Bestanden
Home > Bestanden


Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g

RegistratienummerRVG 31377
Farmaceutische vormGel
ToedieningswegCutaan gebruik
ATCM02AA15 - Diclofenac
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum06 juni 2007
RegistratiehouderNovartis Consumer Health B.V.
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP BREDA
Werkzame stof(fen)DICLOFENAC DIETHYLAMINE
Hulpstof(fen)CARBOMEER 974P
COCOYLCAPRYLOCAPRAAT
DIETHYLAMINE
ISOPROPYLALCOHOL
MACROGOLCETOSTEARYLETHER
PARAFFINE, VLOEIBAAR (E905)
PARFUM CREME 45
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
WATER, GEZUIVERD
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Samenvatting van de Productkenmerken Voltarenemulgel_nl_spc_off_a_090812


SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VOLTAREN EMULGEL 1.16%, gel


2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

1 gram Voltaren Emulgel bevat 11,6 mg diclofenac diethylammonium.

Bevat propyleenglycol, voor overige hulpstoffen, zie rubriek 6.1.


3. FARMACEUTISCHE VORM

Gel
Witte of witachtige, zachte, homogene, crème-achtige gel


4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Ter lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn, veroorzaakt door exacerbatie van
osteoartrose van de knie en van de vingers.

Het effect van Voltaren Emulgel wordt gedurende de eerste week van de behandeling geleidelijk
opgebouwd.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Volwassenen:
Voltaren Emulgel moet 4 maal per dag aangebracht worden op de te behandelen zone van de
knie of hand en dient zacht in de huid te worden ingewreven. De benodigde hoeveelheid gel is
ongeveer 2 à 4 gram, voldoende om een oppervlakte van ongeveer 4 à 8 dm2 te behandelen.
De handen wassen na toepassing, tenzij de handen worden behandeld.

Het effect van Voltaren Emulgel wordt gedurende de eerste week van de behandeling geleidelijk
opgebouwd. Indien de situatie niet is verbeterd of indien de situatie verergert na 7 dagen, dient
een arts te worden geconsulteerd. De gel dient niet langer dan 3 weken te worden gebruikt.

Kinderen:
Voltaren Emulgel wordt niet aangeraden bij kinderen.

Ouderen:
De gebruikelijke volwassen dosering is van toepassing.

4.3 Contra-indicaties

-
Overgevoeligheid voor diclofenac of voor één van de hulpstoffen (zie rubriek 6.1).
-
Patiënten bij wie de inname van acetylsalicylzuur of een ander niet-steroïdaal anti-
inflammatoire geneesmiddel (NSAID), gevolgd wordt door een astma exacerbatie, urticaria
of acute rhinitis .


4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik


1/5
« Vorige
[Voltaren K 12,5 mg, filmomhulde tabletten]
Volgende »
[Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g]

Gevonden op deze pagina: