Bestanden
Home > Bestanden


Glucose 5% Macopharma, oplossing voor infusie

RegistratienummerRVG 32474
ProcedurenummerFR/H/0275/001
Farmaceutische vormOplossing voor infusie
ToedieningswegIntraveneus gebruik
ATCB05BA03 - Carbohydrates
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum12 april 2006
RegistratiehouderMaco Pharma S.A.
Rue Lorthiois
59420 MOUVAUX (FRANKRIJK)
Werkzame stof(fen)GLUCOSE 1-WATER
overeenkomend met
GLUCOSE 0-WATER
Hulpstof(fen)WATER, GEZUIVERD
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter
1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Glucose 5% MACOPHARMA, oplossing voor infusie

2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Watervrije glucose

50 mg/ml
In de vorm van glucose monohydraat
55 mg/ml

Osmolariteit
278
mOsm/l
Glucose

278 mmol/l

PH 3,5 ≠ 6,5

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.
FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor infusie
Heldere en kleurloze oplossing, vrij van zichtbare deeltjes, in plastic zak.

4.
KLINISCHE GEGEVENS

4.1

Therapeutische indicaties

Glucose 5% is geÔndiceerd:
Voor aanvulling van vocht bij de behandeling van aandoeningen, zoals shock,
bloedingen, chronische diarree en overgeven.
Om water en koolhydraten toe te dienen aan patiŽnten bij wie de inname van
voedsel en vocht via de normale weg beperkt is
Als oplosmiddel en verdunningsmiddel voor injectiepreparaten en andere
geneesmiddelen.

4.2
Dosering en wijze van toediening

Parenterale toediening via een intraveneuze infusie

De dosering dient aangepast te worden op basis van de leeftijd, gewicht en klinische
conditie van de patiŽnt.,
Bij volwassenen is de maximale dosering 40 ml/kg lichaamsgewicht per dag en de
maximale infusiesnelheid 5 ml/kg lichaamsgewicht = 0,25 g/kg lichaamsgewicht per
uur

Bij kinderen is de infusiesnelheid afhankelijk van de leeftijd en het gewicht en dient in
het algemeen de 10 ≠18 mg glucose (0,2-0,36 ml oplossing)/kg/min niet te
overschrijden.
0-10 kg: 100 ml/kg/24 uur
10-20 kg: 1000 ml + 50 ml/kg per 24 uur voor het gewicht boven 10 kg
boven 20 kg: 1500 ml + 20 ml/kg per 24 uur voor het gewicht boven 20 kg.

De aanbevolen dosering indien gebruikt als oplosmiddel of verdunningsmiddel
varieert van 50 tot 250 ml per dosis van het toe te dienen geneesmiddel.
Als glucose gebruikt wordt als oplos- of verdunningsmiddel voor injectiepreparaten
van andere geneesmiddelen zijn de dosering en toedieningssnelheid vooral afhankelijk
van de aard en het doseringsschema van het voorgeschreven geneesmiddel.


« Vorige
[Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie 50 g/l]
Volgende »
[Glucose 5% Macopharma, oplossing voor infusie]

Gevonden op deze pagina: