. Hoe wordt Lercanidipine HCl Actavis gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lercanidipine HCl Actavis
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS LERCANIDIPINE HCL ACTAVIS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Lercanidipine HCl behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers
(dihydropyridinederivaten) worden genoemd, die de toegang voor calcium blokkeren tot de spiercellen van
het hart en de bloedvaten die het bloed uit het hart leiden (de slagaderen). De toegang van calcium tot deze
cellen veroorzaakt contractie van het hart en vernauwing van de slagaderen. Door de toegang van calcium te
blokkeren verminderen calciumkanaalblokkers het samentrekken (de contractie) van het hart en verwijden de
slagaderen, zodat de bloeddruk wordt verlaagd.

Lercanidipine HCl Actavis is aan u voorgeschreven voor de behandeling van uw hoge bloeddruk, ook wel
hypertensie genoemd.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LERCANIDIPINE HCL ACTAVIS GEBRUIKT

Gebruik Lercanidipine HCl Actavis niet
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor lercanidipine of voor één van de andere bestanddelen van
Lercanidipine HCl Actavis, filmomhulde tabletten
· Als u eerder allergisch heeft gereageerd op geneesmiddelen die nauw verwant zijn aan Lercanidipine
HCl Actavis, filmomhulde tabletten (zoals amlodipine, nicardipine, felodipine, isradipine, nifedipine of
lacidipine)
· Als u lijdt aan bepaalde hartaandoeningen:
- niet onder controle gebracht hartfalen
- verstoorde uitstroom van bloed uit het hart
- iinstabiele angina pectoris (wanneer de aanvallen van een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst
vaker optreden, meer pijn doen of ook tijdens rust optreden)
- als u minder dan een maand geleden een hartaanval heeft gehad

« Vorige
[Lercanidipine HCL Actavis 10 mg, filmomhulde tabletten]
Volgende »
[Lercanidipine HCL Actavis 20 mg, filmomhulde tabletten]