College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Belangrijke informatie over piroxicam bevattende geneesmiddelen

Nieuws van: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
De firma Nycomed (marktleider van Brexine) heeft uit naam van de firma's die piroxicam bevattende geneesmiddelen in Nederland op de markt brengen een 'Direct Healthcare Professional Communication (DHPC)' uitgestuurd naar artsen en specialisten die dit middel voorschrijven.

In de brief staat dat de indicatie definitief wordt beperkt tot "Symptomatische verlichting van osteoartrose, reumatoïde artritis of spondylitis ankylopoëtica". Hieraan is toegevoegd dat het middel "vanwege bijwerkingen niet als eerste keuze gegeven kan worden". Alle acute, kortdurende behandelingen, inclusief dysmenorrhoea en jicht, zijn geschrapt. De maximale dosering is 20 mg en na 14 dagen dient de behandeling heroverwogen te worden.

De DHPC is, naast door de firma Nycomed, tevens ondertekend door de registratiehouders Actavis BV, Centrafarm Services BV en Karib Ltd. De piroxicam bevattende producten van Sanofi-Aventis Netherlands BV worden per 30 augustus 2007 doorgehaald. Deze producten zijn nooit in Nederland in de handel geweest.
Piroxicam Albic 10 mg, RVG 18686
Piroxicam Albic 20 mg, RVG 18687

De piroxicam bevatttende producten van Wise Pharmaceuticals Ltd./UK zijn in Nederland niet in de handel.
Piroxicam 10 mg, capsules, RVG 14231
Piroxicam 20 mg, capsules, RVG 14232
www.cbg-meb.nl - 23 aug 2007



« Vorige
[Medtronic and Bayer HealthCare announce alliance to provide blood glucose meter to Medtronic patients outside the Unites States]
Volgende »
[NZa spreekt internetapothekers aan]