Bestanden
Home > Bestanden


Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten

RegistratienummerRVG 24059
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE02 - Naproxen
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 februari 1999
RegistratiehouderAccord Healthcare Ltd
Sage House, 319 Pinner Road
HA1 4 HF NORTH HARROW, MIDDLESEX (VERENIGD KONINKRIJK)
Werkzame stof(fen)NAPROXEN
Hulpstof(fen)LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
POVIDON (E 1201)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Naproxen Accord 250 mg Tabletten, tabletten
Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten
(NAPROXEN)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
· Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor
u het geneesmiddel heeft gekregen.
· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat zijn Naproxen Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Naproxen Accord Tabletten inneemt
3. Hoe worden Naproxen Accord Tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Naproxen Accord Tabletten
6. Aanvullende informatie

1. Wat zijn Naproxen Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt


Geneesmiddelengroep
Naproxen behoort tot de geneesmiddelengroep die NSAID wordt genoemd. Het is een
zogenaamd niet-steroïd ontstekingsremmend middel. Naproxen werkt ontstekingremmend,
pijnstillend en koortsverlagend.

Toepassing van het geneesmiddel
Naproxen wordt gebruikt bij:
· reuma-achtige ontstekingen van de gewrichten, versleten gewrichten en andere
ontstekingen van het bewegingsapparaat
· pijn en zwelling na operaties, orthopedische en tandheelkundige verrichtingen
· acute jichtaanvallen
· aanhoudende gewrichtsontsteking op jeugdige leeftijd
· menstruatiepijn
· koorts

2. Wat u moet weten voordat u Naproxen Accord Tabletten inneemt
Neem Naproxen Accord Tabletten niet in
· Als u last heeft van ernstig hartfalen.
· Als u overgevoelig bent voor naproxen of een ander bestanddeel van de tabletten.
· Als u na toediening van acetylsalicylzuur of een dergelijke stof, naproxen, indometacine of andere niet-
steroïde ontstekingremmend middelen overgevoeligheidsreacties heeft vertoond zoals een astma-aanval,
loopneus of netelroos).
· Als u last heeft van een ernstig verminderde nierwerking,
· Als u last heeft van een maag- of darmzweer,
· Als u last heeft van een ontsteking van het maagslijmvlies,
· Als u last heeft van maagbloedingen of andere bloedingen zoals hersenbloedingen,
· Wanneer u in de laatste drie maanden van uw zwangerschap bent.

Wees extra voorzichtig met Naproxen Accord Tabletten

· Geneesmiddelen zoals naproxen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een
hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het
geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt
· Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of
wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
· Als u last heeft van een leverstoornis
· Als u last heeft van een nierfunctiestoornis
· wanneer u aanleg heeft voor oedeemvorming (vocht vasthouden, zich uitend in o.a. dikke enkels en
voeten)
· Wanneer u last heeft van een abnormale bloedingsneiging.


« Vorige
[Naproxen Accord 500 mg Tabletten, tabletten]
Volgende »
[Naproxen EC Mylan 250 mg, maagsapresistente tabletten]

Gevonden op deze pagina: