Bestanden
Home > Bestanden


Indapamide CF 2,5 mg, dragees

RegistratienummerRVG 57417
Farmaceutische vormOmhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC03BA11 - Indapamide
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum18 maart 1991
RegistratiehouderCentrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Werkzame stof(fen)INDAPAMIDE 0,5-WATER
SAMENSTELLING
overeenkomend met
INDAPAMIDE 0-WATER
Hulpstof(fen)ARABISCHE GOM (E 414)
CALCIUMCARBONAAT (E 170)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOLGLYCEROLRICINOLEAAT
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
METHYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 218)
MONTAANGLYCOLWAS (E 912)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
POVIDON (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROSE
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Centrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Indapamide CF 2,5 mg, omhulde tabletten
RVG 57417
Administrative information
Indapamide hemihydrate
and prescribing information
1.3.1 Summary of Product Characteristics
1.3.1-1

1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Indapamide CF 2,5 mg, omhulde tabletten


2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Een tablet Indapamide CF 2,5 mg bevat 2,5 mg indapamide-hemihydraat.
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.


3. FARMACEUTISCHE
VORM

Witte tot gebroken witte omhulde tablet, biconvex, met een diameter van 6,7 mm.

4. KLINISCHE
GEGEVENS

4.1 Therapeutische
indicaties

EssentiŽle hypertensie.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Eťn tablet (2,5 mg) per dag, bij voorkeur 's morgens in te nemen. Bij onvoldoende bloeddrukdaling na
twee maanden wordt een combinatie met andere antihypertensiva (Ŗ-blokkers, calciumantagonisten of
renine-angiotensine-systeem antagonisten) aanbevolen, waardoor de dosis van de afzonderlijke
componenten laag kan worden gehouden.

4.3 Contra-indicaties

∑ Overgevoeligheid voor sulfamideverbindingen
∑ Ernstige nierinsuffiŽntie.
∑ Hepatische encefalopathie of ernstige leverfunctiestoornis
∑ HypokaliŽmie.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Waarschuwingen
Bij leverfunctiestoornissen kunnen thiazide-diuretica hepatische encefalopathie veroorzaken. Als dat
gebeurt, moet de toediening van het diureticum onmiddellijk worden gestaakt.
PatiŽnten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiŽntie of
glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
Department of


Authorisation
Disk:
Approved MEB
Regulatory Affairs
Date: 12-2007
Rev. 2.2
AO/070048
& Development


« Vorige
[Indapamide Mylan 2,5 mg, tabletten]
Volgende »
[Indapamide CF 2,5 mg, dragees]

Gevonden op deze pagina: