Bestanden
Home > Bestanden


Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers, strooipoeder

RegistratienummerRVG 21062=06195
Farmaceutische vormStrooipoeder
ToedieningswegCutaan gebruik
ATCD01AC02 - Miconazole
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum14 april 1997
Registratiehouder
Kralingseweg 201
3062 CE ROTTERDAM
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


bij Schimmelinfecties van de huid 
 

20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers 
 
20 gram 
 
Volwassenen en kinderen 
 
(!) Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers al 
vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag 
uw arts, apotheker of drogist om uitleg als iets niet duidelijk is.  
 
1. Wat is Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers? 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers bevat 
miconazolnitraat (20 mg per gram poeder). Miconazolnitraat is de stof die zorgt 
voor de werking van Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers. Het doodt vrijwel alle schimmels en sommige bacteriën die de huid 
kunnen besmetten. Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers is een wit poeder. Het bevat verder enkele hulpstoffen, namelijk talk 
(E553B), zinkoxide en colloïdaal siliciumdioxide. Miconazolnitraat 20 mg/g 
strooipoeder Samenwerkende Apothekers is verpakt in een strooibusje met een 
inhoud van 20 gram. 
 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers is in het 
Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 21062=06195 op 
naam van Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 
CE Rotterdam. 
 
2. Wanneer gebruikt u Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers? 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers wordt 
gebruikt bij een schimmelinfectie van de huid. Het is bedoeld om te gebruiken 

behandeling). Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers wordt enerzijds gebruikt als nabehandeling van de kloven en 
letsels, en anderzijds om uw sokken, kousen en schoenen te ontsmetten als u 
een schimmelinfectie van de voet heeft. 
 
3. Wanneer mag u Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers niet gebruiken? 
U mag Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers niet 
gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor Ã©Ã©n van de bestanddelen 
ervan. Welke dit zijn, vindt u onder: (1.) ’Wat is Miconazolnitraat 20 mg/g 
strooipoeder Samenwerkende Apothekers?’. Overgevoeligheid kunt u 
herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of ernstige verergering van de 
huidaandoening waarvoor u dit middel gebruikt. Als u hiervan last krijgt, stop 
dan met Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers en 
raadpleeg uw arts. 
 
 

4. Welke speciale voorzorgen moet u nemen? 
ï‚·  Zwangerschap 
Bent u in verwachting? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers voor zover 
bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap gebruiken. 
ï‚·  Borstvoeding 
Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u  
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers voor zover 
bekend zonder bezwaar gebruiken tijdens de periode van borstvoeding. 
ï‚·  Overgevoeligheid 
Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name 
middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn 
dat u ook overgevoelig bent voor Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers. 
ï‚·  Niet inademen 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers bevat talk, 
dat de luchtwegen kan irriteren. Zorg er daarom voor dat de strooipoeder niet 
wordt ingeademd. Let hier met name op bij de behandeling van (kleine) 
kinderen. 
ï‚·  Hygiënische maatregelen 
Was de besmette lichaamsdelen elke dag. Houd de voorwerpen die met de 
schimmelinfectie in aanraking komen alleen voor eigen gebruik (handdoek, 
washandje, borsteltje, nagelknipper), om te voorkomen dat u anderen besmet. 
Trek na behandeling van de voeten schone sokken of kousen aan. Strooi 
verder elke dag wat Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers in uw kousen en af en toe ook wat in uw schoenen. 
ï‚·  Ogen en wonden 
Zorg ervoor dat de strooipoeder niet in uw ogen komt, en strooi het niet op open 
wonden. Als er per ongeluk toch poeder in de ogen komt, spoel ze dan direct 
met veel water. 
ï‚·  Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke 
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet 
waarschijnlijk dat Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers het reactievermogen nadelig beïnvloedt.  
 
5. Andere geneesmiddelen en Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers 
Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere 
geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen 
die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet 
tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde 
aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering van één van de middelen).  
ï‚·  Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig 
worden gecontroleerd. 
ï‚·  De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen 
(bijvoorbeeld tabletten bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij 
epilepsie), kunnen bij gelijktijdige toediening versterkt worden. Daarom dient u 
voorzichtig te zijn als u naast Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers één van deze middelen gebruikt. 
 
6. Dosering van Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers 
Wanneer uw arts het strooipoeder heeft voorgeschreven, dient u zich aan de 
aanwijzingen van de arts te houden. In het algemeen wordt geadviseerd om de 

letsels 1 tot 2 maal per dag te behandelen, zonder ook maar een dag over te 
slaan. Wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na 2 tot 6 
weken), ga dan nog 10 dagen door met behandelen. Hiermee voorkomt u dat 
de klacht snel terugkomt. Als u een schimmelinfectie aan de voet heeft, 
behandel dan ook uw kousen en schoenen dagelijks met Miconazolnitraat 20 
mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers. 
Wanneer na 14 dagen gebruik van Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers geen enkele verbetering van de aandoening is 
opgetreden, raadpleeg dan uw arts. 
 
7. Hoe moet u Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers gebruiken? 
1.  Was de aangetaste plekken en haal de losse schilfers weg. Droog de 
plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: 
ook tussen de tenen. 
2.  Strooi  Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers 
op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf het 
poeder zachtjes uit. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de 
voetzool. 
3.  Was daarna zorgvuldig uw handen. 
4.  Trek dan schone kleren/kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf   
      niet opnieuw en geneest de huid sneller. 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers wordt 
meestal gebruikt als ondersteuning van een behandeling met crème of zalf, 
bijvoorbeeld bij voetschimmel. 
 
8. Stoppen met Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers 
Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat 20 mg/g 
strooipoeder Samenwerkende Apothekers kunnen de klachten weer terugkeren. 
Zelfs nadat elk spoor van de aandoening verdwenen is (meestal na 2 tot 6 
weken), moet u nog 10 dagen doorgaan met behandelen. 
 
9. Wat moet u doen bij een overdosering? 
Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Miconazolnitraat 
20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers heeft gebruikt dan is 
aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder (6.) â€˜Dosering van 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers’). Wanneer 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers te dik of te 
vaak wordt gebruikt, kunnen er roodheid, zwelling of een brandend gevoel 
ontstaan. Stop in dit geval met Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers en raadpleeg uw arts. 
Als iemand per ongeluk Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder 
Samenwerkende Apothekers heeft ingeslikt of ingeademd, raadpleeg dan een 
arts. Wanneer Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers wordt ingeademd kunnen niezen, hoesten, benauwdheid, versnelde 
ademhaling, blauwe verkleuring van de lippen, tong, huid en slijmvliezen door 

 
10. Wat moet u doen als u bent vergeten Miconazolnitraat 20 mg/g 
strooipoeder Samenwerkende Apothekers te gebruiken? 
Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers aan te 
brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen 

dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. 
Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel aan te brengen. 
 
11. Mogelijke bijwerkingen 
Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste 
effecten: de zogenaamde bijwerkingen. De behandeling met Miconazolnitraat 
20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers wordt in het algemeen goed 
verdragen (als u het tenminste gebruikt volgens de aanwijzingen).  
 
De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): 
ï‚·  Afweersysteem: allergische reactie of overgevoeligheidsreactie. In ernstige gevallen: een 
reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, 
onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met 
plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), 
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Een andere mogelijke 
overgevoeligheidsreactie gaat gepaard met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, 
gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). Ook kan een ernstige 
overgevoeligheidsreactie optreden met grote samensmeltende blaren waarbij uw opperhuid kan 
afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop 
dan met het gebruik van Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers 
en raadpleeg uw arts.  
ï‚·  Huid: ontsteking van de huid, tekort aan pigment, branderig gevoel op de huid, lichte irritatie, 
huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk, roodheid en huiduitslag. 
 
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook 
als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing. 
 
12. Hoe bewaart u Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers ? 
De juiste bewaarwijze is:  
ï‚·  in een afgesloten strooibusje (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen); 
ï‚·  samen met deze gebruiksaanwijzing; 
ï‚·  niet boven 25 ºC; 
ï‚·  buiten het bereik en zicht van kinderen. 
 
Hoe lang is Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende 
Apothekers houdbaar? 
Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers is 
houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard).  
Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2008 of EXP.: 08-2008 betekent dat u het 
geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken.  
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker of drogist. 
 
Laatste gedeeltelijke herziening in juli 2012. 
 
Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten... 
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat 
gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt.  
 
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u 
geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat. 
Wat houdt een juist gebruik in? 
ï‚·  Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen. 
ï‚·  Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid. 

ï‚·  Gebruik het niet langer dan is aangegeven. 
 
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. 
 
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van 
anderen. 
 
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een 
overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen. 
 
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de 
gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen. 
 
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is 
meestal te vochtig. 
 
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de 
chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu. 
 
Wilt u meer weten over Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers of 
over schimmelaandoeningen van de huid? 
Vragen over Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers of over 
schimmelaandoeningen van de huid kunt u het beste stellen aan uw arts, apotheker of drogist.  
 
 
 

« Vorige
[Miconazolnitraat 20 mg/g crème Samenwerkende Apothekers, crème]
Volgende »
[Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers, strooipoeder]

Gevonden op deze pagina: