Bestanden
Home > Bestanden


Klacid SR, 500 mg tablet met gereguleerde afgifte

RegistratienummerRVG 21555
ProcedurenummerIE/H/0105/001
Farmaceutische vormTablet met gereguleerde afgifte
ToedieningswegOraal gebruik
ATCJ01FA09 - Clarithromycin
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum22 september 1997
Registratiehouder
Wegalaan 9
2132 JD HOOFDDORP
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)CHINOLINEGEEL (E 104)
CITROENZUUR 0-WATER (E 330)

LACTOSE (HYDRATE FORM UNKNOWN) (RI)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMALGINAAT (E 401)
NATRIUMCALCIUMALGINAAT
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POVIDON (E 1201)
SORBINEZUUR (E 200)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLINGElke tablet bevat 115 mg lactose

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.


3. FARMACEUTISCHE VORM


Tablet met gereguleerde afgifte.
Geel, ovaalvormig tablet met gereguleerde afgifte.


4. KLINISCHE GEGEVENS


4.1 Therapeutische
indicaties


Klacid SR is bestemd voor de behandeling van infecties veroorzaakt door gevoelige organismen.

De indicaties zijn o.a.:
- lagere luchtweginfecties, bijvoorbeeld bronchitis en pneumonie.
- hogere luchtweginfecties, bijvoorbeeld sinusitis en faryngitis.
- infecties van de huid en weke delen, bijvoorbeeld folliculitis, cellulitis en erysipelas.

Net als bij andere antibiotica wordt aanbevolen de richtlijnen m.b.t. de prevalentie van lokale
resistentie, en de daarvan afgeleide medische praktijk ten aanzien van het voorschrijven van
antibiotica, te raadplegen voordat Klacid SR wordt voorgeschreven.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Volwassenen: De gebruikelijke aanbevolen dosis Klacid SR bij volwassenen is een tablet met
gereguleerde afgifte van 500 mg per dag, in te nemen met voedsel. Bij ernstiger infecties kan de
dosis worden verhoogd tot twee 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte per dag, in te nemen
als één dagelijkse dosis. De tabletten dienen elke dag op hetzelfde tijdstip te worden ingenomen.
De tabletten dienen in hun geheel doorgeslikt te worden. De gebruikelijke duur van de
behandeling bedraagt 6 tot 14 dagen.

Kinderen boven 12 jaar: Zie volwassenen.

Kinderen beneden 12 jaar: Gebruik Klacid suspensie.


1
« Vorige
[Klacid 500, tabletten 500 mg]
Volgende »
[Klacid SR, 500 mg tablet met gereguleerde afgifte]

Gevonden op deze pagina: