Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 27704=26194
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 april 2002
RegistratiehouderCentrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAISZETMEEL
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


RVG 26194
m1-3-1 SPC
date:
081121
Acetylsalicylzuur cardio 80 mg page 1 of 5


1.
Naam van het geneesmiddel
Acetylsalicylzuur cardio 80 mg, dispergeerbare tabletten

2.
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Per dispergeerbare tablet: 80 mg acetylsalicylzuur.
Voor hulpstoffen, zie 6.1

3.
Farmaceutische vorm
Dispergeerbare tabletten

4.
Klinische gegevens
4.1
Therapeutische indicaties

Secundaire preventie van het myocardinfarct.

Instabiele angina pectoris ter preventie van een myocardinfarct.

Verlaging van het risico van occlusie van de bypass bij patiŽnten die een bypass-operatie
ondergaan hebben.

Preventie van cardiovasculaire morbiditeit in patiŽnten met stabiele angina pectoris.

4.2
Dosering en wijze van toediening

Bij secundaire preventie van het myocardinfarct:
160 mg (2 tabletten) op de eerste dag, daarna 80 mg per dag.


Bij behandeling van instabiele angina pectoris:
160 mg (2 tabletten) op de eerste dag, daarna 80 mg per dag.


Bij patiŽnten die een bypass-operatie hebben ondergaan:
160 mg (2 tabletten) op de eerste dag, daarna 80 mg per dag.


Bij behandeling van stabiele angina pectoris:
80 mg per dag.

Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de toediening bij de verschillende indicaties waarbij
het doel van de behandeling preventie is; er dient evenwel als regel te worden uitgegaan van een
langdurige behandeling.
De dispergeerbare tabletten zijn voorbehouden aan volwassenen.

Wijze van innemen:
De dispergeerbare tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren
en opdrinken.

4.3
Contra-indicaties
Acetylsalicylzuur dient niet te worden gebruikt bij:
∑ maagpatiŽnten die bij eerder gebruik maagpijn kregen
∑ ulcus
pepticum
∑ maag/darmbloedingen
∑ overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen of prostaglandinesynthetase-remmers (bijv.
bij sommige astmapatiŽnten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)
∑ leverinsufficiŽntie


« Vorige
[Acetylsalicylzuur Neuro CF 30 mg, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur Cardio CF 80 mg, dispergeerbare tabletten]

Gevonden op deze pagina: