Bestanden
Home > Bestanden


Mirtazapine Aurobindo 45 mg orodispergeerbare tabletten, orodispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 32402
ProcedurenummerNL/H/1261/003
Farmaceutische vormOrodispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN06AX11 - Mirtazapine
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum04 oktober 2006
RegistratiehouderAurobindo Pharma Limited
Ares, Odyssey Business Park
West End Road
HA4 6QD SOUTH RUISLIP (VERENIGD KONINKRIJK)
Werkzame stof(fen)MIRTAZAPINE 0-WATER
Hulpstof(fen)AARDBEIEN-GUARANASMAAKSTOF, 586997 AP0551 FIRMENICH
ASPARTAAM (E 951)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)
PEPERMUNTSMAAKSTOF AF 1971 Alexander Flavours
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


NL/H/1261/01-03/MR
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Mirtazapine Aurobindo 15 mg orodispergeerbare tabletten
Mirtazapine Aurobindo 30 mg orodispergeerbare tabletten
Mirtazapine Aurobindo 45 mg orodispergeerbare tabletten
(Mirtazapine)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
∑ Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
∑ Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
∑ Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
∑ Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is mirtazapine en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u mirtazapine inneemt
3. Hoe wordt mirtazapine ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Mirtazapine Aurobindo
6. Aanvullende informatie


1.

WAT IS MIRTAZAPINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Mirtazapine behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staat als antidepressiva.
Mirtazapine wordt gebruikt voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie).


2.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U MIRTAZAPINE INNEEMT

Neem mirtazapine niet in

∑ als u allergisch (overgevoelig) bent voor mirtazapine of voor ťťn van de andere
bestanddelen van Mirtazapine Aurobindo orodispergeerbare tabletten. Als dit op u van
toepassing is, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen voordat u mirtazapine inneemt.
∑ als u monoaminoxidaseremmers (MAOIs) gebruikt, of recent (tijdens de laatste twee
weken) gebruikt heeft.

Wees extra voorzichtig met mirtazapine

Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar

Mirtazapine dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten
jonger dan 18 jaar. PatiŽnten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op
zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie,
oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze
therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiŽnten jonger dan 18 jaar
mirtazapine voorschrijven omdat de arts van oordeel is dat dit in hun belang is. Als uw arts
mirtazapine heeft voorgeschreven aan een patiŽnt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken,
dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiŽnten jonger dan 18 jaar
ťťn van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van
mirtazapine, dan wordt u verzocht uw arts hierover informeren. Lange-termijn
veiligheidsgegevens van mirtazapine over groei, ontwikkeling en cognitieve en
gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.
Aurobindo Pharma Limited


Page 1
« Vorige
[Mirtazapine Aurobindo 45 mg orodispergeerbare tabletten, orodispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Mirtazapine disp 15 PCH, orodispergeerbare tabletten]