Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Verschuivingen in antibioticagebruik

Nieuws van: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
In de afgelopen 10 jaar nam het gebruik van antibiotica nauwelijks toe. Tot 2005 was het gebruik zelfs stabiel, maar vooral in 2005 groeide het aantal verstrekkingen via de openbare apotheek. Binnen de verschillende soorten traden er aanzienlijke verschuivingen op.

In 2006 verstrekten de openbaar apothekers 6,8 miljoen keer een antibioticum voor systemisch gebruik. Ten opzichte van 10 jaar geleden is dit een beperkte stijging. Toen ging het om zo'n 6 miljoen verstrekkingen. Tot 2005 was het gebruik van antibiotica zeer stabiel en bleef het zelfs achter bij de bevolkingsgroei. In 2005 steeg het aantal verstrekkingen met 6,6 procent. Dit werd vooral veroorzaakt door een hoger gebruik in het eerste kwartaal van 2005. Dit hogere gebruik blijkt niet incidenteel. Ook in het in het eerste kwartaal van 2006 was het gebruik op een vergelijkbaar niveau als in 2005. Een lichte stijging in de overige kwartalen zorgde voor een toename over heel 2006 van 2,3 procent.

Acute zorg
Dienstapotheken zijn 's avonds, 's nachts en in het weekend open. Zij leveren vooral geneesmiddelen voor een acute zorgvraag. Ook antibiotica valt onder deze zorg. In de ‘gewone’ openbare apotheek is één op de twintig afgeleverde receptgeneesmiddelen een antibioticum, terwijl in de dienstapotheek bijna één op de zes afleveringen een antibioticum is.

Verschillende soorten antibiotica
Antibiotica zijn in te delen in een aantal groepen met een overeenkomstige chemische structuur. Bacteriën die resistent zijn tegen één antibioticum in een bepaalde groep zijn meestal ook ongevoelig voor de andere antibiotica in dezelfde groep. Penicillines, tetracyclines en macroliden worden vooral gebruikt bij bacteriële infecties van de luchtwegen. Chinolonen, folinezuurremmers en nitrofurantoïne zijn de meest gebruikte middelen voor de behandeling van urineweginfecties. Ook al is het gebruik vrij stabiel, er zijn wel verschuivingen waarneembaar binnen de verschillende groepen antibiotica.

Verschuivingen

www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2007/2007-17.html - 26 apr 2007« Vorige
[Zorgrecords in de apotheek]
Volgende »
[Start inventarisatie initiatieven therapietrouw]