Bestanden
Home > Bestanden


Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crme

RegistratienummerRVG 23178=15382
Farmaceutische vormCrme
ToedieningswegCutaan gebruik
ATCD01AC02 - Miconazole
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum09 juli 1998
RegistratiehouderActavis B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN
Werkzame stof(fen)MICONAZOLNITRAAT
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crème   
RVG 23178=15382 
 
Module 1 Administrative information and prescribing information 
1.3.1 Bijsluiter 
Rev.nr. 1209 
Pag. 1 van 4 
 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crème 
 
 
 
LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE 
INFORMATIE VOOR U.
 
 
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een 
milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om 
Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. 
  Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. 
  Vraag uw apotheker om meer informatie of advies, indien nodig. 
  Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
 
1.  Wat is Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt? 
2.  Wat u moet weten voordat u Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g opbrengt 
3.  Hoe wordt Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g opgebracht? 
4.  Mogelijke bijwerkingen 
5.  Hoe bewaart u Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g? 
 
 
Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crème  
 
  Het werkzame bestanddeel is  
miconazolnitraat, 20 mg per gram hydrofiele crème. 
  Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn  
ethyleenglycolpalmitostearaat en polyoxyethyleenglycolpalmitostearaat, oleoyl macrogolglyceriden, 
paraffine, benzoëzuur (E210: 2 mg/g), water. 
 
 
Registratiehouder 
Actavis B.V. 
Baarnsche Dijk 1 
3741 LN Baarn 
Nederland 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 23178=15382, hydrofiele crème 20 mg/g. 
 
 
1. WAT IS MICONAZOLNITRAAT ACTAVIS 20 MG/G EN WAARVOOR WORDT HET 

GEBRUIKT? 
 
Farmaceutische vorm en inhoud 
De hydrofiele crème is verpakt in tubes à 30 gram. 
 


Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crème   
RVG 23178=15382 
 
Module 1 Administrative information and prescribing information 
1.3.1 Bijsluiter 
Rev.nr. 1209 
Pag. 2 van 4 
 
Geneesmiddelengroep 
Miconazolnitraat behoort tot de groep van de antimycotica. Deze middelen zorgen ervoor dat 
schimmels worden gedood. 
 
Gebruiken 

bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat gevoelige 
schimmels en gisten. 
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MICONAZOLNITRAAT ACTAVIS 20 MG/G 
OPBRENGT 
 
Gebruik Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g niet 

wanneer u overgevoelig bent voor miconazolnitraat of voor andere bestanddelen van deze hydrofiele 
crème. 
 
Wees extra voorzichtig met Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g 
-  omdat miconazolnitraat overgevoeligheid voor of ontwikkeling van antistoffen tegen verwante 
antischimmelmiddelen (econazol, isoconazol, ketoconazol) kan veroorzaken; omgekeerd kunnen deze 
verwante antischimmelmiddelen dat voor miconazolnitraat tot gevolg hebben 
-  wanneer u last krijgt van overgevoeligheidsreacties; u dient uw arts te waarschuwen 
-  wanneer elk spoor van de aandoening verdwenen is; de behandeling dient nog circa tien dagen 
voortgezet te worden om de mogelijke terugkeer van de klacht te voorkomen 
-  wanneer u hulpmiddelen gebruikt bij de behandeling; alle voorwerpen die met de letsels in 
aanraking komen (zoals handdoek, borsteltje, washandje en nagelknipper), dienen uitsluitend voor 
persoonlijk gebruik voorbehouden te worden 
-  wanneer u infecties van de voeten behandelt. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het 
aan te bevelen de voeten met zeep te wassen en de schilfers te verwijderen. Nadien de voeten zeer 
zorgvuldig droogwrijven, ook tussen de tenen, met een speciaal daartoe voorbehouden handdoek. Om 
herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen, kunt u dagelijks een weinig Miconazolnitraat Actavis 20 
mg/g strooipoeder op het letsel strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en 
schoenen. Vervolgens Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g hydrofiele crème op de letsels aanbrengen en 
zachtjes inwrijven, ook tussen de tenen en op de zool. Na elke behandeling schone kousen aantrekken 
-  omdat contact met de ogen vermeden dient te worden 
-  gebruik (van dit product) op een afgesloten huidoppervlak (bijvoorbeeld met een pleister), op een 
groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die 
opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op interacties tussen 
geneesmiddelen vergroten. 
 
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest. 
 
Zwangerschap 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden 
gebruikt in de zwangerschap. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt. 
 
Borstvoeding 
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden 
gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel opbrengt. 
 


Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crème   
RVG 23178=15382 
 
Module 1 Administrative information and prescribing information 
1.3.1 Bijsluiter 
Rev.nr. 1209 
Pag. 3 van 4 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het 
vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g 
De hydrofiele crème bevat benzoëzuur. Hierdoor kan irritatie van de huid, de ogen en de slijmvliezen 
optreden en is er een verhoogde kans op het optreden van geelzucht bij pasgeboren baby's. 
 
Gebruik van Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g in combinatie met andere geneesmiddelen 
Gebruikt u naast Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort 
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
-  Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet uw stolling regelmatig worden gecontroleerd. 
-  De werking en bijwerkingen van enkele andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld tabletten bij 
suikerziekte en fenytoïne, een middel gebruikt bij epilepsie), kunnen bij gelijktijdige 
toediening versterkt worden. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u naast Miconazolnitraat 
Actavis 20 mg/g een van deze middelen gebruikt 
 
 
3. HOE WORDT MICONAZOLNITRAAT ACTAVIS 20 MG/G OPGEBRACHT? 
 
Dosering en wijze van gebruik 
 
Indien uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt: 
Huidinfecties 
Een weinig crème één of tweemaal per dag op het aangedane huidgedeelte aanbrengen en dun 
uitstrijken. Bij de behandeling van infecties van de voeten is het aan te bevelen tegelijkertijd en als 
nabehandeling dagelijks een weinig Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, strooipoeder op het letsel te 
strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in de kousen en schoenen. De behandeling dient 
ononderbroken te worden voortgezet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot 
vijf weken). 
Nagelinfecties 
De geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen. Eén tot tweemaal per dag een weinig crème op de 
geïnfecteerde nagel uitstrijken en de nagel afdekken met een niet-geperforeerde hechtpleister. De 
behandeling  voortzetten, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie 
weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn optreden (meestal na ongeveer 
32 weken). 
Opmerking: het dagelijks wassen van de geïnfecteerde delen is noodzakelijk. 
Als u merkt dat Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw 
arts of apotheker. 
 
U mag de hydrofiele crème en de Miconazol Actavis 20 mg/g, strooipoeder niet langer dan 14 dagen 
gebruiken zonder een arts te raadplegen. 
 
Wat u moet doen wanneer u te veel van Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g heeft opgebracht 
Wanneer u teveel van Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g heeft opgebracht, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of apotheker. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g op te brengen 
Wanneer u een dosis gemist hebt, breng dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog op. Als het echter 
bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 


Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g, hydrofiele crème   
RVG 23178=15382 
 
Module 1 Administrative information and prescribing information 
1.3.1 Bijsluiter 
Rev.nr. 1209 
Pag. 4 van 4 
 
doseringsschema. Breng nooit een dubbele dosis van Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g op om zo de 
vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. 
 
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g 
wordt gestopt 
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Miconazolnitraat Actavis 
20 mg/g kunnen de klachten mogelijk terugkeren. 
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g bijwerkingen veroorzaken. 
Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. 
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen: 
 
Afweersysteem 
Overgevoeligheidsverschijnselen. 
Huid 
Irritatie, roodheid, branderigheid. 
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, 
informeer dan uw arts of apotheker. 
 
5. HOE BEWAART U MICONAZOLNITRAAT ACTAVIS 20 MG/G? 
 
Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking. 
 
Miconazolnitraat Actavis 20 mg/g buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. 
 
Uiterste gebruiksdatum 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na of 
"exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2012. 
 


« Vorige
[Miconazolnitraat Sandoz crme 20, crme 20 mg/g]
Volgende »
[Miconazolnitraat Apotex 20 mg/g, strooipoeder]