Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Meldingen van vergiftigingen weer toegenomen

Nieuws van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM kreeg in 2006 ruim 37.000 informatieverzoeken over acute vergiftigingen. Dit is 5% meer dan in 2004. Het aantal vergiftigingen met geneesmiddelen nam de afgelopen jaren sterk toe, terwijl het aantal vergiftigingen met drugs daalde. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2005-2006.

Vergiftigingen door geneesmiddelen
Het aantal vergiftigingen met geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals paracetamol en ibuprofen, nam de afgelopen jaren sterk toe. Naast kinderen die 'snoepen' van geneesmiddelen en opzettelijke overdoseringen bij volwassenen, ontstaan vergiftigingen ook geregeld door medicatiefouten. Van april 2005 tot november 2006 werden 321 vergiftigingen door medicatiefouten gemeld. In verreweg de meeste gevallen (229, 71%) werd de fout thuis gemaakt. De overige situaties deden zich voor in verpleeghuizen (49 gevallen, 15%), in 29 gevallen (9%) in een ziekenhuis of psychiatrische instelling en in 14 gevallen (5%) in een apotheek. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om doseringsfouten en in de overige gevallen werd het verkeerde medicijn gegeven, vaak ook nog in overdosering. Kinderen die thuis een vergiftiging opliepen (109) kregen in 40% van de gevallen een verkeerd medicijn. Bij de medicatiefouten in verpleeghuizen (49) kreeg een derde van de patiënten abusievelijk de medicijnen van een andere patiënt. In ziekenhuizen ontstaan soms fouten doordat het medicijn via een verkeerde toedieningsroute wordt gegeven.

Drank en drugs
Het totale aantal meldingen over drugs nam voor het eerst in jaren af. Van 1.383 meldingen in 2005 tot 1.146 in 2006, een daling van 17%. Het aantal meldingen over amfetamine vergiftigingen is wel gestegen. Dit is mogelijk voor een deel gerelateerd aan de sterke daling - 57% ten opzichte van 2004 - van het aantal vergiftigingen met producten die efedra bevatten. Deze producten mogen sinds 2004 uitsluitend als geneesmiddel worden verkocht. Mogelijk gebruiken mensen nu amfetamines in plaats van Efedra om af te vallen of prestaties te verbeteren.
Het grote aantal ernstige vergiftigingen door alcoholische drank bij tieners blijft zorgelijk. Het NVIC krijgt jaarlijks circa 130 meldingen van vergiftigingen door alcohol bij tieners. Doordat artsen goed bekend zijn met alcoholvergiftigingen ziet het NVIC hiervan slechts het topje van de ijsberg.

Het NVIC van het RIVM is het enige landelijke centrum in Nederland waar medische hulpverleners terecht kunnen voor informatie over de mogelijke gevolgen van een vergiftiging en de behandeling ervan. Daarom heeft het een belangrijke functie in het signaleren van ontwikkelingen en trends ten aanzien van acute vergiftigingen.

Vergiftigingen.info
Sinds kort heeft het NVIC van het RIVM een nieuwe website: http://www.vergiftigingen.info. Via deze website kunnen medische hulpverleners een risicoanalyse maken van een acute vergiftiging. Zo kan een arts bepalen welke behandeling nodig is. De website is een uitbreiding op de 24-uurs telefonische informatieverstrekking die het NVIC al biedt en blijft bieden.
www.rivm.nl/persberichten/2007/meldingenvergiftigingen.jsp - 14 jun 2007« Vorige
[Te veel hart voor rosiglitazon]
Volgende »
[G8-besluit bedreigt betaalbare medicijnen voor arme landen]

Gevonden op deze pagina: