Bestanden
Home > Bestanden


Piroxicam ratiopharm dispergeerbaar 20 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 15933
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AC01 - Piroxicam
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum01 juli 1994
RegistratiehouderMylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)PIROXICAM
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
LACTOSE 1-WATER
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter1.3.1 SAMENVATTING VAN DE PRODUKTKEN ERK
M
EN
11 PAGINA'S

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL


Piroxicam ratiopharm dispergeerbaar 20 mg, tabletten.

2.

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING


Piroxicam ratiopharm dispergeerbaar 20 mg, tabletten bevatten per tablet 20 mg piroxicam.


Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3.
FARMACEUTISCHE VORM


Tabletten
(dispergeerbaar).

Tabletten (dispergeerbaar), 20 mg: witte capsulevormige tablet met de breuklijn aan ťťn
zijde.

4.

KLINISCHE GEGEVENS

4
.1. THERAPEUTISCHE INDICATIES

Piroxicam is geÔndiceerd voor de symptomatische verlichting van artrose, reumatoÔde artritis
of spondylitis ankylopoetica.
Vanwege het veiligheidsprofiel (zie rubrieken 4.2, 4.3 en 4.4) is piroxicam geen
eerstelijnsoptie mocht een NSAID geÔndiceerd zijn.
De beslissing om piroxicam voor te schrijven dient genomen te worden op basis van een
evaluatie van de algemene risico's van de individuele patiŽnt (zie rubrieken 4.3 en 4.4).

4.2. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING


Volwassenen en ouderen
Het voorschijven van piroxicam dient te gebeuren door artsen met ervaring in de
diagnostische evaluatie en behandeling van patiŽnten met inflammatoire of degeneratieve
reumatische aandoeningen.
De maximum aanbevolen dagdosis is 20 mg.

Bijwerkingen kunnen geminimaliseerd worden door de minimale werkzame dosis te geven
gedurende de kortst mogelijke tijd die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen.
Het voordeel en de verdraagbaarheid van de behandeling moeten binnen 14 dagen worden
gecontroleerd. Indien het voortzetten van de behandeling noodzakelijk wordt geacht, dient
dit gepaard te gaan met veelvuldige controles.
Aangezien piroxicam in verband is gebracht met een verhoogd risico op gastro-intestinale
complicaties, dient de mogelijke noodzaak van een combinatietherapie met
gastroprotectieve agentia (bv. misoprostol of protonpompremmers) zorgvuldig te worden
overwogen, in het bijzonder bij oudere patiŽnten.


SmPC piroxicam tabletten dispergeerbaar ratiopharm RVG 15933.doc
1
as
« Vorige
[Piroxicam 20 PCH, capsules 20 mg]
Volgende »
[Piroxicam ratiopharm dispergeerbaar 20 mg, tabletten]

Gevonden op deze pagina: