Bestanden
Home > Bestanden


Miconazolnitraat J-C vaginale crème 20 mg/g, vaginale crème

RegistratienummerRVG 20639=06221
Farmaceutische vormCrème voor vaginaal gebruik
ToedieningswegVaginaal gebruik
ATCG01AF04 - Miconazole
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum13 november 1996
RegistratiehouderJanssen-Cilag B.V.
Dr. Paul Janssenweg 150
5026 RH TILBURG
Werkzame stof(fen)MICONAZOLNITRAAT
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER 
 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème 20 mg/g 
(miconazolnitraat) 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. 

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn 
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

  Wanneer Ã©Ã©n van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
In deze bijsluiter:  
1. 
Wat is Miconazolnitraat J-C en waarvoor wordt het gebruikt 
2. 
Wat u moet weten voordat u Miconazolnitraat J-C gebruikt 
3. 
Hoe wordt Miconazolnitraat J-C gebruikt 
4. Mogelijke 
bijwerkingen 
5. 
Hoe bewaart u Miconazolnitraat J-C 
6. Aanvullende 
informatie 
 
 
 
1. 
WAT IS MICONAZOLNITRAAT J-C EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème bevat miconazolnitraat (20 mg per gram crème). 
Miconazolnitraat is de stof die zorgt voor de werking van Miconazolnitraat J-C vaginale crème. Het 
doodt schimmels in de vagina. 
 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème wordt gebruikt tegen schimmelinfecties van de vagina en/of de 
huid rond de vagina. U heeft Miconazolnitraat J-C vaginale crème gekregen omdat u last heeft van 
zo’n schimmelinfectie. De kenmerken ervan zijn roodheid, jeuk en witte afscheiding. 
 
 
2. 
WAT U MOET WETEN VOORDAT U MICONAZOLNITRAAT J-C  GEBRUIKT 
 
 Gebruik Miconazolnitraat J-C NIET 
als u allergisch (overgevoelig) bent voor miconazolnitraat of voor een van de andere bestanddelen van 
Miconazolnitraat J-C. Welke dit zijn, vindt u onder: ‘6. Aanvullende informatie’. Overgevoeligheid 
kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u 
hiervan last krijgt, stop dan met Miconazolnitraat J-C en raadpleeg uw arts. 
 
Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat J-C 

bij overgevoeligheid. Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name 
middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook 
overgevoelig bent voor Miconazolnitraat J-C vaginale crème. 

in de overgang. Bent u in de overgang? Dan kan het zijn - als bij u de vaginawand ontstoken is 
- dat de werkzame stof uit Miconazolnitraat J-C vaginale crème meer in het bloed terechtkomt 
dan anders het geval zou zijn. 

en irritatie. Bij ernstige infecties kan door het inbrengen van de crème enige irritatie ontstaan. 
Heeft u veel last van irritatie, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts. 

en besmetting van de partner. Als uw seksuele partner ook besmet is, moet deze ook met een 
antischimmelmiddel worden behandeld. Raadpleeg bij twijfel uw arts. 
1 13-10-2011 


en condoom of pessarium. De hulpstoffen van de crème kunnen het rubber van rubberen 
voorbehoedmiddelen aantasten, waardoor de bescherming tegen zwangerschap of seksueel 
overdraagbare ziekten verloren kan gaan. Als u ter bescherming een condoom of pessarium 
(rubberen kapje in de vagina) gebruikt, kunt u daarom beter tijdens de behandelperiode tot 3 
dagen na het inbrengen van de laatste crème geen gemeenschap hebben. Wilt u wel een 
condoom of pessarium gebruiken, meld dit dan aan uw arts. Deze kan dan in plaats van de 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème misschien een ander geneesmiddel voorschrijven. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd. 

De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij 
suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening 
versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Miconazolnitraat J-C een van 
deze middelen gebruikt. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
Zwangerschap. Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap 
gebruiken.  
Borstvoeding. Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème voor zover bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode 
van borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Miconazolnitraat 
J-C vaginale crème het reactievermogen nadelig beïnvloedt. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Miconazolnitraat J-C 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème bevat benzoëzuur (E 210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320). 
Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. 
 
 
3. 
HOE WORDT MICONAZOLNITRAAT J-C GEBRUIKT 
 
Volg bij het gebruik van Miconazolnitraat J-C nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel 
uw arts of apotheker. Over het algemeen zijn de regels als volgt. 
 
Breng Miconazolnitraat J-C vaginale crème 1 keer per dag aan. De kuur duurt meestal 14 dagen. 
Meestal verdwijnt de jeuk binnen 3 dagen. Het is echter uiterst belangrijk om de voorgeschreven 
kuur helemaal af te maken (dus 14 dagen door te gaan met de behandeling). Doet u dit niet, dan 
kunnen de klachten weer terugkomen. Als het nodig is, kan uw arts u nog een kuur voorschrijven. 
Ga ook door tijdens de menstruatie. 
 
Het is het beste om Miconazolnitraat J-C vaginale crème aan te brengen vlak voordat u gaat slapen. De 
crème blijft dan het beste op zijn plaats.  
Het is handig om inlegkruisjes te gebruiken; de crème kan misschien vlekken geven. 
 
Hygiënische maatregelen 
Houd de toiletspullen die met de schimmelinfectie in aanraking komen (handdoek, washandje) alleen 
voor eigen gebruik, om te voorkomen dat u anderen besmet. Verder kunt u zich wassen zoals 
gewoonlijk. Overigens kan te vaak met zeep wassen een schimmelinfectie bevorderen. 
 
Nieuwe tube openmaken 
Draai de dop los, keer hem om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit. 
2 13-10-2011 

 
Gebruik van de wegwerp-inbrenghulzen 
Als u Miconazolnitraat J-C vaginale crème gebruikt voor behandeling van een schimmelinfectie in de 
vagina, gebruik dan de bijgeleverde inbrenghulzen (‘applicatoren’) om de crème goed diep in de 
vagina in te brengen. U gebruikt de inbrenghulzen als volgt.  

Draai de dop van de tube en schroef een van de wegwerp-inbrenghulzen, met het uiteinde waar 
het groene streepje staat, op de tube. Let erop dat u de inbrenghuls niet op de tube schuift; de 
inbrenghuls beschadigt dan. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Knijp nu voorzichtig in de tube, zodat de crème in de inbrenghuls komt. Het binnenste deel van 
de huls (de zuiger) schuift nu naar buiten. Stop met knijpen als de streep verschijnt waarbij 
‘STOP’ staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Schroef de gevulde inbrenghuls nu van de tube en schroef direct weer de dop op de tube. U kunt 
de crème het beste inbrengen als u  op uw rug ligt met gespreide benen en opgetrokken knieën. 
Breng dan de inbrenghuls zo diep mogelijk in de vagina (zie figuur). Druk de zuiger helemaal 
in: de crème komt nu in de vagina. Verwijder daarna de inbrenghuls en gooi hem weg. 
 
     
 
 

Neem iedere avond een nieuwe inbrenghuls (er zitten 2 reservehulzen in de verpakking). 
 
Wat u moet doen als u meer van Miconazolnitraat J-C heeft gebruikt dan u zou mogen  
Mocht iemand per ongeluk Miconazolnitraat J-C vaginale crème hebben ingeslikt, waarschuw dan een 
arts. Doe dit zeker wanneer deze persoon ook geneesmiddelen tegen epilepsie, suikerziekte of 
trombose gebruikt. Wanneer Miconazolnitraat J-C vaginale crème wordt ingeslikt, kunnen braken en 
diarree voorkomen. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat J-C te gebruiken 
Breng geen dubbele dosis aan of in om een vergeten dosis in te halen, maar verzet uw schema een 
dag.Wanneer u bent vergeten de crème in of aan te brengen, doe dit dan bij de volgende gelegenheid 
(voordat u gaat slapen). Het is natuurlijk beter om niet te vergeten de crème aan of in te brengen. 
 
3 13-10-2011 

Als u stopt met het gebruik van Miconazolnitraat J-C 
Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat J-C vaginale crème kunnen de 
klachten weer terugkeren. Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Miconazolnitraat 
J-C vaginale crème. 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat J-C bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 
deze bijwerkingen krijgt. 
 
De volgende bijwerkingen worden het meest gemeld: 
hoofdpijn, vaginale irritatie, jeuk en branderig gevoel.  
 
Van Miconazolnitraat J-C zijn de onderstaande bijwerkingen bekend. Deze zijn als volgt 
onderverdeeld: 

vaak (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten) 

soms (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten) 

zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten) 

zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) 

niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
 
De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor: 

Zenuwstelsel: hoofdpijn. 

Borsten en geslachtsorganen: jeuk, vervelend en branderig gevoel aan de vagina. 
 
De volgende bijwerkingen komen vaak voor: 

Maag en darmen: buikpijn, maagpijn, misselijkheid. 

Borsten en geslachtsorganen: pijnlijke soms onregelmatige menstruatie. 
 
De volgende bijwerkingen komen soms voor: 

Nieren en urinewegen: pijn bij het plassen. 
- Huid:huiduitslag eventueel met jeuk. 

Infecties: urineweginfectie. 

Borsten en geslachtsorganen: vaginale afscheiding, bloeding en pijn aan de vagina. 
 
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen, maar hoe vaak is niet bekend

Huid: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk. 

Algemeen en in/om de vagina: reactie op de plaats waar de crème is aangebracht. 
- Afweersysteem: allergische reactie of overgevoeligheidsreactie. In ernstige gevallen: een reactie 
waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en 
klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met plotselinge 
vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of 
jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Een andere mogelijke overgevoeligheidsreactie gaat 
gepaard met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking 
(Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met 
grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van 
Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van 
Miconazolnitraat J-C en raadpleeg uw arts. 

Borsten en geslachtsorganen: krampen van het bekken, irritatie in de vagina. 
 
Wanneer Ã©Ã©n van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. 
HOE BEWAART U MICONAZOLNITRAAT J-C 
4 13-10-2011 

 
De juiste bewaarwijze is: 
• 
in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen); 
• 
samen met deze gebruiksaanwijzing; 
• 
niet boven 25 Â°C. 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik Miconazolnitraat J-C niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2010 of 
EXP.: 08-2010 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2010 niet meer mag gebruiken. Raadpleeg 
bij twijfel uw apotheker. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE 
INFORMATIE 
 
Wat bevat Miconazolnitraat J-C vaginale crème 

Het werkzame bestanddeel is miconazolnitraat. 

De andere bestanddelen zijn macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl 
macrogolglycerides, vloeibare paraffine, benzoëzuur (E 210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol 
(E 320; 0,052 mg/g) en water. 
 
Hoe ziet Miconazolnitraat J-C er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème is een witte crème verpakt in een tube met een inhoud van 78 
gram met 16 wegwerp-inbrenghulzen. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Miconazolnitraat J-C vaginale crème 20 mg/g is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven 
onder RVG 20639=06221 op naam van Janssen-Cilag B.V., Postbus 90240, 5000 LT Tilburg, e-mail: 
janssen-cilag@jacnl.jnj.com. 
 
De fabrikant is Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011 
5 13-10-2011 

« Vorige
[Miconazolnitraat J-C vaginale crème 20 mg/g, vaginale crème]
Volgende »
[Miconazolnitraat JJC crème 20 mg/g, crème]