Bestanden
Home > Bestanden


Miconazolnitraat Sandoz crème 20, crème 20 mg/g

RegistratienummerRVG 22848=15382
Farmaceutische vormCrème
ToedieningswegCutaan gebruik
ATCD01AC02 - Miconazole
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum27 april 1998
Registratiehouder
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


Sandoz B.V. 
 
Page 1/4 
Miconalzolnitraat Sandoz® crème 20, hydrofiele crème 
1313-v5 
20 mg/g 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Augustus 2012 
 

 
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
 
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van 
een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het 

resultaat te bereiken. 
ï‚·  Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
ï‚·  Vraag uw apotheker om meer informatie of advies, indien nodig. 
ï‚·  Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet 
verbeteren. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1.  Wat is Miconazolnitraat Sandoz crème 20en waarvoor wordt het gebruikt? 
2.  Wat u moet weten voordat u Miconazolnitraat Sandoz crème 20 opbrengt. 
3.  Hoe wordt Miconazolnitraat Sandoz crème 20opgebracht? 
4.  Mogelijke bijwerkingen. 
5.  Hoe bewaart u Miconazolnitraat Sandoz crème 20? 
 
Miconazolnitraat Sandoz crème 20, hydrofiele crème 20 mg/g 
ï‚·  Het werkzame bestanddeel is: miconazolnitraat, 20 mg per gram hydrofiele crème. 
ï‚·  Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: ethyleenglycolpalmitostearaat en 

(E210: 2 mg/g), water. 
 
Registratiehouder 
Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere 
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 22848=15382, hydrofiele crème 20 mg/g. 
 
1.  WAT IS MICONAZOLNITRAAT SANDOZ CREME 20 EN WAARVOOR WORDT HET 
GEBRUIKT? 
 
Farmaceutische vorm en inhoud 
De hydrofiele crème is verpakt in tubes Ã  30 gram. 
 
Geneesmiddelengroep 
Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat 
schimmels worden gedood. 
 
Gebruiken 

bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat 
gevoelige schimmels en gisten. 
 
2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U MICONAZOLNITRAAT SANDOZ CREME 20 

OPBRENGT. 
 
Gebruik Miconazolnitraat Sandoz crème 20 niet 

Sandoz B.V. 
 
Page 2/4 
Miconalzolnitraat Sandoz® crème 20, hydrofiele crème 
1313-v5 
20 mg/g 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Augustus 2012 
 

wanneer u overgevoelig bent voor miconazolnitraat of voor andere bestanddelen van deze 
hydrofiele crème. 
 
Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat Sandoz crème 20 
-  omdat miconazolnitraat overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen 

omgekeerd kunnen deze verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazolnitraat tot 
gevolg hebben 
-  wanneer u last krijgt van overgevoeligheidsreacties; u dient uw arts te waarschuwen 
-  wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is; de behandeling dient nog circa tien 
dagen voortgezet te worden om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen 
-  wanneer u hulpmiddelen gebruikt bij de behandeling; alle voorwerpen die met de letsels in 
aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen 
uitsluitend voor persoonlijk gebruik voorbehouden te worden 
-  wanneer u infecties van de voeten behandelt. Bij de behandeling van infecties van de 
voeten is het aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. 
Nadien de voeten zeer zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal 
daartoe voorbehouden handdoek. Om herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen, kunt u 
dagelijks een weinig Miconazolnitraat Sandoz strooipoeder 20 op het letsel strooien, vooral 
tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. Vervolgens Miconazolnitraat 
Sandoz crème 20 op de letsels aanbrengen en zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en 
op de zool. Na elke behandeling schone kousen aantrekken 
-  omdat contact met de ogen vermeden dient te worden 
-  gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), 
op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de 
hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op 
interacties tussen geneesmiddelen vergroten. 
 
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of 
dat in het verleden is geweest. 
 
Zwangerschap 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing 
worden gebruikt in de zwangerschap. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt. 
 
Borstvoeding 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing 
worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en 
het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Miconazolnitraat Sandoz crème 
20 
De hydrofiele crème bevat benzoëzuur. Hierdoor kan irritatie van de huid, de ogen en de 
slijmvliezen optreden en is er een verhoogde kans op het optreden van geelzucht bij 
pasgeboren baby's. 

Sandoz B.V. 
 
Page 3/4 
Miconalzolnitraat Sandoz® crème 20, hydrofiele crème 
1313-v5 
20 mg/g 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Augustus 2012 
 
 
Gebruik van Miconazolnitraat Sandoz crème 20 in combinatie met andere 
geneesmiddelen 
Gebruikt u naast Miconazolnitraat Sandoz crème 20 nog andere geneesmiddelen, of heeft u 
dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden 
gecontroleerd. 

De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten 
bij suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige 
toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast 
Miconazolnitraat Sandoz crème 20 een van deze middelen gebruikt 
 
3.  HOE WORDT MICONAZOLNITRAAT SANDOZ CREME 20 OPGEBRACHT?
 
 
Dosering en wijze van gebruik 
 
Indien uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt: 
Huidinfecties 
Een weinig crème één of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en 
dun uitstrijken. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen 
tegelijkertijd en als nabehandeling dagelijks een weinig Miconazolnitraat Sandoz 
strooipoeder 20 op het letsel te strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de 
kousen en schoenen. De behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet tot de 
huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken). 
Nagelinfecties 
De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén tot tweemaal per dag een weinig crème 
op de geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde 
hechtpleister. De behandeling voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel 
(meestal na twee tot drie weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing 
zijn optreden (meestal na ongeveer 32 weken). 
Opmerking: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk. 
 
Als u merkt dat Miconazolnitraat Sandoz crème 20 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg 
dan uw arts of apotheker. 
 
U mag de hydrofiele crème en de Miconazol Sandoz strooipoeder 20 niet langer dan 14 dagen 
gebruiken zonder een arts te raadplegen. 
 
Wat u moet doen wanneer u te veel van Miconazolnitraat Sandoz crème 20 heeft 
opgebracht 
Wanneer u teveel van Miconazolnitraat Sandoz crème 20 heeft opgebracht, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat Sandoz crème 20 op te 
brengen 
Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog op. Als het 
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met 
uw normale doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Miconazolnitraat Sandoz 
crème 20 op om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 

Sandoz B.V. 
 
Page 4/4 
Miconalzolnitraat Sandoz® crème 20, hydrofiele crème 
1313-v5 
20 mg/g 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Augustus 2012 
 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
 
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Miconazolnitraat Sandoz 
crème 20 wordt gestopt 
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat 
Sandoz crème 20 kunnen de klachten mogelijk terugkeren. 
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts. 
 
4.  MOGELIJKE BIJWERKINGEN. 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat Sandoz crème 20 bijwerkingen veroorzaken. 
Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. 
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen: 
 
Afweersysteem 
Overgevoeligheidsverschijnselen. 
Huid 
Irritatie, roodheid, branderigheid. 
 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 
 
5.  HOE BEWAART U MICONAZOLNITRAAT SANDOZ CREME 20? 
 
Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking. 
 
Miconazolnitraat Sandoz crème 20 buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. 
 
Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter â€œniet te gebruiken 
na†of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2012. 
 
 
 
 
 

« Vorige
[Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g, hydrofiele crème]
Volgende »
[Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crème]

Gevonden op deze pagina: