Bestanden
Home > Bestanden


Claritromycine Mylan 250 mg, filmomhulde tabletten

RegistratienummerRVG 32618
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCJ01FA09 - Clarithromycin
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum27 november 2006
Registratiehouder
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)

HYPROLOSE (E 463)

MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)

SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)
VANILLINE
WATER, GEZUIVERD
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Module 1.3.1
Samenvatting van de productkenmerken van:1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Claritromycine Mylan 250 mg, filmomhulde tabletten

Claritromycine Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten

2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Claritromycine Mylan 250 mg, filmomhulde tabletten: 1 filmomhulde tablet bevat 250 mg
claritromycine.
Claritromycine Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten: 1 filmomhulde tablet bevat 500 mg
claritromycine.

Voor hulpstoffen zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE
VORM
Filmomhulde tablet.

Claritromycine Mylan 250 mg filmomhulde tabletten: gele, ovale, biconvexe filmomhulde
tabletten met `C250' aan de ene zijde en `G' aan de andere zijde.
Claritromycine Mylan 500 mg filmomhulde tabletten: gele, ovale, biconvexe filmomhulde
tabletten met `C500' aan de ene zijde en `G' aan de andere zijde.


4. KLINISCHE
GEGEVENS
4.1 Therapeutische
indicaties
Claritromycine is bestemd voor de behandeling van infecties veroorzaakt door voor claritro-
mycine gevoelige pathogenen, zoals:

- Hogere luchtweginfecties: met name faryngitis en sinusitis;
- Lagere luchtweginfecties: met name bronchitis. Claritromycine kan ook worden toegepast
bij matige of minder ernstige pneumonie verkregen buiten het ziekenhuis;
- Infecties van de huid en weke delen: met name folliculitis, cellulitis en erysipelas.

Claritromycine is niet bestemd voor de behandeling van patiënten met ernstige pneumonie,
geïnfecteerde brandwonden, meningokokkeninfecties of meningokokkendragers.
Bij ernstige infecties is gewoonlijk adequate parenterale antibacteriële therapie noodzakelijk.

Claritromycine kan ook worden gebruikt voor de eradicatie van H. pylori in combinatie met

gerelateerd ulcus duodeni.

Men dient rekening te houden met de officiële plaatselijke nichtlijnen, bijvoorbeeld nationale
aanbevelingen betreffende het juiste gebruik en voorschrijven van antimicrobiële middelen.

4.2
Dosering en wijze van toediening
Luchtweginfecties / infecties van huid en weke delen:

A. Kinderen vanaf l2 jaar en volwassenen:
De aanbevolen dosis is 250 mg tweemaal per dag (`s ochtend en `s avonds voor of na de
maaltijd). Bij ernstige infecties kan de dosis worden verhoogd tot 500 mg tweemaal per dag (`s
ochtend en `s avonds voor of na de maaltijd). De gebruikelijke duur van de therapie bedraagt 6
tot 14 dagen.

Versie januari 2008

pagina 1 van 11
« Vorige
[Claritromycine Sandoz suspensie 250, granulaat voor orale suspensie 250 mg/5 ml]
Volgende »
[Claritromycine Mylan 250 mg, filmomhulde tabletten]

Gevonden op deze pagina: