Patiënten vinden pijnstilling vaak onvoldoende

Nieuws van: TNS NIPO
Verhouding ratio/emotie bij voorschrijven pijnstillers niet in balans

Sinds de recente, negatieve berichtgeving over coxibs, een nieuwe klasse pijnstillers, zijn veel patiënten in ons land overgezet op andere vormen van pijnbestrijding. Dit zijn vooral traditionele pijnstillers, zoals NSAIDs (bijvoorbeeld Ibuprofen en Diclofenac) en paracetamol.

Eén op de drie patiënten die zijn overgestapt, wordt nu echter met méér pijnklachten geconfronteerd dan voorheen. Dit blijkt uit een representatieve enquête van TNS NIPO onder ruim 500 patiënten die nu coxibs gebruiken, of dit in het verleden hebben gedaan. Daarnaast zijn 340 artsen (huisartsen, reumatologen en gastro- enterologen) gevraagd naar hun mening over coxibs en NSAIDs.

NSAIDs en coxibs zijn pijnstillers die vaak worden voorgeschreven aan patiënten met chronische pijnklachten, als gevolg van bijvoorbeeld artrose of reumatoïde artritis. Deze patiënten functioneren meestal slecht zonder de genoemde medicijnen. Coxibs kwamen enige tijd geleden negatief in het nieuws, als gevolg van vermeende cardiovasculaire bijwerkingen. Daarop stapten veel patiënten over op een andere vorm van pijnbestrijding (NSAIDs en paracetamol). Meestal op initiatief van de arts, maar ook uit eigen beweging.

Coxib-gebruikers beoordelen vaker dan NSAID-gebruikers hun medicatie als effectief (74 procent versus 66 procent). Als het gaat om bijwerkingen, vindt 33 procent van de huisartsen coxibs veiliger dan NSAIDs. Deze mening vertaalt zich echter niet in het voorschrijfgedrag: coxibs worden relatief weinig voorgeschreven. Bijna driekwart (71%) van de huisartsen schrijft dit toe aan de niet-gebalanceerde berichtgeving over de coxibs. Wel vindt de meerderheid van de artsen dat de discussie hieromtrent teveel is opgeblazen. Ook de meeste reumatologen (92 procent) vinden dat patiënten onnodig bang zijn gemaakt door de media-aandacht.

Mevrouw Lether, hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Reumafonds, geeft in een reactie aan dat het bekend is dat pijn door veel patiënten geaccepteerd wordt als iets dat er nu eenmaal bij hoort. 'Chronisch zieke patiënten zijn vaak zeer goed op de hoogte van de ins & outs van de medicatie die zij gebruiken en - terecht - ook zeer kritisch op wat zij slikken. Zij gebruiken de medicatie vaak langdurig, teneinde de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren. Het is echter ook heel moeilijk voor patiënten om uit de brei van informatie die zij onder andere op internet kunnen vinden, juiste en objectieve informatie te filteren. In samenspraak met de arts kan bekeken worden welke pijnstiller het meest geschikt is om voldoende pijnstilling te bereiken. Artsen zullen uiteraard hun mening alleen op objectieve gronden moeten vormen en zich niet door emotionele argumenten moeten laten leiden. De resultaten van het TNS NIPO-onderzoek kunnen artsen daarbij helpen', aldus mevrouw Lether.
www.tns-nipo.com - 18 mei 2006« Vorige
[Nieuw volgsysteem voor patiënten met een psychotische stoornis]
Volgende »
[Hete thee oorzaak van jaarlijks 550 ernstige verbrandingen bij jonge kinderen]

Gevonden op deze pagina: