Bestanden
Home > Bestanden


Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g, hydrofiele crme

RegistratienummerRVG 22843=15382
Farmaceutische vormCrme
ToedieningswegCutaan gebruik
ATCD01AC02 - Miconazole
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum27 april 1998
RegistratiehouderApotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR LEIDEN
Werkzame stof(fen)MICONAZOLNITRAAT
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


 
 
 
MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g  
Module  1.3.1.3 
 
 
RVG 22843=15382 
PIL 
 
 
  Version 2008_10 
Page 1 of 4 
 
 
 
 
 
1.3.1.3  PATIENT INFORMATION LEAFLET 
 
 
Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g, hydrofiele crème 20 mg/g 
 
 
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE 
INFORMATIE VOOR U.
 
 
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een 
milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om 
Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
• 
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
• 
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies, indien nodig. 
• 
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1.  Wat is Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt? 
2.  Wat u moet weten voordat u Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g opbrengt 
3.  Hoe wordt Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g opgebracht? 
4.  Mogelijke bijwerkingen 
5.  Hoe bewaart u Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g? 
 
 
•  Het werkzame bestanddeel is  
miconazolnitraat, 20 mg per gram hydrofiele crème. 
•  Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn  
ethyleenglycolpalmitostearaat en polyoxyethyleenglycolpalmitostearaat, oleoyl macrogolglyceriden, 
paraffine, benzoëzuur (E210: 2 mg/g), water. 
 
 
Registratiehouder 
Apotex Europe BV 
Darwinweg 20 
2333 CR Leiden 
Nederland 
 
Voor informatie: 
Apotex Nederland BV 
Postbus 408 
2300 AK Leiden 
Nederland 
Tel.nr.: 071 524 3100 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 22843=15382, Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g, hydrofiele crème. 
 
 
1. WAT IS MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 
 
Farmaceutische vorm en inhoud 
De hydrofiele crème is verpakt in tubes à 30 gram. 

 
 
 
MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g  
Module  1.3.1.3 
 
 
RVG 22843=15382 
PIL 
 
 
  Version 2008_10 
Page 2 of 4 
 
 
 
 
 
 
Geneesmiddelengroep 
Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat 
schimmels worden gedood. 
 
Gebruiken 

bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat gevoelige 
schimmels en gisten. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g OPBRENGT 
 
Gebruik Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g niet 

wanneer u overgevoelig bent voor miconazolnitraat of voor andere bestanddelen van deze 
hydrofiele crème. 
 
Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g 
-  omdat miconazolnitraat overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante 
antischimmelmiddelen (econazol, isoconazol, ketoconazol) kan veroorzaken; omgekeerd kunnen 
deze verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazolnitraat tot gevolg hebben 
-  wanneer u last krijgt van overgevoeligheidsreacties; u dient uw arts te waarschuwen 
-  wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is; de behandeling dient nog circa tien dagen 
voortgezet te worden om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen 
-  wanneer u hulpmiddelen gebruikt bij de behandeling; alle voorwerpen die met de letsels in 
aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen uitsluitend voor 
persoonlijk gebruik voorbehouden te worden 
-  wanneer u infecties van de voeten behandelt. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het 
aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. Nadien de voeten zeer 
zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal daartoe voorbehouden handdoek. 
Om herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen, kunt u dagelijks een weinig Miconazolnitraat 
Apotex 20 mg/g strooipoeder op het letsel strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de 
kousen en schoenen. Vervolgens Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g hydrofiele crème op de letsels 
aanbrengen en zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en op de zool. Na elke behandeling schone 
kousen aantrekken 
-  omdat contact met de ogen vermeden dient te worden. 
 
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in 
het verleden is geweest. 
 
Zwangerschap 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden 
gebruikt in de zwangerschap. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt. 
 
Borstvoeding 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden 
gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het 
vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 

 
 
 
MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g  
Module  1.3.1.3 
 
 
RVG 22843=15382 
PIL 
 
 
  Version 2008_10 
Page 3 of 4 
 
 
 
 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g 
De hydrofiele crème bevat benzoëzuur. Hierdoor kan irritatie van de huid, de ogen en de slijmvliezen 
optreden en is er een verhoogde kans op het optreden van geelzucht bij pasgeboren baby's. 
 
Gebruik van Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g in combinatie met andere geneesmiddelen 
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of 
bijwerking beïnvloeden. Voor zover bekend treedt er geen wisselwerking op bij gelijktijdig gebruik van 
een ander (genees)middel. 
 
 
3. HOE WORDT MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g OPGEBRACHT? 
 
Dosering en wijze van gebruik 
 
Indien uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt: 
 
Huidinfecties 
Een weinig crème één of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en dun 
uitstrijken. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen tegelijkertijd en als 
nabehandeling dagelijks een weinig Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g, strooipoeder op het letsel te 
strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. De behandeling dient 
ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot 
vijf weken). 
 
Nagelinfecties 
De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén tot tweemaal per dag een weinig crème op de 
geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde hechtpleister. De 
behandeling voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie 
weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn optreden (meestal na 
ongeveer 32 weken). 
 
Opmerking
: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk. 
 
Als u merkt dat Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw 
arts of apotheker. 
 
U mag de hydrofiele crème en de Miconazolnitraat Apotex 20, strooipoeder niet langer dan 14 dagen 
gebruiken zonder een arts te raadplegen. 
 
 
Wat u moet doen wanneer u te veel van Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g heeft opgebracht 
Wanneer u teveel van Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g heeft opgebracht, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g op te brengen 
Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog op. Als het echter 
bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 
doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g op om zo de 
vergeten dosis in te halen.  
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
 
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g 
wordt gestopt 


 
 
 
MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g  
Module  1.3.1.3 
 
 
RVG 22843=15382 
PIL 
 
 
  Version 2008_10 
Page 4 of 4 
 
 
 
 
 
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat Apotex 
20 mg/g kunnen de klachten mogelijk terugkeren. 
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g bijwerkingen veroorzaken. 
Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. 
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen: 
 
Afweersysteem 
Overgevoeligheidsverschijnselen. 
 
Huid 
Irritatie, roodheid, branderigheid. 
 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, 
informeer dan uw arts of apotheker. 
 
5. HOE BEWAART U MICONAZOLNITRAAT APOTEX 20 mg/g? 
 
Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking. 
 
Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. 
 
Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na of 
"exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2009 
 
 

« Vorige
[Miconazolnitraat 20 mg/g strooipoeder Samenwerkende Apothekers, strooipoeder]
Volgende »
[Miconazolnitraat Sandoz crme 20, crme 20 mg/g]