Bestanden
Home > Bestanden


Spironolacton 25 PCH, tabletten 25 mg

RegistratienummerRVG 55837
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC03DA01 - Spironolactone
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum17 maart 1981
RegistratiehouderTeva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)SPIRONOLACTON
Hulpstof(fen)CALCIUMSULFAAT 2-WATER (E 516)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
PEPERMUNTOLIE
POVIDON (E 1201)
TARWEZETMEEL
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


SPIRONOLACTON 25 ­ 50 ­ 100 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
Datum
: 24 juni 2008
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde
: 1
ALGEMENE KENMERKEN

Naam van het geneesmiddel
Spironolacton 25, 50 en 100 PCH.

Samenstel ing
Werkzame stof: respectievelijk 25 mg, 50 mg en 100 mg spironolacton per tablet.
Hulpstoffen: tarwezetmeel, microkristal ijne cel ulose, povidon, calciumsulfaatdihydraat,
magnesiumstearaat, pepermuntolie.

Farmaceutische vorm en inhoud
Tabletten.

Geneesmiddelengroep
Spironolacton is een plasmiddel (diureticum); de hoeveelheid water in het lichaam wordt verminderd door
vergroting van de urineproductie. Spironolacton gaat de werking van aldosteron tegen. Aldosteron is een
lichaamseigen stof die vocht vasthoudt in het lichaam en de uitscheiding van kalium bevordert.
Dit middel behoort tot de groep van de kaliumsparende diuretica.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Pharmachemie B.V.
Postbus 552
2003 RN Haarlem.

In het register ingeschreven onder
RVG 55837, tabletten à 25 mg.
RVG 55973, tabletten à 50 mg.
RVG 55838, tabletten à 100 mg.

GEBRUIKEN BIJ
- vochtophoping in de weefsels door hart-, lever- of nierstoornis
- verhoogde bloeddruk, samen met andere middelen.

VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT

Niet gebruiken bij
- plotseling optredende verslechterde nierwerking
- ernstige verergerende nierziekten
- (tijdelijk) sterk verminderde urineproductie
- verhoogd kaliumgehalte van het bloed
- overgevoeligheid voor spironolacton of voor één van de overige bestanddelen van de tabletten.
rvg 55837-55973-55838 PIL 1.3.1. 2v.AKSPIRONOLACTON 25 ­ 50 ­ 100 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
Datum
: 24 juni 2008
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde
: 2

Nodige voorzorgen bij gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding
Tijdens de zwangerschap al een gebruiken na overleg met uw arts.
Spironolacton gaat over in de moedermelk. Indien behandeling noodzakelijk is, dient de borstvoeding te
worden gestaakt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Dit geneesmiddel kan duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten
die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en werken op
grote hoogte. Houd kinderen die dit geneesmiddel gebruiken goed in de gaten wanneer zij op straat spelen.

Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met leveraandoeningen en een
verminderde nierfunctie
Voorzichtigheid is geboden bij bovengenoemde patiënten. Regelmatige controle door uw arts tijdens het
gebruik van spironolacton is noodzakelijk.

Wisselwerking
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking
kunnen beïnvloeden.
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
- salicylaten (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur)
- antistol ingsmiddelen
- middelen tegen verhoogde bloeddruk
- carbenoxolon.

Wanneer u zulke of andere geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen
aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen en voorzorgen
Spironolacton wordt niet aanbevolen als de kaliumconcentratie van het bloed is verhoogd.
Het gelijktijdig gebruik van andere kaliumsparende middelen (zoals triamtereen en amiloride) dient te
worden vermeden.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering en wijze van gebruik
Als uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:
Volwassenen: 100 mg per dag (=24 uur) in 1 of meerdere doses samen met een ander
bloeddrukverlagend middel.
rvg 55837-55973-55838 PIL 1.3.1. 2v.AKSPIRONOLACTON 25 ­ 50 ­ 100 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
Datum
: 24 juni 2008
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde
: 3
Kinderen:
3 mg per kg lichaamsgewicht per dag (=24 uur).

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water worden ingenomen.

Overdosering
Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt ingenomen, dient u uw arts te raadplegen.
Kenmerken van overdosering kunnen zijn: misselijkheid, braken, slaperigheid, verwardheid, huiduitslag of
diarree.

Gevolgen bij het vergeten van een dosis of bij het plotseling stoppen met het geneesmiddel
Wanneer u een dosis vergeet of plotseling stopt, kunnen de verschijnselen waarvoor u dit geneesmiddel
gebruikt terugkomen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

BIJWERKINGEN
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- verhoogd kaliumgehalte in het bloed (tinteling van handen en voeten, spierkramp)
- duizeligheid
- verwardheid
- maag- en darmklachten
- huiduitslag
- hoofdpijn
- uitblijven van de menstruatie of menstruatie met gering bloedverlies
- overmatige haargroei, pijnlijke borsten, onregelmatige menstruatie, stemverlaging bij vrouwen bij
langdurig gebruik
- impotentie
- borstklierontwikkeling bij mannen bij langdurig gebruik.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u last ondervindt van één van bovengenoemde bijwerkingen of
indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten verpakking. Op deze wijze
bewaard, is dit geneesmiddel houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding "exp." op
de stripverpakking betekent: "niet te gebruiken na".

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.


0608.2v.AK
rvg 55837-55973-55838 PIL 1.3.1. 2v.AK


« Vorige
[Spironolacton 25 PCH, tabletten 25 mg]
Volgende »
[Spironolacton 100 PCH, tabletten 100 mg]