Bestanden
Home > Bestanden


Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels, oplossing

RegistratienummerRVG 23967
Farmaceutische vormNeusdruppels, oplossing
ToedieningswegNasaal gebruik
ATCR01AA07 - Xylometazoline
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum20 september 2000
RegistratiehouderNovartis Consumer Health B.V.
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP BREDA
Werkzame stof(fen)XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE
Hulpstof(fen)BENZALKONIUMCHLORIDE
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
HYPROMELLOSE (E 464)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
SORBITOL, VLOEIBAAR, NIET-KRISTALLISEERBAAR (E 420)
WATER, GEZUIVERD
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Samenvatting van de Productkenmerken Otrivin_XylometazolineHCL_0,5mg/ml_Neusdruppels_nl_spc_off_070730.doc
Base : SPC 0.5 mgml RVG 23967-8 schoon (14032007).doc (indiening PSUR 3)
Review : 30/07/2007 (harmonisatie PIL/SPC + nieuw design)
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Otrivin XylometazolineHCL 0,5 mg/ml Neusdruppels, oplossing.

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Otrivin XylometazolineHCL 0,5 mg/ml Neusdruppels, oplossing bevat 0,5 mg/ml
xylometazolinehydrochloride.


Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE
VORM

Neusdruppels, oplossing.

4. KLINISCHE
GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties
Behandeling van congestie van het neusslijmvlies.

4.2 Dosering en wijze van toediening
Kinderen van 2-6 jaar:
Otrivin dient 1 tot hoogstens 3 maal per dag, 1-2 druppels in ieder neusgat, toegediend te
worden.
Toepassing bij kinderen jonger dan 2 jaar dient slechts op medisch advies te geschieden.

Zoals ook geldt voor andere lokale vasoconstrictoren dient men Otrivin niet langer dan een
week ononderbroken te gebruiken. De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden.

Otrivin dient men te gebruiken nadat men zijn neus gesnoten heeft.

Terwijl men staat of zit het hoofd achterover buigen. De druppels in ieder neusgat
aanbrengen en het hoofd een paar minuten achterover gebogen houden, opdat het middel
zich door de neus kan verspreiden.

Lang of overmatig gebruik kan "rebound" congestie veroorzaken.

4.3 Contra-indicaties
- Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of ťťn van de hulpstoffen van Otrivin.
- Zoals bij andere vasoconstrictoren mag Otrivin niet gebruikt worden na transsfenoÔdale
hypofysectomie of na chirurgische ingrepen waarbij de dura mater is komen vrij te liggen.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Vermijd contact met de ogen.
Voorzichtigheid is geboden, zoals ook het geval is bij andere sympathicomimetica, bij het
gebruik van Otrivin door patiŽnten met nauwe kamerhoek glaucoom en door patiŽnten die
een sterke reactie vertonen op adrenerge substanties, hetgeen zich uit in de vorm van
slapeloosheid, duizeligheid, tremor, cardiale arrhythmia of verhoogde bloeddruk.
Voorzichtigheid is geboden bij patiŽnten die lijden aan hypertensie, cardiovasculaire en

1/4
« Vorige
[Otrivin XylometazolineHCl Menthol Preservative-free 1 mg/ml neusspray, oplossing]
Volgende »
[Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels, oplossing]