Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur Neuro CF 30 mg, dispergeerbare tabletten

RegistratienummerRVG 27703=26195
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 april 2002
RegistratiehouderCentrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 0-WATER
MAISZETMEEL
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


RVG 26195
m1-3-1 SPC
date:
081121
Acetylsalicylzuur neuro 30 mg
page 1 of 5

1.
Naam van het geneesmiddel
Acetylsalicylzuur neuro 30 mg, dispergeerbare tabletten

2.
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Per dispergeerbare tablet: 30 mg acetylsalicylzuur.
Voor hulpstoffen, zie 6.1

3.
Farmaceutische vorm
Dispergeerbare tabletten

4.
Klinische gegevens
4.1
Therapeutische indicaties
Secundaire preventie van transient ischaemic attacks (TIA) en ischemisch cerebrovasculair
accident (CVA), mits intracerebrale bloedingen zijn uitgesloten.

4.2
Dosering en wijze van toediening
Secundaire preventie van transient ischaemic attacks (TIA) en ischemisch cerebrovasculair
accident (CVA), mits intracerebrale bloedingen zijn uitgesloten:
30 mg per dag.

Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de toediening; er dient evenwel als regel te worden
uitgegaan van een langdurige behandeling.

De tabletten zijn voorbehouden aan volwassenen.

Wijze van innemen:
Tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

4.3
Contra-indicaties
Acetylsalicylzuur dient niet te worden gebruikt bij:
∑ maagpatiŽnten die bij eerder gebruik maagpijn kregen
∑ ulcus
pepticum
∑ maag/darmbloedingen
∑ overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen of prostaglandinesynthetase-remmers (bijv.
bij sommige astmapatiŽnten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)
∑ leverinsufficiŽntie
∑ ernstige
nierinsufficiŽntie
∑ patiŽnten met haemorragische diathese of stollingsstoornissen, zoals hemofilie,
hypotrombinemie
∑ patiŽnten die met antistollingsmiddelen worden behandeld
∑ haemorrhagisch cerebrovasculair accident in de voorgeschiedenis.

4.4
Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Acetylsalicylzuurbevattende producten mogen bij kinderen die symptomen vertonen van griep of
waterpokken alleen op advies van de arts en slechts dan worden toegediend wanneer andere
maatregelen tekort schieten. Mocht er in het verloop van deze aandoeningen sprake zijn van
langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging of gedragsstoornissen, dan kan dit duiden op het


« Vorige
[Acetylsalicylzuur Cardio Mylan 80 mg, dispergeerbare tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur Neuro CF 30 mg, dispergeerbare tabletten]

Gevonden op deze pagina: