Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Regionale voorkeur voor bloedverdunners

Nieuws van: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)


Bloedverdunners

Omvang van het gebruik


Regionale voorkeur
Opvallend is dat het aantal verstrekkingen van beide middelen regionaal sterk verschilt. In tabel 1 is per regio de verhouding weergegeven tussen het aantal verstrekkingen acenocoumarol en fenprocoumon, die voor Nederland gemiddeld 5,7 bedraagt. De variatie in de verhouding is enorm, van 32,8 in de Zaanstreek tot 0,2 in het noorden van Zuid-Holland, wat neerkomt op een factor 165. De SFK beschikt niet over gegevens om na te gaan waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. Mogelijk dat een en ander het gevolg is van verschillend beleid van de trombosediensten.
www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2006/2006-16.html - 24 apr 2006« Vorige
[Nieuw inzicht in chronische pijn]
Volgende »
[Nieuwe Geneesmiddelenwet]