Bestanden
Home > Bestanden


Pregnyl 5000 I.E., injectie

RegistratienummerRVG 32191//00104
Farmaceutische vormPoeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
ToedieningswegIntramusculair gebruik
ATCG03GA01 - Chorionic Gonadotropin
Land van herkomstGriekenland
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum03 maart 2005
RegistratiehouderDr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)CHORIOGONADOTROFINE
Hulpstof(fen)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Samenvatting productkenmerken
1
Pregnyl 500, 1500, 5000 IE
RA 2400 NL S2 (REF2.0)
poeder en solvens voor oplossing voor injectie


1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Pregnyl 500 I.E., poeder en solvens voor oplossing voor injectie
Pregnyl 1500 I.E., poeder en solvens voor oplossing voor injectie
Pregnyl 5000 I.E., poeder en solvens voor oplossing voor injectie

2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Pregnyl bestaat uit een gevriesdroogd poeder voor injectie en een solvens voor
reconstitutie. Het werkzaam bestanddeel [humaan choriongonadotrofine (hCG)],
verkregen uit de urine van zwangere vrouwen, vertoont de werking van het
luteÔniserend hormoon (LH).
Een ampul bevat 500, 1500 of 5000 I.E. hCG.
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1

3. FARMACEUTISCHE
VORM
Poeder en solvens voor oplossing voor injectie. Het poeder is een wit, droog poeder
of koek. Het solvens is een heldere en kleurloze, waterige oplossing.

4.

KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische
indicaties
Bij de vrouw:
∑ Inductie van de ovulatie bij subfertiliteit die het gevolg is van het uitblijven van
follikelrijping of ovulatie.
∑ Voorbereiding van follikels voor punctie bij gecontroleerde ovariŽle
hyperstimulatie-programma's (voor medisch geassisteerde
voortplantingstechnieken).
∑ Ter ondersteuning van de luteale fase als onderdeel van gecontroleerde ovariŽle
hyperstimulatieprogramma's (voor medisch geassisteerde
voortplantingstechnieken) die gebruik hebben gemaakt van GnRH analoga of na
ovulatie-inductie bij anovulatoire infertiliteit zonder endogene oestrogene
activiteit (WHO groep I).
Bij de man:
∑ Hypogonadotroop
hypogonadisme
∑ Subfertiliteit ten gevolge van idiopathisch gestoorde spermatogenese.
∑ Vertraagde puberteit als gevolg van insufficiŽntie van de gonadotrope functie van
de hypofyse.
∑ Cryptorchisme, die niet het gevolg is van een anatomische obstructie.
4.2
Dosering en wijze van toediening
Dosering bij vrouwen:
20090828/Pregnyl SPC

« Vorige
[Pregnyl 1500 I.E., injectie]
Volgende »
[Pregnyl 5000 I.E., injectie]

Gevonden op deze pagina: